Przegląd

Okres eksploatacji znacznej części światowej infrastruktury lądowej i wodnej zakończył się lub został przekroczony. W przypadku ponad miliona obiektów na całym świecie konieczne jest przeprowadzenie zaległych renowacji o łącznym koszcie w wysokości 2 bln USD. Jest to kluczowa inicjatywa rozwoju gospodarczego chroniąca przed zakłóceniami codziennego życia obywateli.

IBM Maximo® for Civil Infrastructure, rozszerzenie Maximo Application Suite, łączy cyfrową inteligencję z wiedzą inżynieryjną. Pomaga operatorom w bezpieczny sposób monitorować i konserwować zasoby infrastruktury oraz zarządzać nimi, przewidywać awarie i priorytetyzować naprawy.

Korzyści

Monitorowanie infrastruktury i zarządzanie nią za pomocą jednego, zintegrowanego pakietu

Uwolnij pełny potencjał sztucznej inteligencji i internetu rzeczy, aby pomóc zespołom w wykorzystaniu takich funkcji jak inspekcje wizualne, zdalne monitorowanie i konserwację predykcyjną do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Łączenie techników

Zwiększ mobilność pracowników dzięki pogłębionej wiedzy, AI i rozszerzonej rzeczywistości na najnowszej platformie mobilnej. Dzięki temu będą oni mogli rozwiązać dowolny problem w dowolnym miejscu i czasie.

Integracja zespołów

Zapewnij inżynierom, operatorom i zespołom serwisowym możliwości monitorowania, konserwacji i zarządzania, dzięki którym będą mogli sprawnie wykonywać swoją pracę.

Rozwiązania do zarządzania zasobami infrastruktury

Zwiększaj odporność i niezawodność operacyjną z pomocą zarządzania zasobami w oparciu o ich stan. Dzięki rozszerzonemu dostępowi do systemów CMMS i EAM oraz aplikacji do zarządzania wydajnością zasobów zespoły mogą ujednolicać operacje w całym przedsiębiorstwie i utrzymywać ciągłość biznesową nawet w zmieniających się warunkach.

Najważniejsze cechy pakietu IBM Maximo® Application Suite:

  • Zintegrowany zestaw aplikacji
  • Uproszczone licencjonowanie 
  • Wdrażanie w środowisku wielochmurowym
  • Kompleksowe ujęcie informacji o zasobach

Możliwości zarządzania zasobami infrastruktury pakietu Maximo Application Suite

Zarządzanie wydajnością zasobów

Poznaj cenne spostrzeżenia na temat inteligentnego użytkowania i utrzymywania zasobów.

Zdalne monitorowanie

Zaawansowane, wspierane przez sztuczną inteligencję zdalne monitorowanie zasobów i operacji w skali przedsiębiorstwa.

Konserwacja predykcyjna

Konserwacja oparta na stanie korzystająca z analizy kondycji zasobów pozwala unikać problemów związanych z konserwacją.

Analizy wdrożeń zarządzania zasobami infrastruktury

Ograniczanie ryzyka związanego z infrastrukturą z pomocą AI

Sund & Baelt, właściciel i operator jednych z największych obiektów infrastruktury lądowej i wodnej na świecie, pomaga IBM® w opracowaniu rozwiązania IoT opartego na sztucznej inteligencji, IBM Maximo® for Civil Infrastructure, dzięki któremu można przedłużyć okres eksploatacji starzejących się mostów, tuneli, autostrad i linii kolejowych.

Usprawnianie zarządzania zasobami

Firma Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) chciała zwiększyć efektywność, bezpieczeństwo oraz niezawodność swoich zasobów i infrastruktury, rozpoczynając od systemu wentylacji tuneli. Dowiedz się, jak produkt IBM Maximo pomógł jej przejść na model predykcyjny i uzyskać certyfikat ISO 55000.

Tworzenie inteligentnej infrastruktury

Atkins Global oferuje usługi projektowania, inżynierii i budownictwa newralgicznej infrastruktury dla klientów z sektora publicznego na całym świecie. Dowiedz się więcej o rosnącym zapotrzebowaniu na tworzenie infrastruktury, która jest inteligentna, odporna i zorientowana na obywatela.

Zasoby

Nowa era renowacji infrastruktury publicznej

Inżynierowie z całego świata sygnalizują konieczność naprawy niebezpiecznie wyeksploatowanej infrastruktury, zanim staniemy przed kolejną katastrofą.

Dlaczego inteligentna infrastruktura jest ważna

Poznaj cztery obszary decyzyjne, w których cyfrowa inteligencja łączy się z wiedzą inżynierską w celu stworzenia zrównoważonej, niezawodnej infrastruktury.

Monitorowanie infrastruktury i zarządzanie nią z pomocą AI

W miarę starzenia się infrastruktury agencje rządowe potrzebują bardziej efektywnych sposobów monitorowania newralgicznych systemów.

Następne kroki