Przegląd

Zadbaj o bezpieczny powrót do pracy dzięki analizom, technologii internetu rzeczy i sztucznej inteligencji

Ponowne otwarcie przedsiębiorstw wymaga od ich właścicieli stworzenia środowisk, które sprzyjają bezpiecznym interakcjom kadry i zrównoważonym działaniom biznesowym. Rozwiązanie Worker Insights łączy najnowsze technologie czujników internetu rzeczy (IoT) z zaawansowanymi analizami oraz aplikacjami i usługami opartymi na przetwarzaniu brzegowym. W ten sposób dostarcza informacje dotyczące miejsca pracy i kadry w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Pozyskane spostrzeżenia możesz wykorzystać do monitorowania podwyższonej temperatury ciała, zarządzania obłożeniem obiektów i strefami zamkniętymi oraz ułatwiania zachowania dystansu społecznego i śledzenia kontaktów zakaźnych — wszystko to przy jednoczesnym dbaniu o prywatność pracowników.

Korzyści

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa dzięki monitorowaniu

Zaawansowane analizy i nowoczesna technologia sztucznej inteligencji zapewniają lepszy wgląd w stan zasobów, dzięki czemu możesz ustalać optymalne działania i decydować, kiedy należy je podjąć. Dodatkowo ograniczasz koszty i unikasz przestojów.

Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy

Informacje i spostrzeżenia uzyskane w ramach analiz predykcyjnych pozwalają zająć się kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, zanim przerodzą się one w poważne problemy.

 

Szybkie dostosowanie do nowych procedur bezpieczeństwa

Chroń prywatność pracowników, a jednocześnie — poprzez naukę — w sposób ciągły uzyskuj zgodność z obowiązującymi wymogami, w tym nowymi wytycznymi dotyczącymi dystansowania społecznego.

Poprawa bezpieczeństwa pracowników

Zapobiegaj wypadkom w miejscu pracy i podnoś poziom bezpieczeństwa dzięki zaawansowanemu, chmurowemu rozwiązaniu, które wykorzystuje technologię internetu rzeczy (IoT) i zaawansowane analizy w celu podejmowania działań prewencyjnych i szybszego osiągania korzyści.

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy

Rozwiązania AI w obszarze widzenia komputerowego

Błyskawiczne wdrożenie technik widzenia komputerowego opartych na AI pomoże Twoim zespołom w szybkim identyfikowaniu usterek w produktach, zdalnym monitorowaniu zasobów i trenowaniu modeli widzenia bazujących na technologii uczenia głębokiego — wszystko to bez konieczności posiadania doświadczenia w programowaniu.

Autonomiczne zarządzanie rozwiązaniami brzegowymi

Wybierz inteligentną i elastyczną platformę, która umożliwia autonomiczne zarządzanie przetwarzaniem brzegowym. Możesz zarządzać skalą, zmiennością i szybkością modyfikowania środowisk aplikacji w dziesiątkach tysięcy punktów końcowych jednocześnie.

Rozwiązania AI do analizy obrazów wideo

Zamień treści wideo w cenne spostrzeżenia, które pomogą zwiększać efektywność operacyjną oraz poziom bezpieczeństwa i ochrony. Oferowane rozwiązania wykorzystują technologię uczenia maszynowego do dokładnego identyfikowania, klasyfikowania i śledzenia obiektów i warunków, a następnie generowania alertów w oparciu o „ujrzane” zjawiska i zdarzenia.

Watson Works: bezpieczniejszy i mądrzejszy powrót do miejsca pracy

IBM Watson Works wykorzystuje modele i aplikacje Watson AI, aby dostarczać spostrzeżenia pomagające dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność działania kadry w zmieniającym się środowisku pracy.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy

IBM wspólnie z Tobą przygotuje specjalne rozwiązanie uwzględniające branżowe potrzeby i środowisko Twojego przedsiębiorstwa. W ciągu kilku tygodni przetestujesz potencjalne zastosowania rozwiązania, a następnie przeskalujesz je tak, by zasięgiem objęło wszystkie oddziały Twojej firmy na całym świecie. To idealny sposób, aby stworzyć bezpieczne środowiska pracy.

Bezpieczeństwo miejsca pracy w praktyce

Zarządzanie zagęszczeniem

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 i wirusów przenoszonych drogą powietrzną wymaga utrzymywania niskich poziomów wykorzystania dostępnego w firmie miejsca. Informacje uzyskiwane dzięki kamerze zliczającej wchodzące osoby pozwalają monitorować zagęszczenie ludzi w określonych przestrzeniach.

Monitorowanie podwyższonej temperatury ciała

Oparte na technologii AI analizy obrazu wideo w czasie rzeczywistym pozwalają kamerom termowizyjnym lub na podczerwień sprawdzać temperaturę ciała przy wejściu do obiektów, a w przypadku odnotowania podwyższonej wartości — generować stosowne alerty. Pozwala to zyskać pewność, że dana osoba nie niesie zagrożenia dla innych pracowników.

Wykrywanie osób bez maseczek

Aby zapewnić bezpieczny powrót do pracy i przestrzegać obowiązujących wytycznych dotyczących zdrowia, przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość kontrolowania, czy poszczególne osoby prawidłowo zasłaniają twarz i usta. Wykorzystujące technologię AI analizy obrazu wideo w czasie rzeczywistym — przeprowadzane przez urządzenia brzegowe, takie jak kamery optyczne — pozwalają sprawdzać, kto nosi maseczkę, a kto nie.

Ocena skuteczności zachowania dystansu społecznego

Wdrożenie strategicznie określonych odstępów ogranicza ryzyko przenoszenia wirusa drogą powietrzną. Technologia przetwarzania na brzegu sieci pomaga zadbać o bezpieczeństwo przestrzeni użytkowanych przez pracowników.

Zasoby

Bezpieczny powrót do pracy — webinarium

Dowiedz się, jak oprogramowanie IBM Maximo Worker Insights dostarcza spostrzeżeń analitycznych pozwalających zadbać o bezpieczeństwo miejsca pracy z myślą o kadrze powracającej do przedsiębiorstwa.

Szybki powrót do pracy z pomocą IBM i Samsung

Przedsiębiorstwa IBM i Samsung połączyły siły, aby dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność kadry powracającej do miejsca pracy.

Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy

Dowiedz się, w jaki sposób przetwarzanie brzegowe pomaga zapobiegać wypadkom dzięki informacjom, które usprawniają realizację procedur bezpieczeństwa i ułatwiają uzyskiwanie zgodności z przepisami obowiązującymi w miejscu pracy.

Następne kroki