Szczegółowe informacje o cenach

Analytics Engine to produkt oferowany w ramach platformy IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen korzystania z chmury znajdują się w poniższej tabeli. Aby uzyskać informacje na temat innych oferowanych modeli i strategii cenowych, należy zapoznać się z przeglądem cen platformy IBM Cloud.

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć pracę z Analytics Engine

Korzystaj ze zintegrowanej usługi, która zapewnia środowisko do tworzenia i wdrażania zaawansowanych aplikacji analitycznych