Wyzwanie biznesowe

Po poważnej awarii sieciowej szefostwo tureckiego banku Isbank postanowiło przenieść serwery, aplikacje i dane do nowego centrum przetwarzania danych, tak by osiągnąć wysoki poziom odporności, ale jednocześnie nie zakłócać funkcjonowania sieci w czasie migracji.

Transformacja

Turecki bank Isbank przeniósł serwery, aplikacje bankowe i dane operacyjne do nowego centrum przetwarzania danych Tier 4, wzmacniając w ten sposób odporność systemu i jego gotowość do przetwarzania obciążeń w chmurze. Wszystko to przy wsparciu międzynarodowego zespołu IBM Services.

Wyniki

6000 serwerów, 750 aplikacji i 4 PB danych

przeniesionych do nowego centrum przetwarzania danych w ciągu dziewięciu miesięcy

Certyfikat Tier 4 od Uptime Institute

pierwsze centrum przetwarzania danych w Turcji spełniające ten standard

Zdobywca nagrody „Infrastructure Scale-Out Award”

w 2017 roku według DCD Magazine w kategorii globalnej

Historia wyzwania biznesowego

Turecki bank, którego nie sposób zastąpić

Pierwsze rachunki bankowe w Turcji. Pierwsze w kraju bankomaty. Pierwsze aplikacje bankowe na urządzenia mobilne. W ciągu 95 lat, które upłynęły od czasu założenia Isbank jako pierwszego tureckiego banku publicznego, placówka zdobyła uznanie za oferowane innowacje w sferze usług finansowych. Dziś ten „turecki bank” jest ściśle powiązany z gospodarką kraju, a 20 milionów klientów każdego dnia korzysta z jego usług bankowych.

Jednak w miarę rozwoju towarzyszącego rozkwitowi tureckiej gospodarki bank Isbank doświadczał także coraz większych trudności. W 2013 roku awaria całej sieci komputerów przez 16 godzin uniemożliwiała świadczenie usług bankowych. Po ustaleniu i wyeliminowaniu przyczyny awarii specjaliści z działu IT zrozumieli, że w tym momencie najważniejszym priorytetem staje się znacznie bardziej elastyczna infrastruktura IT.

Postawione przez zarząd banku ambitne cele w zakresie rozwoju sprawiły, że budowa dużo bardziej odpornego centrum przetwarzania danych zyskała kluczowe znaczenie. To jedyny sposób, by nadążać za rosnącą konkurencją, skutecznie funkcjonować w podlegającym rygorystycznym regulacjom środowisku biznesowym, a także wdrażać nowe aplikacje i technologie.

Oprócz jeszcze doskonalszej obsługi klientów nowe centrum przetwarzania danych miało zapewniać ciągłość biznesową w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak awarie zasilania, cyberataki czy katastrofy naturalne i te spowodowane przez człowieka.

„Potrzebowaliśmy partnera, który umożliwiałby migrację do centrum przetwarzania danych przy minimalnym przestoju i bez utraty danych”, mówi Sabri Gökmenler, dyrektor ds. technicznych w Isbank. „IBM to jeden z nielicznych dostawców spełniających te kryteria. Z kolei o wyborze przedsiębiorstwa IBM przesądziło jego doświadczenie w dziedzinie odpornych technologii na miarę przyszłości”.

Znakomita współpraca z zespołem ds. usług IBM pozwoliła nam osiągnąć maksymalną dyspozycyjność dzięki naszemu nowemu centrum przetwarzania danych — Tier 4.

Sabri Gökmenler, dyrektor ds. technicznych, Isbank w Turcji

Historia transformacji

Wzmocnienie infrastruktury IT

Przed rozpoczęciem projektu Atlas — kompleksowej migracji centrum przetwarzania danych — turecki bank Isbank wyznaczył cztery główne cele:

  • budowę infrastruktury IT i centrum przetwarzania danych o wysokiej odporności, tak by minimalizować ryzyko przerwania ciągłości biznesowej;
  • transformację architektury IT z myślą o szybszym wdrażaniu produktów i usług na rynek i ograniczaniu złożoności;
  • stworzenie fundamentu informacyjnego stanowiącego pojedyncze źródło wiarygodnych danych.

Aby pomóc działowi IT banku w koordynowaniu tak złożonego i newralgicznego z punktu widzenia biznesowego projektu, przedstawiciele IBM Business Resiliency Services zebrali zespół liczący ponad 100 ekspertów z 15 krajów. Zgodnie z metodologią IBM jednostki organizacyjne banku były aktywnie zaangażowanymi interesariuszami, a nie jedynie biernymi obserwatorami. Ponadto specjaliści IT i zespół IBM ograniczyli ryzyko towarzyszące migracji poprzez zidentyfikowanie punktów krytycznych i przedsięwzięcie odpowiednich środków zaradczych.

Na etapie planowania turecki bank Isbank korzystał z usługi IBM Analytics for Logical Dependency Mapping (ALDM), która pozwoliła uzyskać rozbudowany obraz jego środowiska IT. Usługa ADLM automatyzuje eksplorację, rozpoznaje wielopoziomowe zależności między serwerami i wykrywa występujące na platformie anomalie, tak by infrastruktura nie skrywała żadnych tajemnic.

Po zakończeniu planowania poszczególnych faz projektu generalne centrum zarządzania migracją rozpoczęło nadzorowanie ich przebiegu. Co 2–3 tygodnie kolejna grupa finalizowała powierzony etap projektu Atlas. Zespoły pracowały wieczorami i w weekendy, tak by nie zakłócać prowadzenia działalności biznesowej. Migracja zakończyła się sukcesem po dziewięciu miesiącach, równolegle do końca budowy nowego centrum przetwarzania danych. W tym czasie usługi bankowości były świadczone bez żadnych odczuwalnych zakłóceń.

Prezentacja wyników

Wyróżnione osiągnięcie

Po zakończeniu realizacji projektu Atlas turecki Isbank dysponował 6000 serwerów, 750 aplikacjami i 4 PB danych w swoim nowym centrum przetwarzania danych w Gebze, mieście położonym około 65 kilometrów od Stambułu. Przeprowadzenie skutecznej migracji i dotrzymanie wszystkich terminów kosztowało 800 000 godzin pracy kadry.

Centrum przetwarzania danych klasy korporacyjnej — liczący 38 500 metrów kwadratowych obiekt — wyposażono w nadmiarowe serwery, pamięci masowe, łącza sieciowe i układy chłodzące z podwójnym zasilaniem. To pierwsze w Turcji centrum przetwarzania danych z certyfikatem Tier 4. Kolejne wyróżnienie miało miejsce w grudniu 2017 roku, kiedy to nowe centrum przetwarzania danych zdobyło nagrodę Infrastructure Scale-Out Award w światowym konkursie organizowanym przez pismo DCD Magazine.

Dzięki szczegółowym planom i skrupulatnej realizacji migracja wiązała się z minimalnym przestojem, a żadne dane nie zostały utracone. W wyniku migracji pełna dostępność systemów wzrosła z 99,93 do 99,97 procent. To kolejny wskaźnik niezawodności projektu i konstrukcji nowego centrum przetwarzania danych.

Infrastruktura nowego centrum przetwarzania danych — przygotowana z myślą o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, odporności i niezawodności — ułatwia przeprowadzanie operacji bankowych. Pełni rolę platformy skracającej drogę do przetwarzania w chmurze, czyli kolejnej poważnej inicjatywy IT, do której przymierza się bank.

„Doskonale układająca się współpraca z IBM pomogła nam osiągnąć i utrzymać maksymalną dyspozycyjność naszego nowego centrum przetwarzania danych”, mówi Gökmenler. „Spodziewamy się, że będzie ono wspierać funkcjonowanie banku Isbank przez następnych 20 lat. Przeszliśmy niezwykle istotną transformację, dzięki której jesteśmy gotowi na cyfrową przyszłość”.

Logo tureckiego banku Isbank

Isbank w Turcji

Isbank (odsyłacz zewnętrzny) to pierwszy turecki bank komercyjny założony przez Republikę Turcji w 1924 roku. Ma siedzibę w Stambule i zatrudnia 25 000 pracowników. Zarządza ponad 1300 oddziałami i siecią przeszło 6500 bankomatów na terenie Turcji, a ponadto prowadzi 23 oddziały w innych krajach. Bank świadczy usługi dla klientów korporacyjnych, komercyjnych, detalicznych i prywatnych. Pomaga w zarządzaniu przepływami gotówki, udziela kredytów hipotecznych, a także realizuje usługi bankowości internetowej i mobilnej. Isbank obsługuje ponad 20 milionów klientów i zarządza aktywami o wartości przeszło 72 mld USD. Jego akcje są notowane na giełdach w Stambule i Londynie.

Wykonaj następny krok

By dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach IBM opisanych w tym artykule, skontaktuj się z przedstawicielem IBM lub Partnerem Handlowym IBM bądź odwiedź jedną z następujących witryn: