Przegląd

Zyskaj lepszą widoczność transakcji i stanu zapasów

Organizacje intensywnie korzystają z zasobów — eksploatują ich setki, a nawet miliony, by prowadzić działalność. Co więcej, zasoby stają się coraz bardziej inteligentne. Wyraźnie wskazuje na to liczba urządzeń na całym świecie połączonych w internecie rzeczy, która według prognoz do 2030 r. wzrośnie do 125 miliardów.

Modele operacyjne muszą ewoluować wraz z zasobami. Właśnie dlatego zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie (EAM) jest tak ważne. Rozwiązania EAM łączą oprogramowanie, systemy i usługi służące do utrzymywania i kontrolowania zasobów operacyjnych i sprzętu. Projektuje się je z myślą o optymalizacji jakości i przydatności zasobów w całym cyklu ich życia, zwiększaniu produktywnego czasu pracy i ograniczaniu kosztów operacyjnych.

Korzyści

Skuteczniejsza kontrola nad złożonymi środowiskami

Zaawansowane analizy i nowoczesna technologia sztucznej inteligencji zapewniają lepszy wgląd w stan zasobów, dzięki czemu możesz ustalać optymalne działania i decydować, kiedy należy je podjąć. Dodatkowo ograniczasz koszty i unikasz przestojów.

Usprawnianie i ujednolicanie działań w odseparowanych ośrodkach

Pojedyncza, zintegrowana platforma udostępnia zespołom kompleksowe ujęcie informacji o zasobach w całym przedsiębiorstwie. W ten sposób pomaga ujednolicać działania i utrzymywać ciągłość biznesową, nawet w obliczu szybko zmieniających się lub niesprzyjających warunków.

Wyższy poziom odporności i niezawodności operacyjnej

Technologia AI monitoruje przedsiębiorstwo i dostarcza spostrzeżenia, które ułatwiają zarządzanie zasobami w oparciu o ich stan. Dzięki temu możesz podejmować działania prewencyjne uzasadnione z punktu widzenia analiz predykcyjnych i preskrypcyjnych, tak by zapobiegać problemom, zanim wystąpią.

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Możesz eksploatować i utrzymywać wartościowe zasoby, wykorzystując sztuczną inteligencję i analizy do optymalizowania wydajności, wydłużania cykli życia zasobów oraz ograniczania przestojów i kosztów operacyjnych. Dane o zasobach przeanalizowane przez AI dostarczają informacje, które pozwalają przedsiębiorstwom podejmować lepsze decyzje, osiągać większą efektywność, przeprowadzać konserwację predykcyjną i uwalniać maksymalny potencjał inwestycji w zasoby fizyczne. Dzięki zamkniętym w pojedynczej platformie funkcjom do monitorowania, konserwacji i zapewniania niezawodności IBM otwiera nową erę zarządzania zasobami.

Rozwiązania do zarządzania wydajnością zasobów

Monitorowanie zasobów

Połącz inteligentne zasoby i czujniki internetu rzeczy z funkcjami zdalnego monitorowania i analizami AI, aby lepiej zrozumieć kontekst, w którym osadzone są dane Twojego przedsiębiorstwa, traktować priorytetowo właściwe alerty i dostrzegać nowe zależności między czynnikami powodującymi przestoje.

Zarządzanie stanem zasobów

Integruj aktualne i historyczne dane pozyskiwane z takich źródeł, jak czujniki internetu rzeczy, systemy EAM czy obserwacje dokonywane przez kadrę. W ten sposób możesz w czasie zbliżonym do rzeczywistego uzyskiwać jasne, czytelne ujęcie informacji o ogólnym stanie zasobów, tak by w oparciu o nie zarządzać konserwacją.

Konserwacja predykcyjna

Wydłużaj czas życia zasobów, tworząc harmonogramy konserwacji w oparciu o informacje pozyskiwane dzięki internetowi rzeczy, zaawansowanym analizom i sztucznej inteligencji. Technologie te wykrywają spadki wydajności i wyszukują wzorce w danych o zasobach, tak by ustalić przyczyny awarii lub usterek.

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Zwiększaj bezpieczeństwo w miejscu pracy, reagując na incydenty i przypadki naruszenia przepisów, zanim przerodzą się one w poważne problemy zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Postaw na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą i swoimi pracownikami, wybierając chmurowe rozwiązanie wykorzystujące technologię internetu rzeczy i zaawansowane analizy w celu dostarczania w czasie rzeczywistym informacji na temat bezpieczeństwa kadry.

Widzenie komputerowe

Upowszechniaj wśród użytkowników biznesowych oparte na technologii uczenia głębokiego rozwiązania do widzenia komputerowego i zyskaj dodatkową parę „inteligentnych” oczu monitorujących realizowane działania. Aplikacje z widzeniem komputerowym pozwalają zespołom ds. niezawodności i jakości błyskawicznie identyfikować usterki w procesach produkcyjnych, zdalnie monitorować zasoby pod kątem ewentualnych zakłóceń i podejmować najwłaściwsze decyzje.

Przetwarzanie brzegowe

Przetwarzanie brzegowe pozwala w czasie zbliżonym do rzeczywistego uzyskiwać dostęp do danych i analiz, które można przeprowadzać lokalnie. Zyskaj środowisko do przetwarzania brzegowego danych w całym cyklu ich życia, które może działać w niemal każdym brzegowym punkcie końcowym. Pomaga tworzyć, wdrażać, uruchamiać, monitorować, kontrolować i skalować logikę biznesową i aplikacje analityczne na brzegu sieci.

Usługi

Optymalizacja zapasów

Optymalizuj poziomy utrzymania, napraw i eksploatacji (MRO) zapasów, tak aby były one dostępne zawsze, gdy są potrzebne. Jednocześnie możesz ograniczyć czas nieplanowanych przestojów i koszty, a także uwolnić kapitał obrotowy. Nasze usługi pomogą Ci w podejmowaniu dobrze umotywowanych działań.

Optymalizacja produkcji

Optymalizuj procesy produkcji przemysłowej, wykorzystując informacje dostarczane przez internet rzeczy i sztuczną inteligencję do identyfikowania potencjalnych strat produkcyjnych oraz stymulowania większej przepustowości i wydajności. Konsultanci IBM pokażą, jak zwiększyć efektywność i skuteczność operacyjną.

Analizy wdrożenia rozwiązań do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie

Universal Parks spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa

Park rozrywki Universal Parks wykorzystuje oprogramowanie Maximo, aby dostarczać technikom serwisowym narzędzia niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa podczas korzystania z atrakcji i udoskonalania doświadczeń gości.

Atkins Global buduje platformę na potrzeby inteligentnych miast

Przedsiębiorstwo Atkins Global wykorzystuje oprogramowanie Maximo do integracji ośrodków i pozyskiwania spostrzeżeń na temat usług świadczonych przez gminy w Norwegii.

CHS, Inc. przechodzi od prewencji do predykcji

Przedsiębiorstwo CHS korzysta z oprogramowania Maximo od ponad 20 lat. Obserwowało rozwój rozwiązań EAM, które dzięki chmurze i internetowi rzeczy przestały stanowić jedynie narzędzia do działań zapobiegawczych i przekształciły się w pełnoprawne produkty do analiz predykcyjnych.

Zasoby

Blogi na temat prowadzenia działalności biznesowej

Przeczytaj wpisy ekspertów, aby poznać nowe informacje dotyczące rozwiązań do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie i spojrzeć na nie z innej perspektywy.

Cyfrowa platforma edukacyjna

Dostępne na żądanie bezpłatne prezentacje i zapisy sesji pozwalają zdobywać wiedzę na temat prowadzenia biznesu od ekspertów w dziedzinie rozwiązań EAM.

Następne kroki