Przegląd

Gdy możliwości spotykają innowacje

Świat jest dynamiczny. Firmy muszą osiągać coraz więcej. Dlatego organizacje, które myślą o przyszłości, szukają nowych sposobów modernizacji pracy, automatyzacji mającej na celu zwiększenie produktywności oraz skalowania wartości danych.

Aby pomóc Ci stawić czoła temu wyzwaniu, IBM oferuje inteligentne rozwiązania do transformacji cyfrowej Twoich operacji. Te podstawowe aplikacje dla przedsiębiorstw są oparte na sztucznej inteligencji oraz otwartej platformie chmury hybrydowej. Nasze produkty ułatwiają automatyzację odpornych, inteligentnych przepływów pracy oraz dostarczanie środowisk, które można uruchamiać w dowolnych miejscach i integrować z dowolnymi rozwiązaniami.

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Optymalizacja łańcucha dostaw

Zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą organizacji

Technologia związana z klimatem i pogodą

Powiązane produkty

Łańcuch bloków

Umieść łańcuch bloków w centrum transformacji cyfrowej dzięki zaufaniu, transparentności i nowo nawiązywanym współpracom.

Współpraca B2B

Zapewnij inteligentną, bezproblemową i bezpieczną komunikację B2B.

Inżynieria złożonych systemów

Usprawnij inżynierię złożonych systemów.

Spostrzeżenia dla Twojej branży

Przemysł motoryzacyjny

Zyskaj możliwość nadzoru nad cyklem życia inżynierii pojazdów, w tym nad wymaganiami zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS), przez łączenie zasobów oraz operacji z obszaru inżynierii i łańcucha dostaw.

Energetyka i usługi komunalne

Dowiedz się, jak firmy mogą ułatwić serwisowanie wyposażenia, optymalizowanie wydajności, zwiększanie efektywności operacyjnej i unikanie przestojów, podejmując działania prewencyjne, predykcyjne i preskryptywne.

Administracja publiczna

W obecnych niestabilnych czasach oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą mogą pomóc agencjom w monitorowaniu ich wykorzystania i zapewnianiu usług poprawiających samopoczucie użytkujących je osób.

Produkcja

Dowiedz się, jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają wizualizować istotne dane, a jednocześnie umożliwiają operatorom mądrzejsze zarządzanie konserwacją i eksploatacją zasobów.

Ropa i gaz

Poznaj strategie, po które może sięgnąć branża — w dużym stopniu oparta na zasobach i wykwalifikowanym personelu — w celu dostosowywania się do zmieniających się okoliczności, w tym maksymalizacji efektywności operacyjnej i kontroli nad kosztami.

Handel detaliczny

Przygotuj łańcuch dostaw w handlu detalicznym na radykalne zmiany w obliczu przestojów oraz skalowanie w celu zaspokojenia popytu w miarę ewoluujących potrzeb klientów.

Opisy osiągnięć klientów — przedsięwzięcia biznesowe

Oncor

Dyrektor operacyjny przedsiębiorstwa Oncor opowiada o korzyściach z konserwacji predykcyjnej, która pozwala ograniczać liczbę i skutki przerw w dostawach prądu.

Mercedes-Benz Cars

Przedstawiciele firmy Mercedes-Benz Cars dyskutują na temat przeprowadzania transformacji cyfrowej i operacyjnej w procesach inżynieryjnych.

L'Oréal

Kiedy przyszedł czas na metamorfozę procesów operacyjnych, firma L'Oréal wybrała IBM.

Sandvik

Zobacz, jak Sandvik wykorzystuje dane internetu rzeczy w produkcji — nawet setki metrów pod powierzchnią ziemi.

JOANN Stores

Firma JOANN Stores błyskawicznie dostosowuje swój łańcuch dostaw, aby sprostać szybko rosnącej liczbie zamówień online podczas pandemii COVID-19.

Wykonaj następny krok