Czym jest IBM API Connect?

IBM API Connect® to najlepsze na rynku rozwiązanie do zarządzania interfejsami API, które umożliwia automatyczne tworzenie interfejsów API i proste wykrywanie zasobów, zapewnia samoobsługowy dostęp dla programistów i posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczeń i nadzoru.

Liderzy w dziedzinie zarządzania interfejsami API

W swoim najnowszym raporcie firma Forrester ogłasza IBM liderem wśród 15 dostawców rozwiązań do zarządzania interfejsami API

Funkcje rozwiązania IBM API Connect

Tworzenie interfejsów API

Zautomatyzowane, oparte na modelach narzędzia umożliwiają tworzenie nowych interfejsów API i mikrousług opartych na środowiskach wykonawczych Node.js i Java. Zarządzanie wszystkimi narzędziami odbywa się z poziomu jednej zunifikowanej konsoli.

Bezpieczeństwo i zarządzanie interfejsami API

System zabezpieczeń i zarządzania ruchem oraz strategie mediacji zapewniają ochronę interfejsów API oraz danych.  Proste zarządzanie interfejsami API, wersjami, cyklem życia, planami subskrypcji i subskrybentami.

Włączenie interfejsów API do środowiska społecznościowego

Samoobsługowy portal umożliwia wewnętrznym i zewnętrznym programistom odkrywanie interfejsów API, uzyskiwanie do nich dostępu i korzystanie z nich.

Testowanie i monitorowanie interfejsów API

Zautomatyzowane i grupowe testowanie i monitorowanie interfejsów API bez konieczności kodowania, z możliwością łatwej integracji z procesami CI/CD.

Wbudowane analizy

Analizy wykorzystania interfejsów API przez dostawców i konsumentów z uwzględnieniem środowisk wykonawczych i raportów historycznych dotyczących wzorców wykorzystania i metryk wydajności.

Struktura wielochmurowa

API Connect zapewnia bezpieczną obsługę wielu chmur, co umożliwia wdrażanie komponentów na platformach takich jak Docker, AWS, Azure czy IBM Cloud Private.

Zalety produktu IBM API Connect

Bezpieczne udostępnianie zasobów

Korzystaj z interfejsów API, aby bezpiecznie prezentować istniejące usługi biznesowe w nowych aplikacjach mobilnych, aplikacjach IoT i aplikacjach WWW.

Prosta droga do innowacji

Przyciągaj i angażuj programistów, włączając interfejsy API do środowiska społecznościowego, i korzystaj z wbudowanych opcji nadzoru.

Pozyskiwanie cennych informacji

Zdobywaj informacje na temat tego, które interfejsy API mają największy wpływ na strategię organizacji w zakresie interfejsów API.

Poszerzaj kanały przychodów

Uzyskaj nowe źródła potencjalnych przychodów, monetyzując strategię zarządzania interfejsami API w organizacji.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Tworzenie, zabezpieczanie i kontrolowanie interfejsów API REST

W kursie zaprezentowano, jak utworzyć nowy interfejs REST API przy użyciu środowiska interfejsu API LoopBack Node.js, a następnie dodać do niego funkcje zarządzania, widoczności, bezpieczeństwa i ograniczenia przepustowości, korzystając z usługi API Connect na platformie IBM Cloud.

Idź do kursu

Diagram przedstawiający architekturę tworzenia, zabezpieczania i kontrolowania interfejsów API REST

Wersje rozwiązania IBM API Connect

Interfejs API Connect Lite

W pełni zarządzana instancja rozwiązania API Connect na platformie IBM Cloud.  Wersja Lite jest przeznaczona dla programistów i jest dostępna bezpłatnie.

API Connect Enterprise

Bazująca na wersji Professional wersja Enterprise jest przeznaczona dla środowisk korporacyjnych. Zapewnia zaawansowane analizy i obejmuje rozwiązanie DataPower® Gateway.

API Connect Test & Monitor

Wysoko wydajne, autonomiczne rozwiązanie do testowania i monitorowania interfejsów API. Zapewnia pełną automatyzację i obsługę pracy grupowej oraz funkcje dostosowane do potrzeb użytkownika. Wersja ta nie wymaga kodowania i jest zupełnie darmowa.

Rozpocznij pracę z IBM API Connect w kilka minut

Przejmij kontrolę nad cyklem życia interfejsów API. Odkrywaj, twórz, publikuj i zabezpieczaj interfejsy API, korzystając z rozwiązania IBM API Connect.