Przegląd

Jakość Twoich produktów odpowiada wymaganiom, którym muszą sprostać. Inżynierowie systemów, którzy zarządzają coraz bardziej złożonymi zintegrowanymi produktami, potrzebują większej kontroli nad wprowadzanymi zmianami, lepszego wglądu w dane oraz narzędzi umożliwiających globalną współpracę.

Zarządzanie wymaganiami stanowi zasadniczy element i jedną z kluczowych strategii wchodzących w skład zarządzania cyklem życia prac inżynieryjnych. Narzędzia i rozwiązania do zarządzania wymaganiami pozwalają lepiej kontrolować zakres projektu, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Pozwala też pozyskiwać bardziej wartościowe spostrzeżenia na potrzeby tworzenia produktów i zapewnia możliwość śledzenia postępów wśród zespołów.

Korzyści

Śledzenie pochodzenia wymagań

Łącz poszczególne artefakty z przypadkami testowymi w celu uzyskania pełnej widoczności zmian w obrębie wymagań inżynieryjnych. Rejestruj wszystkie adnotacje, zapisuj je i zapewniaj do nich łatwy dostęp.

Zgodność z wymogami inżynieryjnymi

Zadbaj o zgodność całego cyklu prac inżynieryjnych. Uwzględniaj standardy i przepisy dotyczące rozwiązań inżynieryjnych w swoich wymaganiach, by od samego początku ich przestrzegać.

Elastyczne zarządzanie wariantami

Usprawniaj procesy inżynierskie, tak aby umożliwiać globalną współpracę w czasie rzeczywistym. Zarządzaj całym procesem opracowywania różnych wersji i wariantów produktów za pomocą współużytkowanego panelu kontrolnego, jednocześnie przechowując dane w scentralizowanej lokalizacji.

Narzędzia i oprogramowanie do zarządzania wymaganiami

Technologia AI a zarządzanie wymaganiami

Usprawniaj zarządzanie wymaganiami inżynierskimi, korzystając z technologii Watson AI do tworzenia inteligentnych wymagań inżynierskich. W ten sposób ograniczysz liczbę błędów i będziesz szybciej wprowadzać nowe produkty i usługi na rynek.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM)

Rozszerz funkcjonalność rozwiązań do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) z pomocą produktu IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) — wszechstronnego i kompleksowego rozwiązania, które ułatwia zarządzanie złożonością podczas tworzenia systemów i oprogramowania.

Zarządzanie wymaganiami na dużą skalę

Optymalizuje komunikację i współpracę między różnymi ekosystemami prac programistycznych w przedsiębiorstwie. Ogranicza koszty towarzyszące opracowywaniu wzajemnie połączonych i inteligentnych produktów.

Opisy wdrożenia rozwiązań do zarządzania wymaganiami

Mercedes-Benz zarządza złożonością projektów motoryzacyjnych

Dr Siegmar Haasis, dyrektor ds. informatyki w dziale badawczo-rozwojowym Mercedes-Benz, wyjaśnia, w jaki sposób czołowe przedsiębiorstwa przeprowadzają cyfrową transformację prac inżynieryjnych.

Rail Projects Victoria realizuje projekty kolejowe zgodnie z założeniami i w terminie

Dzięki oprogramowaniu IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next przedsiębiorstwo Rail Projects Victoria (RPV) zyskało w pełni bezpieczne środowisko współpracy z interesariuszami, które pozwala rejestrować, śledzić, analizować i kontrolować zmiany wprowadzane w wymaganiach projektów.

Zyskaj przewagę nad konkurencją w swojej branży

Rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Management pomagają zespołom z różnych branż uzyskiwać korzyści płynące z cyfrowej transformacji.

Zasoby

Na czym polega zarządzanie wymaganiami?

Dowiedz się, na czym polega zarządzanie wymaganiami i dlaczego stanowi ono kluczowy element skutecznego tworzenia oprogramowania i produktów.

Zarządzanie wymaganiami w oparciu o AI

Sprawdź, w jaki sposób zespoły inżynierów wdrażają zintegrowane rozwiązania do zarządzania wymaganiami, z pomocą których tworzą coraz ściślej ze sobą współpracujące i coraz bardziej złożone produkty.

Wymagania jako istotny element zwinnych metodyk programowania

Poznaj cechy skutecznej strategii zarządzania wymaganiami. Dowiedz się, jakie korzyści może ona przynieść w kontekście zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania — zarówno w środowiskach IT podlegających rygorystycznym regulacjom, jak i na potrzeby złożonych produktów.

Następne kroki