Przedstawiamy Maximo Asset Monitor: zaawansowane zdalne monitorowanie z wykorzystaniem AI na skalę korporacyjną

Na czym polega zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (Enterprise Asset Management — EAM) obejmuje zestaw oprogramowania, systemów i usług służących organizacji do kontrolowania i optymalizowania zasobów technicznych i ludzkich w różnych jednostkach biznesowych i lokalizacjach geograficznych.

Maksymalizacja wykorzystania zasobów

Pozyskuj dane z urządzeń internetu rzeczy w czasie rzeczywistym oraz wykorzystuj narzędzia diagnostyczne i analityczne do optymalizowania dostępności, niezawodności i okresu przydatności zasobów. 

Zarządzanie starzejącymi się zasobami i infrastrukturą

Wydłuż cykl życia sprzętu poprzez optymalizację strategii konserwacji. Wdrażaj mechanizmy zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych i zwiększaj osiągany zwrot z inwestycji.

Efektywniejsze zarządzanie konserwacją

Rozbuduj procedury konserwacji o technologie internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Wykorzystuj funkcje monitorowania i śledzenia, by łatwiej sprostać coraz bardziej złożonym przepisom BHP i ochrony środowiska.

Konsolidacja aplikacji operacyjnych

Stwórz pojedynczy system technologiczny do zarządzania niemal wszystkimi typami zasobów. Ujednolicaj i standaryzuj procesy pod kątem pełniących różne funkcje zasobów w całym przedsiębiorstwie.

Trendy

IDC MarketScape

Z raportu analitycznego IDC wynika, że IBM to światowy lider w dziedzinie przeznaczonych do intensywnej eksploatacji systemów zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM), oferowanych w modelu SaaS i chmurowym.

Rozwiązuj problemy, zanim się pojawią, dzięki konserwacji zapobiegawczej

Oprogramowanie do konserwacji zapobiegawczej umożliwia wykorzystywanie zasobów w sposób zapewniający stabilność operacji, zapewnia zgodność z warunkami gwarancji i pomaga przewidywać problemy, które mogą negatywnie wpłynąć na produkcję.

Inżynierowie przeprowadzający konserwację

Centralizuj informacje o zasobach przy użyciu systemów CMSS

Dzięki skomputeryzowanym systemom zarządzania konserwacją (CMMS) możesz uzyskać informacje na temat lokalizacji danego zasobu, jego potrzeb oraz osób, które powinny go obsługiwać i czasu, w którym ma się to odbywać. Systemy te automatyzują przepływy pracy związane z zarządzaniem newralgicznymi zasobami, dzięki czemu są one przystępne i możliwe do kontrolowania.

Skomputeryzowana konserwacja z wykorzystaniem tabletu

Inteligentnie monitoruj zasoby

Możesz zdalnie monitorować newralgiczne zasoby i działania, wykorzystując w tym celu oparte na technologii sztucznej inteligencji funkcje monitorowania działające na skalę korporacyjną. Określać parametry procesów w różnych repozytoriach, a następnie zbierać dane IT oraz informacje na temat statusu operacyjnego. Dzięki temu uzyskasz wgląd w wydajność w całym przedsiębiorstwie, jednocześnie otrzymując rzadsze, ale bardziej sprecyzowane alerty oraz cenniejsze spostrzeżenia.

Produkty stojące za tym rozwiązaniem

IBM Maximo

Cenne spostrzeżenia na temat inteligentnego użytkowania i utrzymywania zasobów

IBM Maximo Asset Monitor

Zdalne monitorowanie z wykorzystaniem AI na skalę korporacyjną

Rozbuduj system EAM o technologię AI i analizy

Osiągnięcia klienta

Cheniere Energy upraszcza konserwację złożonych zasobów

Dzięki IBM Maximo Asset Management firma Cheniere tworzy rozbudowaną składnicę danych na temat wydajności swoich zasobów. Podczas boomu na gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych rozwiązanie IBM Maximo umożliwiło firmie Cheniere zastosowanie konserwacji predykcyjnej, optymalizację napraw i obniżenie kosztów w celu stopniowego wydłużania czasu eksploatacji zasobów.

Obszary zastosowań systemu EAM

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM)

Na czym polega zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (EAM)?

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (Enterprise Asset Management — EAM) polega na wykorzystywaniu pewnego rodzaju systemu, oprogramowania lub rozwiązania w dziedzinie zarządzania do kontrolowania, śledzenia i utrzymywania należących do organizacji zasobów fizycznych, technicznych, a nawet ludzkich. Głównym celem zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie jest optymalizacja jakości i stopnia wykorzystania zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów.

Dlaczego zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie jest takie ważne?

W niemal każdej branży, w której zasoby są intensywnie eksploatowane, organizacje zmagają się z problemem maksymalnego wykorzystania zasobów w całym cyklu ich życia. Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (EAM) umożliwia organizacjom śledzenie, ocenianie, nadzorowanie i optymalizowanie jakości, niezawodności i stanu szerokiej gamy zasobów fizycznych i technicznych. W rezultacie organizacje dysponują większą kontrolą nad złożonymi środowiskami zasobów, która decyduje o wynikach biznesowych.

Czym jest środowisko zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie?

Środowisko zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM) ukierunkowuje inicjatywy w zakresie zarządzania zasobami na podstawie powszechnie obowiązujących standardów, takich jak ISO 55000. IBM Maximo oferuje zintegrowane podejście do kwestii EAM. Pomaga zarządzać odseparowanymi lub złożonymi zasobami, ułatwiając organizacjom eliminowanie luk tak, by realizować działania zgodne z nadrzędnymi celami biznesowymi.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie?

Oprogramowanie do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM), takie jak IBM Maximo, udostępnia oparte na chmurze środowisko do zarządzanie zasobami umożliwiające odpowiadanie na konkretne potrzeby wyspecjalizowanych sektorów, w tym komunalnego, naftowego i gazowego, górnictwa, produkcji, transportu, nauk o życiu, opieki zdrowotnej, energii jądrowej i usług.

Jak wygląda zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (EAM) pomaga organizacjom intensywnie eksploatującym zasoby zarządzać nimi za pomocą gamy podstawowych rozwiązań, obejmujących m.in. zarządzanie pracą, zarządzanie zasobami, planowanie i tworzenie harmonogramów, zarządzanie łańcuchem dostaw czy realizację inicjatyw w zakresie BHP.

Czym się różnią systemy CMMS i EAM?

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (EAM) polega na optymalnym zarządzaniu cyklem życia fizycznych zasobów organizacji. Natomiast system CMMS, czyli skomputeryzowany system zarządzania konserwacją, stanowi zaledwie jeden z aspektów zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie, skupiający się na dostarczaniu danych dotyczących przebiegu konserwacji w organizacji.

W jaki sposób zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie pomaga podejmować bardziej przemyślane decyzje?

W dzisiejszych czasach zasoby przedsiębiorstwa są ze sobą połączone w złożonym ekosystemie gromadzącym ogromną ilość danych z internetu rzeczy. Odpowiednie zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (EAM) umożliwia wykorzystanie tych danych do wyciągania wartościowych wniosków, które pozwalają podejmować lepsze decyzje i realizować inicjatywy w zakresie automatyzacji. Ten ulepszony proces podejmowania decyzji prowadzi do optymalizacji operacji i umożliwia tworzenie skutecznych programów konserwacji.

Jakie korzyści biznesowe niesie za sobą wdrożenia rozwiązania EAM?

Rozwiązanie do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie (EAM), takie jak IBM Maximo, jest przeznaczone do optymalizacji zarządzania zasobami organizacji, tak by zapewniać wartość dodaną w wielu obszarach:
•    Niższe koszty operacyjne
•    Rzadsze przestoje sprzętu
•    Niższe wymogi zasobów względem konserwacji i napraw
•    Większa efektywność konserwacji
•    Większa kontrola nad niedostateczną lub nadmierną ilością zapasów
•    Efektywniejsze zarządzanie robocizną, zasobami i usługami wsparcia
 

Jak IBM Maximo wypada na tle innych produktów i rozwiązań EAM dostępnych na rynku?

Rozwiązanie IBM Maximo — oparte na inwestycjach IBM w sztuczną inteligencję, wykorzystujące dane internetu rzeczy i zbudowane z myślą o chmurze hybrydowej — utrzymuje swoją czołową pozycję. To najbardziej zaufany system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa na świecie. IBM to lider zestawienia Gartner Magic Quadrant 2018 dotyczącego oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa — na podstawie takich kryteriów, jak kompletność koncepcji i zdolność do jej realizacji.

W jaki sposób dostarczane jest rozwiązanie IBM Maximo?

IBM Maximo oferuje elastyczne opcje wdrażania: można wybrać wersję dla środowisk lokalnych lub oprogramowanie udostępniane w postaci usług (SaaS).