IBM TRIRIGA liderem w dziedzinie systemów IWMS — doceniono wysoce konfigurowalną platformę, której towarzyszą światowej klasy zabezpieczenia IBM i globalna sieć wsparcia

Czym jest system IWMS?

Zintegrowany system zarządzania środowiskiem pracy (IWMS — Integrated Workplace Management System) oferuje kluczowe analizy, które pomagają specjalistom w dziedzinie zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą korporacji w podejmowaniu lepiej przemyślanych decyzji dotyczących wykorzystania przestrzeni, projektów inwestycyjnych, konserwacji czy rozdysponowania zasobów.

Optymalizacja zarządzania przestrzenią i pozyskiwanie nowej kadry

Przestrzeń ma znaczenie. Stanowi fundament Twojej strategii zarządzania nieruchomościami, ma duży wpływ na koszty i decyduje o ogólnym charakterze doświadczeń w środowisku pracy. Dowiedz się, w jaki sposób system IWMS pomaga pozyskiwać pracowników z dominującego pokolenia i zwiększać ogólne zadowolenie pracowników poprzez podnoszenie efektywności operacyjnej.

Optymalizacja eksploatacji budynków dzięki konserwacji zapobiegawczej

System IWMS niweluje zakłócenia procesów biznesowych poprzez ciągłe planowanie i monitorowanie działań w zakresie konserwacji oraz nieprzerwane zarządzanie nimi. Nie można całkowicie uniknąć konieczności przeprowadzania konserwacji i napraw. Można jednak lepiej się do niej przygotować, zwłaszcza jeśli dostępne dane wykorzystuje się w maksymalnym stopniu.

Pełna kontrola nad projektami

Na realizację projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych i środowiskowych składa się wiele elementów: ustalanie priorytetów, faza planowania, zabezpieczenie budżetu, wybór dostawców czy zarządzanie umowami. Jak się w nich nie pogubić?

Lepsza efektywność raportowania

Pozwól przemówić swoim danym. Spraw, by wizualizacje stały na wyższym poziomie, dzięki prostym i intuicyjnym raportom. Przyjazne dla użytkowników i przydatne wizualizacje można tworzyć i dostosowywać według wskaźników najważniejszych dla Ciebie i Twojej organizacji. 

Usprawnione i zautomatyzowane rozliczanie umów najmu i dzierżawy

Poznaj procesy, które pomagają zarządzać złożonymi umowami najmu i dzierżawy — od początkowego importu danych po regularne audyty i raportowanie zgodności z wymogami.

Produkty stojące za tym rozwiązaniem

IBM TRIRIGA

Wartościowe merytorycznie rozwiązania do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą
 

Zobacz system IWMS w akcji

Sprawdź, co się dzieje za fasadami Twoich budynków. Zyskaj wgląd w cały portfel nieruchomości przedsiębiorstwa z pomocą systemu IWMS. Odwiedź interaktywną stronę i zobacz, jak IBM TRIRIGA pomaga zwiększać efektywność eksploatacji budynków i tworzyć atrakcyjniejsze doświadczenia w środowisku pracy.

Osiągnięcia klientów

IBM Global Real Estate Group

Obecnie nie postrzega się profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i infrastrukturą w kategoriach dozorców czy zarządców. To specjaliści w zakresie technologii, którzy interpretują dane i dbają o maksymalny komfort pracowników. Dowiedz się, jak grupa IBM Global Real Estate wykorzystuje rozwiązanie TRIRIGA do zapewniania idealnych warunków i atrakcyjnych doświadczeń na powierzchni ponad 7,2 mln metrów kwadratowych w przeszło 1300 lokalizacjach.

Obszary zastosowań tego rozwiązania

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące systemu IWMS

Dlaczego potrzebuję systemu IWMS?

Budynki i środowiska pracy są ze sobą w coraz większym stopniu skomunikowane. W związku z tym to one w głównej mierze generują i odbierają dane. Zintegrowany system zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) pomaga organizacjom przechwytywać i analizować te dane, umożliwiając lepsze rozumienie i zwiększanie efektywności operacyjnej. Dzięki właściwemu systemowi IWMS przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje, szybciej reagować na zmiany i, co najważniejsze, tworzyć bardziej atrakcyjne doświadczenia dla uczestników środowiska pracy.

Jak działa system IWMS?

Zdaniem czołowych analityków branżowych i technicznych „idealny” zintegrowany system zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) to taki, który w ramach pojedynczej platformy technologicznej integruje modele funkcjonalne w obrębie całej nieruchomości, projekty inwestycyjne, zarządzanie przestrzenią obiektów, zarządzanie konserwacją oraz zarządzanie kwestiami środowiskowymi i zużyciem energii.

W jaki sposób system IWMS przyczynia się do ograniczania kosztów?

Zintegrowany system zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) pozwala organizacjom uzyskiwać oszczędności na wiele sposobów. Dzięki skomunikowanej infrastrukturze organizacje mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:

  • Mniejsze wydatki towarzyszące zarządzaniu cyklem życia nowej infrastruktury
  • Lepsze wykorzystanie infrastruktury
  • Ograniczenie wydatków na energię i rachunki
  • Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń
  • Niższe koszty konserwacji

Czym się różnią systemy CAFM i IWMS?

Skrót CAFM oznacza „zarządzanie infrastrukturą wspomagane komputerowo”. Narzędzie to służy przede wszystkim do śledzenia zasobów i optymalizacji przestrzeni. Z kolei zintegrowany system zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) to bardziej rozbudowane rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą, które usprawnia realizację szerokiej gamy procesów biznesowych w czasie rzeczywistym.

W jakich branżach korzysta się z systemu IWMS?

Ze zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) można korzystać w każdej branży. System IWMS sprzyja realizacji horyzontalnego podejścia i jest szczególnie przydatny dla wszystkich właścicieli większych nieruchomości. Mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne. Z systemu IWMS korzysta także wiele instytucji administracji publicznej. Dzięki zastosowanym w nim technologiom oferują bardziej przejrzyste rozwiązania i skuteczniej zajmują się typowymi zadaniami sektora publicznego, takimi jak zarządzanie projektami inwestycyjnymi.

Jak rozwiązanie IBM TRIRIGA wypada na tle innych produktów i rozwiązań IWMS dostępnych na rynku?

IBM TRIRIGA oferuje wiele stojących na najwyższym poziomie kluczowych funkcji w dziedzinie zarządzania infrastrukturą. Zdaniem Verdantix, niezależnej firmy badawczej, TRIRIGA to czołowe rozwiązanie na rynku. Skierowane jest przede wszystkim do najemców dużych budynków i klientów o złożonych potrzebach.

Jakich wyników biznesowych mogę się spodziewać po implementacji systemu IWMS?

Wybór właściwego zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem pracy (IWMS) znacząco zwiększa wartość biznesową organizacji. Oprócz oszczędności, o których wspomniano wyżej, zaawansowany system IWMS, taki jak TRIRIGA, pod wieloma kątami optymalizuje portfel nieruchomości organizacji. Przykłady: ukierunkowana w większym stopniu na dane strategia optymalizacji wykorzystania przestrzeni, rozwiązania mobilne usprawniające przetwarzanie obciążeń infrastrukturalnych czy możliwość niwelowania ryzyka dzięki kompleksowemu procesowi zarządzania projektami inwestycyjnymi.

W jaki sposób system IWMS pomaga tworzyć bardziej atrakcyjne środowisko pracy?

Nowi, coraz lepiej zaznajomieni z cyfrowymi technologiami pracownicy wyznaczają kierunek, w którym powinno zmierzać środowisko pracy. Aby pomagać klientom w spełnianiu tych oczekiwań, IBM TRIRIGA oferuje rozwiązania w trzech obszarach: zarządzania przestrzenią, usług dostępnych w środowisku pracy i interakcji z użytkownikami.