IBM Global C-Suite Study

Dane są nierozerwalnie powiązane z zaufaniem. Dowiedz się jak ważne są dane i zaufanie, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną w Twojej branży z najnowszego badania IBM Global C-Suite Study. Poznaj strategię organizacji, które osiągają największy sukces – nazywamy je Torchbearers – właśnie dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu danych i zdobyciu zaufania.

13 000+ W celu sporządzenia niniejszego opracowania przeprowadzono rozmowy z ponad 13 000 menedżerów najwyższego szczebla na całym świecie. Zapytaliśmy ich o dane, o wartość, jaką dla nich przedstawiają oraz co jest potrzebne, by przewodzić w świecie zalewanym danymi.

Kontakt C-Suite Study

Marta Brańska-Rybicka

Marta Brańska-Rybicka

IBM Global Business Services Leader
IBM Polska i Kraje Bałtyckie

O badaniu

Cztery etapy zarządzania danymi

Torchbearers

Najbardziej zaawansowana grupa, Torchbearers, to elita, do której zalicza się 9 procent wszystkich respondentów. Torchbearers przewyższają innych pod względem wzrostu przychodów i rentowności. Przyćmiewają również innych pod względem innowacji i zarządzania zmianami.

Explorers

Explorers eksperymentują z metodami integracji strategii biznesu ze strategiami zarządzania danymi, jak również z nowymi metodami pozyskiwania wartości z danych.
Nie uzyskują w sposób konsekwentny swojej maksymalnej wartości, ale uważają ekonomię zaufania za ścieżkę do osiągania wyjątkowych korzyści wzajemnych.

Builders

Builders dokonują postępu w dostosowywaniu swojego biznesu i strategii zarządzania danymi do rozwijającej się kultury danych.
Wykorzystują dane do osiągania celów, lecz nie uzyskali jeszcze spodziewanych wyników.
Przyznają, że zaufanie musi być umieszczone wysoko w hierarchii zarządzania i pracują nad realizacją swoich celów.

Aspirationals

Aspirationals rozpoczynają integrację strategii biznesu i strategii zarządzania danymi w całej firmie i nie wdrożyli jeszcze kultury danych.
Odnoszą ograniczone sukcesy w pozyskiwaniu wartości z danych i budowaniu zaufania jako fundamentu zarządzania danymi.