Budynki z mocą internetu rzeczy

Technologia internetu rzeczy (IoT — Internet of Things) wpływa na wszystkie aspekty budynku: od jego budowy poprzez poszukiwanie mieszkańców po zarządzanie obiektem. Dane z systemu IoT pomagają w podejmowaniu rozsądnych decyzji w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników, personelu i kadry zarządzającej. Dzięki optymalizacji zasobów, lepszemu zarządzaniu infrastrukturą i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników inteligentne budynki mogą przyczynić się do usprawnienia procesów biznesowych i znacznego zwiększenia zysków.

Wybierz inteligentny budynek

Inteligentne budynki

Budynki komercyjne

Optymalizuj procesy obsługi technicznej, ograniczaj zużycie energii i sprawniej zarządzaj przestrzenią budynku, tak by zwiększać poziom satysfakcji najemców.

Zakłady, fabryki i magazyny z mocą internetu rzeczy i AI

Obiekty przemysłowe

Zwiększaj wydajność zakładu dzięki analizom w czasie rzeczywistym, przewidywaniu awarii sprzętu oraz usprawnieniom w zakresie jakości i efektywności produkcji, a jednocześnie dbaj o bezpieczeństwo pracowników.

Hotele wykorzystujące technologię internetu rzeczy i usługi oparte na AI

Hotele

Jak najlepiej wykorzystuj potencjał swoich hoteli — teraz i w przyszłości. Rozwiązania oparte na technologii internetu rzeczy pomagają osiągać sukces, począwszy od projektów kapitałowych i zarządzania leasingami po optymalizację przestrzeni i zużycia energii.

Rozwiązania IoT dla budynków

Sylwetka inteligentnych budynków

Odmień oblicze swojej firmy dzięki rozwiązaniom Watson IoT™ dla budynków, które umożliwiają połączenie obiektów z infrastrukturą internetu rzeczy, usprawniają procesy dzięki konserwacji predykcyjnej i zapewniają użytkownikom budynku wyższy poziom satysfakcji.

Zasoby i infrastruktura

Zapobiegaj przestojom urządzeń budowlanych, redukuj koszty i poprawiaj bezpieczeństwo oraz zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągaj większe zyski, korzystając ze scentralizowanej platformy do zarządzania transakcjami nieruchomościowymi i projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie używane przez: kierowników finansowych, zarządców budynków i zespoły konserwacyjne.

Aktywa i operacje

Łączność z internetem rzeczy

Modelowanie informacji o budynkach (BIM — Building Information Modeling), budynki ekologiczne i technologia inteligentnej prefabrykacji radykalnie zmieniają sposoby projektowania i konstruowania budynków. Łączność z internetem rzeczy należy zaplanować już na samym początku.

Rozwiązanie używane przez: producentów systemów i komponentów budynków, architektów i inżynierów budownictwa.

ikona zębatki

Najciekawsze tematy

Bezpieczeństwo pracowników

Odmieniaj doświadczenia użytkowników budynków, oferując im nowe możliwości i usługi. Obejmują one m.in. asystentów AI, alerty pogodowe i informacje dotyczące bezpieczeństwa konkretnych lokalizacji.

Rozwiązanie używane przez: twórców i producentów skomunikowanych systemów i komponentów budynków.

ikona bezpieczeństwa

Najciekawsze tematy