Wyzwanie biznesowe

Spółka Broadridge Financial Solutions, Inc. zdecydowała się wzmocnić swoje newralgiczne procesy, przenosząc je do chmury prywatnej, by tworzyć innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego i działać na skalę globalną.

Transformacja

Korzystając ze wsparcia zespołu IBM Services, firma Broadridge przeniosła swoje newralgiczne codzienne procesy na elastyczną, skalowalną platformę opartą na dedykowanej instancji chmury prywatnej IBM iSeries.

Wyniki

O 20–30% szybsze przetwarzanie

szybsza realizacja codziennych procesów wsadowych

O 80% szybsza migracja

migracja ukończona w 7 weekendów zamiast 9–12 miesięcy

Skalowalność

przygotowanie stabilnej, bogatej w zabezpieczenia platformy, którą można skalować na żądanie

Historia wyzwania biznesowego

Gdy przestój nie wchodzi w grę

Firma, która przetwarza każdego dnia transakcje warte 6 bilionów USD, nie może sobie pozwolić na przerwę w świadczeniu usług.

Codziennie znacząca część wszystkich transakcji na nowojorskiej giełdzie jest przetwarzana na należącej do Broadridge platformie Fixed Income, która jest systemem do obsługi transakcji kapitałowych, używanym przez 18 z 23 największych domów maklerskich. „Oto Wall Street. My jesteśmy Wall Street”, mówi Scott Anderson, wiceprezes ds. IT w Broadridge. „Nie możemy pozwolić sobie na przerwę. Wynika to z tego, jak działa Broadridge. Nasze systemy mają tak głęboki wpływ na rynek, że nie możemy sobie pozwolić na przerwę w ich funkcjonowaniu”.

Broadridge jest efektem wydzielenia ze spółki Automatic Data Processing firmy ADP Brokerage Services Group. Przetwarzanie danych jest więc wpisane w historię Broadridge, ale wraz z rozwojem sektora finansowego firma chciała dostarczać klientom nowe innowacyjne rozwiązania.

Po pierwsze, firmie zależało na wdrożeniu nowoczesnych metod, które zapewniałyby bezpieczeństwo, niezawodność i spójność jej dotychczasowych rozwiązań dla rynku globalnego. Ponadto w Broadridge szukano też sposobu na poprawienie skalowalności i usprawnienie zarządzania, by rozwinąć działalność w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Następnym krokiem miało być opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które opierałyby się na czymś, co firma nazwała strategią „ABCD innowacyjności”, gdzie A odnosiło się do AI, czyli sztucznej inteligencji, B — do technologii blockchain, czyli łańcucha bloków, C — do chmury, a D — do digitalizacji. „Kolejnym etapem jest dla Broadridge urzeczywistnienie tego podejścia i pokazanie, że nowsze technologie naprawdę czynią różnicę, zapewniając przewagę Broadridge i pomagając w jej zdobyciu naszym klientom”, deklaruje Mark Schlesinger, dyrektor ds. informatyki w Broadridge. „Naszym celem finansowym jest natomiast podwojenie naszych przychodów do 2023 roku”.

By rozwijać nowe technologie, firma Broadridge musiała zmodernizować swoją podstawową infrastrukturę i powiększyć swoje możliwości w zakresie przetwarzania i magazynowania danych, na które zapotrzebowanie zmieniało się wraz z obrotami branży. „Wiele lat temu technologia wydawała się nam hamulcem, ponieważ wciąż trzeba było coś tworzyć, pozyskiwać, zabezpieczać i mierzyć”, twierdzi Anderson. „Musimy jednak zrozumieć, że technologia to coś, co jest już dostępne dla naszych klientów. W ten sposób Broadridge naprawdę pomaga klientom wyprzedzać dzisiejsze potrzeby i zarabiać na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu komunikacji, technologii, obsługi danych i analizy”.

„Generujemy przychody na poziomie 4 miliardów USD, ale potencjał rynkowy naszego modelu jest wiele razy większy. Tak duży jest nasz potencjał dalszego rozwoju. I uważam, że w pełni go wykorzystamy”, twierdzi Anderson.

Naszym celem finansowym jest podwojenie przychodów do 2023 roku.

Mark Schlesinger, dyrektor ds. informatyki, Broadridge Financial Solutions, Inc.

Historia transformacji

Od przygotowań do uruchomienia

By zadbać o swoją pozycję w przyszłości, firma Broadridge zdecydowała się przenieść swoją platformę Fixed Income do bardziej elastycznej, dynamicznej infrastruktury. Ale w wypadku tak dużej architektury, która obsługiwała newralgiczne aplikacje wymagające ciągłej dostępności, ryzyko było naprawdę duże.

Istniejący w firmie system korzystał z potężnych serwerów, które były wyposażone w superskalarne wieloprocesory symetryczne z wewnętrznymi dyskami. Architektura to została zaprojektowana z myślą o przetwarzaniu danych wewnątrz serwera, a nie w ramach zasobów współużytkowanych. Firmie zależało na elastyczności i skalowalności sieci pamięci masowej (SAN), która ułatwiłaby utworzenie chmury prywatnej. Taka zmiana wymagała przeniesienia wszystkich danych i całego przetwarzania na nowy sprzęt. „Musieliśmy to wszystko zainstalować, uruchomić, połączyć i przenieść do środowiska hybrydowego, co było ogromnym przedsięwzięciem”, twierdzi Anderson. „Wszystko to udało nam się wykonać w cztery miesiące bez jakiejkolwiek przerwy w działalności”.

Firma Broadridge postawiła na zespół IBM Services, ponieważ szukała partnera, który pomógłby jej w stworzenie globalnego rozwiązania o elastycznej architekturze i maksymalnej niezawodności. Proces rozpoczął się od analizy stanu aktualnego. Następnie zespół IBM Services przygotował centrum porównawcze, do którego załadowano aplikacje Broadridge, i odtworzył obciążenia produkcyjne na platformie opartej na specjalnej instancji chmury IBM iSeries. W ten sposób potwierdzono, że nowa skalowalna architektura zapewni potrzebną wydajność. Po udanej weryfikacji zespół przygotował i uruchomił projekt, którego zadaniem było nie tylko zbudowanie nowej platformy, ale też potwierdzenie jest skuteczności w trakcie kompilacji. Po ukończeniu prac nad platformą i sprawdzeniu jej skuteczności przedsiębiorstwa IBM i Broadridge rozpoczęły przenoszenie istniejących systemów do nowej infrastruktury. Harmonogram był napięty, ale by zapewnić ciągłość świadczenia usług, zespół rozplanował migrację na siedem weekendów.

Ani razu nie doszło do opóźnienia lub przestoju.

„Klienci byli informowani o zmianach, ale ich nie odczuwali”. Żaden z naszych klientów nie doświadczył żadnych utrudnień w związku z realizacją tego ogromnego przedsięwzięcia, z czego jesteśmy naprawdę dumni”, przyznaje Anderson.

Żaden z naszych klientów nie doświadczył żadnych utrudnień w związku z realizacją tego ogromnego przedsięwzięcia, z czego jesteśmy naprawdę dumni

Scott Anderson, Wiceprezes ds. IT, Broadridge Financial Solutions, Inc.

Prezentacja wyników

Niezawodne usługi i innowacyjna wizja

Dzięki prywatnej instancji chmury IBM iSeries firma Broadridge mogła przeprowadzić migrację do chmury prywatnej o wiele szybciej, niż trwałoby samodzielne przygotowanie infrastruktury. Przedsiębiorstwo IBM dysponowało już infrastrukturą potrzebną firmie Broadridge, która musiała tylko przeprowadzić migrację, by następnie od razu zacząć korzystać z dostępnych narzędzi i procedur zapewniania zgodności.

Ponadto zespół IBM Services pomógł przygotować migrację tak, by zapewnić kompatybilność i stabilność wszystkich zasobów. „Gdybyśmy zaczęli od przygotowania architektury do przeniesienia dysku, a następnie projektowali procesy w chmurze prywatnej IBM [iSeries], musielibyśmy instalować każdy element jeden po drugim i odtwarzać wersje archiwalne”, wyjaśnia Anderson. „Następnie wszystko trzeba by było przetestować, co z powodu wielkości baz danych zajęłoby wiele tygodni”. Udało nam się to zrobić w siedem weekendów, choć w innym wypadku mogłoby to zająć od dziewięciu miesięcy do roku”.

Nowa platforma przetwarza nocne procesy wsadowe o 20–30% szybciej niż wcześniej. „Nawet jeśli dzienna liczba transakcji jest wyjątkowo wysoka, procesor radzi sobie z nią bez trudu”, mówi Anderson.

Prywatna chmura IBM iSeries pomaga firmie Broadridge w udostępnianiu wielu z jej newralgicznych, intensywnie pracujących systemów interakcji z klientami. Nowa platforma pozwala Broadridge na szybsze wdrożenie klienta i daje firmie skalowalność potrzebną do oferowania swoich usług nowym klientom na całym świecie. „Klienci cenią fakt, że korzystamy ze wsparcia IBM Services”, dodaje Anderson. „Widzą, że współpracujemy z renomowaną firmą, która jest w branży od lat i pomaga nam rozwijać ich usługi. Ta relacja i oferowana nam dostępność są bezcenne. Wystarczy tylko, że zadzwonimy, a od razu otrzymujemy pomoc”.

Oprócz nowej platformy opartej na chmurze Broadridge korzysta też z oprogramowania Red Hat Enterprise Linux, by dostarczać rozwiązania swoim klientom, a także ich użytkownikom. „Red Hat zapewnia łatwy do zarządzania, bezpieczny i funkcjonalny system operacyjny do udostępniania usług w środowisku prywatnym, jak i w chmurze publicznej”, objaśnia Schlesinger.

Teraz Broadridge może wyjść naprzeciw potrzebom technologicznym i poświęcić więcej uwagi pracy nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami. „Mniej czasu spędzamy teraz na martwieniu się o skalowalność i niezawodność, a w większym stopniu skupiamy się na tym, by z naszymi zespołami handlowymi dostarczać ulepszone rozwiązania biznesowe”, stwierdza Schlesinger. IBM Services jest także naszym partnerem w dziedzinie innowacji.

„Nie tylko zapewnia nam codziennie niezawodne usługi, ale wnosi też w nasze działania przyszłościowe spojrzenie i kapitał intelektualny, pomagając nam w ten sposób w ciągłym dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań”, uważa Schlesinger.

Dodaje też: „branża ciągle się zmienia, Broadridge stale dostarcza innowacyjne rozwiązania, a zespół IBM Services bez wątpienia pomaga nam w tej transformacji”.

Branża ciągle się zmienia, Broadridge stale dostarcza innowacyjne rozwiązania, a zespół IBM Services bez wątpienia pomaga nam w tej transformacji.

Mark Schlesinger, dyrektor ds. informatyki, Broadridge Financial Services, Inc.

Logo Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge (odsyłacz zewnętrzny) jest czołowym dostawcą technicznych rozwiązań do komunikacji z inwestorami, które oferuje bankom, maklerom, podmiotom zarządzającym aktywami i majątkiem, a także wystawcom korporacyjnym. Mając ponad 50 lat doświadczenia, z czego przeszło 10 lat jako niezależna spółka akcyjna, Broadridge dostarcza ważną infrastrukturę, na której polega sektor usług finansowych. Broadridge zatrudnia ponad 11 000 pełnoetatowych pracowników w 18 krajach.

Wykonaj następny krok

By dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach IBM opisanych w tym artykule, skontaktuj się z przedstawicielem IBM lub Partnerem Handlowym IBM bądź odwiedź jedną z następujących witryn: