Przegląd

Liderzy ds. operacji i niezawodności muszą wiedzieć, jak i dlaczego zasoby ulegają awariom, aby móc błyskawicznie podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka. Zarządzanie wydajnością zasobów (APM) zapewnia dokładniejszy wgląd w zarządzanie zasobami dzięki ukierunkowanej sztucznej inteligencji, analizie i automatyzacji. Zarządzanie wydajnością zasobów pomaga zespołom ograniczyć nieplanowane prace naprawcze i awarie wyposażenia, zwiększyć dostępność zasobów oraz wydłużyć okres ich eksploatacji bez zbędnych kosztów.

Korzyści

Inteligentnie monitoruj zasoby

Możesz zdalnie monitorować newralgiczne zasoby i działania, wykorzystując w tym celu oparte na technologii sztucznej inteligencji funkcje monitorowania działające na skalę korporacyjną. Określać parametry procesów w różnych repozytoriach, a następnie zbierać dane IT oraz informacje na temat statusu operacyjnego. Dzięki temu uzyskasz wgląd w wydajność w całym przedsiębiorstwie, jednocześnie otrzymując rzadsze, ale bardziej sprecyzowane alerty oraz cenniejsze spostrzeżenia.

Przewidywanie awarii zasobów

Korzystając z platformy IoT i AI, łatwiej przewidzisz, kiedy może wystąpić degradacja lub awaria zasobu. Łącz czynniki takie jak historyczne i bieżące dane o wydajności zasobów, dokumentację serwisową, raporty z inspekcji i dane środowiskowe.

Optymalizacja sprawności zasobów

Całkowicie zmień swoją strategię, podejmując działania w oparciu o bieżącą sprawność zasobów. Monitoruj czynniki takie jak stan, koszt, wydajność i pozostały okres eksploatacji. Definiuj metody oceniania, priorytetyzuj kluczowe obszary i inicjuj działania serwisowe.

Opracowywanie strategii zarządzania zasobami

Optymalizuj strategie konserwacji i wymiany zasobów w oparciu o ryzyko związane z danym zasobem i jego istotność. Określaj skuteczniejsze metody zarządzania inspekcjami i konserwacją, optymalizowania stanów magazynowych na potrzeby napraw i operacji oraz priorytetyzowania decyzji o wymianie lub naprawie.

Rozwiązania do zarządzania wydajnością zasobów

Oprogramowanie IBM Maximo® Application Suite, obejmujące zaawansowaną analizę, sztuczną inteligencję i aplikacje dostosowane do konkretnych branż, umożliwia inteligentne zarządzanie zasobami na jednej platformie. Ten zintegrowany pakiet zapewnia kompleksowy przegląd zasobów znajdujących się w środowisku zarówno lokalnym, jak i wielochmurowym, który pomaga w optymalizowaniu wydajności, wydłużaniu okresu eksploatacji zasobów i utrzymaniu działalności firmy.

Maximo Application Suite — możliwości APM

Zdalne monitorowanie zasobów

Zdalne monitorowanie pozwala zespołom serwisowym na skuteczniejsze śledzenie anomalii i stanu zasobów. Dzięki sztucznej inteligencji i internetowi rzeczy łatwiej przewidują i znajdują problemy ze starszymi systemami i operacjami opartymi na danych oraz skuteczniej im zapobiegają.

Konserwacja predykcyjna

Zapewnij niezawodność zasobów, konserwując je w oparciu o ich stan. Wgląd w stan zasobów uzyskiwany na podstawie danych operacyjnych i analitycznych pomoże w przewidywaniu awarii oraz planowaniu napraw i wymiany.

Widzenie komputerowe

Zwiększaj produktywność, szybciej wykrywaj defekty produkcyjne i zyskaj wgląd w operacje dzięki funkcji inteligentnego rozpoznawania obrazów opracowanej z myślą o użytkownikach biznesowych bez doświadczenia w pisaniu kodu.

Rozwiązania i oprogramowanie do zarządzania zasobami dla konkretnych branż

APM dla energetyki i usług komunalnych

Kompleksowy przegląd wzajemnie połączonych zasobów z sektora energetyki i usług komunalnych z wykorzystaniem IoT, sztucznej inteligencji, danych pogodowych czasu rzeczywistego oraz zaawansowanej analizy. Uzyskuj aktualne dane o sprawności zasobów i sieci oraz na bieżąco zarządzaj naprawami i konserwacją predykcyjną, aby ograniczyć ryzyko eksploatacji sieci energetycznej i zapewnić niezawodność.

Zarządzanie zasobami w branży energetyki i usług komunalnych

Utrzymaj najwyższą efektywność działania kluczowych urządzeń zapewniających dostawy usług komunalnych oraz zapewnij dostępność i niezawodność zasobów.

Zarządzanie zasobami infrastruktury lądowej i wodnej

Zarządzanie infrastrukturą w oparciu o sztuczną inteligencję pozwala monitorować jej zasoby i na wczesnym etapie wykrywać sygnały ostrzegające o potencjalnych problemach. To z kolei pozwala wydłużać żywotność autostrad, mostów i obiektów komunalnych.

Zasoby

Zarządzanie wydajnością zasobów w celu zapewnienia niezawodności

Witamy w erze optymalizacji zasobów. Dowiedz się, jak planować, monitorować i przewidywać konserwację oraz poprawić ogólną wydajność zasobów z pomocą jednej, zintegrowanej platformy.

Blog o zarządzaniu wydajnością zasobów

Wybrane najnowsze trendy i informacje o zarządzaniu wydajnością zasobów.

Sposób działania zarządzania wydajnością zasobów

Odkryj pełnię korzyści płynących z zarządzania wydajnością zasobów przedsiębiorstwa, od zlecenia pracy po naprawę. Zobacz, jak menedżer ds. konserwacji, inżynier ds. niezawodności lub technik terenowy mogą usprawnić swoją pracę dzięki APM.

IBM Maximo APM — szkolenie

Uzyskaj podstawowe informacje o trendach technologicznych i wyzwaniach biznesowych, przed którymi stają klienci, oraz dowiedz się, jak oferta IBM Maximo Asset Performance Management pomaga im w stawieniu czoła tym wyzwaniom. Dodatkowo możesz zdobyć odznakę.

Konserwacja zasobów w oparciu o ich stan z pomocą produktu IBM Maximo

Zwiększ odporność operacyjną i zwrot z inwestycji dzięki pakietowi IBM Maximo Application Suite, który w ramach jednej platformy udostępnia rozwijające się wraz z firmą funkcje do obsługi konserwacji zasobów w oparciu o ich stan.

Następne kroki