Jak działa rozwiązanie Analytics Engine?

Uproszczony interfejs użytkownika, skalowalność i niezawodność sprawiają, że tworzenie i wdrażanie klastrów zajmuje kilka minut. Środowisko jest konfigurowane w sposób niestandardowy. Do administrowania służy kilka interfejsów, a skalowanie jest wykonywane na żądanie.

Cechy i funkcje rozwiązania Analytics Engine

Wykorzystanie narzędzi Open Source

Rozwiązanie jest oparte na stosie zgodnym ze standardami ODPi i wykorzystuje pionierskie narzędzia do analityki danych oraz bogaty ekosystem Apache Hadoop i Apache Spark.

Szybkie uruchomienie i skalowanie na żądanie

Klastry można definiować zgodnie z wymaganiami posiadanych aplikacji. Można wybrać odpowiedni pakiet oprogramowania, wersję i rozmiar klastra. Klastra można używać tak długo, jak to potrzebne, i usunąć go od razu po wykonaniu przez aplikację zadań.

Konfigurowanie środowiska

Klastry można konfigurować przy użyciu bibliotek i pakietów analitycznych innych firm. Oprócz tego można wdrażać obciążenia z usług IBM Cloud Services, takie jak uczenie maszynowe.

Wersje rozwiązania Analytics Engine

IBM Analytics Engine

Elastyczne środowisko do tworzenia aplikacji analitycznych Hadoop i Spark

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć pracę z Analytics Engine

Korzystaj ze zintegrowanej usługi, która zapewnia środowisko do tworzenia i wdrażania zaawansowanych aplikacji analitycznych