Idealny cykl życia interfejsów API

Z pewnością chcesz wykorzystywać maksymalny potencjał interfejsów API. Jednak nie licz na ich skuteczne upowszechnianie i monetyzowanie bez efektywnej strategii zarządzania interfejsami API. Właśnie dlatego rozwiązanie IBM API Connect® zawiera menedżera interfejsu API manager. To zaawansowana usługa do zarządzania cyklami życia interfejsów API, która oferuje funkcje ułatwiające wykorzystywanie interfejsów API. Dzięki niej możesz udostępniać swoje usługi na zewnątrz i zarządzać nimi w modelach API REST lub SOAP. Dostęp do funkcji API Connect uzyskujesz za pośrednictwem intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika, zaawansowanego interfejsu wiersza komend lub w pełni wyposażonych interfejsów API REST służących do bezproblemowej integracji z dowolnymi dotychczasowymi integracjami w trybie ciągłym lub zautomatyzowanymi procesami.

API Connect key capabilities: interface management

To wszystko ułatwia menedżer interfejsu API

Rozwój usług

Definiuj i importuj interfejsy API REST lub SOAP, aby nieustannie rozwijać i rozszerzać zakres oferowanych usług.

Zdobywanie nowych rynków

Implementuj interfejsy API w produktach dostosowanych do rynków konsumenckich oczekujących konkretnych interfejsów API, a jednocześnie w łatwy sposób zarządzaj dostępem użytkowników.

Zwiększanie zasięgu

Publikuj i promuj interfejsy API w różnych środowiskach, tak aby trafiać do twórców oprogramowania, a jednocześnie spełniać wymogi stawiane przez metodologię tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Skuteczniejszy nadzór nad cyklem życia

Uzyskaj szeroką kontrolę nad wersjami interfejsu API, od ich uruchomienia po wycofanie z użytku, zgodnie z potrzebami nadzoru korporacyjnego.

Zarządzanie rosnącymi społecznościami

Wykorzystuj możliwości zarządzania subskrypcjami i społecznością do efektywnego rozwoju kanałów wprowadzania produktów i usług na rynek.

Analizy podstawą działania

Filtruj, sortuj i agreguj dane o zdarzeniach dotyczących interfejsu API w postaci wykresów, tabel i map. Pozwala to na zarządzanie poziomami usług i analizowanie trendów.

Nowoczesne podejście do monetyzacji

Po udostępnieniu interfejsów API na zewnątrz możesz poznać nowe sposoby wykorzystywania ich do stymulowania wzrostu przychodów. Oprócz ułatwionej implementacji prostego modelu wielopoziomowego z dostępem miesięcznym menedżer API może pomóc w realizacji innych modeli zwiększających zyski — także tych opartych na opłatach transakcyjnych, zerowych opłatach czy płatnościach pokrywanych przez twórców oprogramowania — jak również w wykorzystaniu pełnego potencjału czynników pośrednio stymulujących wzrost, takich jak partnerstwa.

API interface management  i stymulowanie wzrostu przychodów

Intuicyjne narzędzia do monetyzacji interfejsów API

Elastyczne opcje rozliczeń

Konfiguruj opcje rozliczeń i płatności tak, aby uwzględnić wiele modeli cenowych interfejsu API. Wybierz wbudowany system rozliczeń lub zintegruj swój dotychczasowy.

Proste strategie ustalania cen

Do wyboru powszechne modele cen — m.in. bezpłatny, płaskie stawki lub według wykorzystania zasobów — a także możliwość łatwej konfiguracji cen bez konieczności pisania kodu niestandardowego.

Obsługa subskrypcji

Korzystaj z płatności w formie subskrypcji, aby umożliwić opłaty okresowe, powszechnie stosowane w przypadku strategii wchodzenia na rynek opartych na modelu SaaS.

Obsługa kluczowego oprogramowania

Korzystaj z wbudowanych funkcji integracji z oprogramowaniem do obsługi płatności internetowych. Ułatwi ono sprawne wdrażanie użytkowników i pobieranie opłat.

Zintegrowane narzędzia analityczne

Uzyskuj szczegółowe informacje na temat źródeł zysków i wykorzystania zmonetyzowanych interfejsów API dzięki analizom i konfigurowalnym raportom.

Bezproblemowe przesyłanie danych

Obsługę indywidualnie skonfigurowanych procesów fakturowania ułatwia przenoszenie danych o wykorzystaniu interfejsów API do dotychczasowych narzędzi Twojego przedsiębiorstwa.

Banki i instytucje finansowe muszą skutecznie zarządzać wieloma interfejsami API

Zarządzanie interfejsami API w sektorze bankowości

Aby utrzymywać konkurencyjność i pozyskiwać nowych klientów, banki muszą opracowywać olbrzymie ilości interfejsów API — na potrzeby cyfrowych portfeli, partnerstw związanych z obsługą kart kredytowych i programów lojalnościowych, analiz społecznościowych, a nawet odpowiednich lokalizacji geograficznych bankomatów. Sama liczba wewnętrznych i zewnętrznych interfejsów API dla różnych linii biznesowych i aplikacji mobilnych, jak również bankowości detalicznej, sprawia, że rozwiązanie takie jak API Connect staje się nieodzowne. Jego wyspecjalizowany interfejs menedżera API pomaga w szybkim i kompleksowym zarządzaniu oraz w monetyzacji niezliczonej liczby interfejsów API.

Opinie klientów

Menedżer interfejsu API zapewnia wgląd w zarządzanie cyklami życia interfejsu API i monetyzację

Pierwsze kroki z API Connect

Przejmij kontrolę nad ekosystemem interfejsów API w swoim przedsiębiorstwie, a jednocześnie stymuluj rozwój strategii wykorzystania interfejsów API. API Connect to czołowe na rynku rozwiązanie do zarządzania interfejsami API, które zapewnia zautomatyzowane tworzenie interfejsów API, proste wykrywanie zasobów, samoobsługowy dostęp dla twórców oprogramowania, a także wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa i nadzoru.