Wyzwanie biznesowe

Ukierunkowana na klientów strategia przedsiębiorstwa Mitsubishi Motors Australia Ltd. przełożyła się na jego dynamiczny rozwój. Jednak w miarę wzrostu skali działalności biznesowej niezawodność infrastruktury IT spadała, zwłaszcza w okresach szczytowych.

Transformacja

Przedsiębiorstwo Mitsubishi we współpracy z zespołem IBM Services przeniosło dotychczasową infrastrukturę systemu SAP do chmury IBM Cloud. Migracja danych przebiegła łatwo i bez zakłóceń. Zajęła jedynie 12 godzin.

Wyniki

80% krótsze

potencjalne przestoje spowodowane usuwaniem skutków katastrofy

Wsparcie dla 3000 użytkowników

dzięki dodatkowej mocy obliczeniowej w okresach szczytowych lub na potrzeby przyszłej rozbudowy

Ograniczenie pracochłonności zadań administracyjnych

i odciążenie sprzedawców tak, by więcej czasu przeznaczali na samą sprzedaż

Historia wyzwania biznesowego

Rozwijające się przedsiębiorstwo o zmiennych potrzebach w zakresie IT

Zakup nowego pojazdu — bez względu na to, czy robi się to co roku czy raz w życiu — stanowi duże przeżycie, któremu towarzyszą spore emocje, a czasem i komplikacje. Od samego początku kluczową rolę odgrywa personel salonu, zarówno jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne z potencjalnymi kupującymi, jak i obsługę gości salonu poszukujących nowego nabytku. Dealerzy tacy jak Mitsubishi wiedzą, że zbudowana nić porozumienia i zaufania pomaga klientom czuć się pewniej podczas ważenia zalet i wad poszczególnych modeli, a ostatecznie także podczas omawiania warunków zakupu.

To punkt zwrotny cyklu sprzedaży, na etapie którego wszystko — a zwłaszcza sieć IT — w salonie dealerskim musi sprawować się bez zarzutu. Jeśli sieć działa zbyt wolno lub występują w niej nieprzewidziane zakłócenia, klient może stracić cierpliwość, zaufanie, a nawet chęć sfinalizowania zakupu.

Na szczęście pracownicy działu sprzedaży w salonach Mitsubishi to kompetentne, sympatyczne i doświadczone osoby, a sprzedawane przez nie pojazdy są atrakcyjne i niezawodne. Jednak infrastruktura IT organizacji, która obsługuje wszystkie kluczowe procesy biznesowe, zaczynała zawodzić w okresach największego zainteresowania ofertą, na przykład podczas wyprzedaży pod koniec miesiąca. Przeciążony system zwalniał, utrudniając sprzedawcom szybkie i uprzejme reagowanie na potrzeby klientów zgodnie z ich oczekiwaniami.

Wyzwania, przed którymi stanęło przedsiębiorstwo, nie ograniczają się do większego wolumenu sprzedaży w okresach szczytowych. „W Mitsubishi odnotowujemy znaczący wzrost. Wolumen sprzedaży jest o około 50 procent większy niż jeszcze pięć lat temu”, mówi Mark Tiddy, dyrektor ds. informatyki.

Utrzymywanie niezawodności infrastruktury IT, a jednocześnie zarządzanie ciągłym rozwojem i dynamicznie zmieniającym się cyklem stawało się coraz trudniejsze. Zamiast kontynuować stopniowe modernizowanie poszczególnych komponentów infrastruktury w salonach dealerskich w całej Australii organizacja postanowiła — jako jedna z pierwszych w branży — przeprowadzić kompleksową migrację do chmury.

Przeniesienie danych ze starego systemu do nowego odbyło się bezproblemowo. Nasza działalność nie odczuła żadnych zakłóceń.

Mark Tiddy, dyrektor ds. informatyki, Mitsubishi Motors Australia Ltd.

Historia transformacji

Szybka, bezproblemowa migracja do chmury

Przedsiębiorstwo Mitsubishi Motors Australia przeniosło 200 australijskich dealerów na platformę IBM Cloud, na której odtąd działają systemy zarządzania sprzedażą, zasobami, częściami zapasowymi i serwisem, gwarancjami, raportami, zgodnością i relacjami salonu dealerskiego z klientami.

Szefostwo Mitsubishi powierzyło zespołowi IBM Services budowę systemu SAP — opartego na oprogramowaniu SAP ERP, obejmującego rozwiązania takie jak SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), SAP NetWeaver® Portal, SAP Business Warehouse (SAP BW) i SAP Governance, Risk and Compliance (SAP GRC) oraz działającego na bazie IBM DB2®. Pracownicy IBM pomogli też w przeprowadzeniu kilku znaczących udoskonaleń środowiska SAP eksploatowanego w Mitsubishi. Pragnąc kontynuować niezwykle udaną, trwającą już 30 lat współpracę biznesową z IBM, przedsiębiorstwo Mitsubishi wybrało infrastrukturę IBM Cloud certyfikowaną przez SAP jako rozwiązanie mające odpowiadać na coraz większe potrzeby w zakresie IT, a jeśli chodzi o realizację całego projektu, zaufało zespołowi IBM Services. Dlatego też to właśnie zespół IBM Services nadzorował całą migrację do infrastruktury IBM Cloud certyfikowanej przez SAP, w tym procesy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, korporacyjną hurtownię danych i aplikacje CRM.

Dzięki migracji newralgicznych aplikacji SAP dealerzy mogą sprostać okresom szczytowego zapotrzebowania i ograniczać zakłócenia poprzez skalowanie środowiska adekwatnie to bieżących potrzeb biznesowych.

Tiddy zauważa, że migracji newralgicznych aplikacji biznesowych do chmury mogą towarzyszyć pewne trudności. „Jednym z napotkanych problemów były rygorystyczne procedury certyfikacji stosowane przez SAP wobec różnych platform infrastruktury”, wyjaśnia. „Zespół IBM nawiązał bezpośrednią współpracę z przedsiębiorstwem SAP, tak by zadbać o właściwą certyfikację infrastruktury IBM”. Dzięki temu realizacja projektu przebiegała sprawnie, a Tiddy wraz ze swoim personelem mógł skupić się na przygotowaniach do migracji.

Darryl Crittenden, menedżer ds. dystrybucji rozwiązań dla partnerów IBM odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorstwa Mitsubishi Australia, potwierdza: „Podobnie jak w przypadku każdej inne dużej migracji napotkaliśmy pewne trudności, ale pracownicy IBM utrzymali właściwy kurs i za pierwszym razem uzyskali certyfikację ze strony przedsiębiorstwa SAP”.

W efekcie migracja zakończyła się sukcesem. „Przeniesienie danych ze starego systemu do nowego odbyło się bezproblemowo”, mówi Tiddy. Nasza działalność nie odczuła żadnych zakłóceń. Finalne wdrożenie zostało przeprowadzone w ciągu weekendu, a towarzyszący temu przestój był minimalny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ogromną ilość danych przeniesionych z jednego systemu do drugiego”.

Prezentacja wyników

Odporność, niezawodność i skalowalność

Przedsiębiorstwo Mitsubishi, mające już za sobą migrację, odnosi mnóstwo korzyści zapewnianych przez nową infrastrukturę na platformie IBM Cloud. Tiddy jest szczególnie zadowolony z poziomu odporności, jaki gwarantuje nowe rozwiązanie. Jak sam mówi, „zanim przeszliśmy do chmury IBM Cloud na dedykowaną infrastrukturę, przełączenie się na system awaryjny faktycznie wiązałoby się dla nas z kilkutygodniowym przestojem”. Obecnie potencjalna przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana katastrofą to kwestia godzin.

Skrócenie długości ewentualnego przestoju ma dla Mitsubishi wyjątkowe znaczenie, mówi Tiddy. „Przedsiębiorstwo nie zniosłoby przerwy dłużej niż dzień czy dwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę odnotowywane w ciągu całego miesiąca okresy szczytowego i minimalnego zainteresowania klientów”.

Kolejną dużą zaletą infrastruktury IBM Cloud certyfikowanej przez SAP jest jej niezawodność i łatwość, z jaką można nią zarządzać. Sprzedawcy mają teraz szybki dostęp do systemu bezpośrednio w salonie, dzięki czemu nic nie zakłóca tempa, z jakim podejmowana jest decyzja o zakupie pojazdu.   

Przeniesienie rozwiązania SAP do chmury IBM zapewniło też przedsiębiorstwu Mitsubishi bezprecedensowy poziom skalowalności. Mając za sobą kilka lat dynamicznego rozwoju, którego końca wciąż nie widać, przedsiębiorstwo Mitsubishi jest należycie przygotowane do obsługi zwiększonych wolumenów sprzedaży. Prawdę mówiąc, organizacja już szykuje się do rozszerzenia rozwiązania poza Australię. „Kolejnym etapem współpracy jest wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez oddział Mitsubishi Motors Australia w skali globalnej”, mówi Tiddy. „Zarząd Mitsubishi Motors Corp., naszego przedsiębiorstwa macierzystego, planuje wykorzystać naszą platformę aplikacji wśród innych dystrybutorów na całym świecie”.

Logo Mitsubishi

Mitsubishi Motors Australia Ltd.

Mitsubishi Australia (odsyłacz zewnętrzny) to założony w 1980 r. i mający siedzibę w Melbourne oddział globalnego koncernu Mitsubishi Motors Corp. Zatrudnia ponad 2000 pracowników i prowadzi 205 salonów dealerskich. Organizacja sprzedaje i serwisuje szeroką gamę pojazdów marki Mitsubishi, m.in. samochody kompaktowe i sportowe, sedany, SUV-y, ciężarówki i samochody z napędem hybrydowym. W 2017 r. roczne przychody przedsiębiorstwa wyniosły 6,8 mld USD.

Wykonaj następny krok

By dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach IBM opisanych w tym artykule, skontaktuj się z przedstawicielem IBM lub Partnerem Handlowym IBM bądź odwiedź jedną z następujących witryn: