Przegląd

Jak łańcuch bloków (blockchain) może pomóc w dystrybucji szczepionek

Wiadomość o pomyślnie zakończonych badaniach klinicznych pierwszych nowych szczepionek budzą nadzieję miliardów ludzi na całym świecie. Jednak nawet najlepsze wyniki badań klinicznych to dopiero połowa sukcesu — nie mniej ważna jest skuteczna dystrybucja i akceptacja szczepionek w społeczeństwach.

Ponieważ aż 77% obywateli USA ma obawy co do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek¹, niezwykle ważna jest kompleksowa realizacja krajowej strategii budowania zaufania oraz skutecznej, transparentnej, bezpiecznej i szybkiej dystrybucji.

Dzięki sieci dystrybucji szczepionek wykorzystującej IBM Blockchain, producenci mogą proaktywnie monitorować ewentualne zdarzenia niepożądane i optymalizować proces wycofywania produktów. Dystrybutorzy mają wgląd w informacje w czasie rzeczywistym i dzięki temu mogą skuteczniej reagować na ewentualne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Punkty szczepień mogą optymalnie zarządzać zapasami i skutecznie monitorować bezpieczeństwo. Obywatele mają podstawy, by zaufać szczepionkom i bez obaw wracać do zwykłej aktywności.

Korzyści

Kompletne śledzenie pochodzenia

Łańcuch bloków może sprawić, że dystrybucja i łańcuch odpowiedzialności za szczepionki — od produkcji do podania — będzie funkcjonować w pełni transparentnie, zarówno z punktu widzenia instytucji publicznych, jak i podmiotów prywatnych.

Mniejsze ryzyko

Wczesne wykrywanie i proaktywne powiadamianie o zakłóceniach w łańcuchu dostaw, reakcjach niepożądanych, oszustwach, przypadkach zepsucia i innych nieoczekiwanych zdarzeniach, które pomagają w skutecznym dostarczaniu gotowych do użycia szczepionek.

Zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności

W zapewnianiu skuteczności i budowaniu zaufania pomaga również monitorowanie warunków transportu i przechowywania oraz możliwość szybkiego dotarcia do dawek, które z jakichś powodów trzeba wycofać.

Rozwiązania

Sieć farmaceutyczna objęta otwartym nadzorem

Bezpieczna platforma wymiany informacji, będąca oprogramowaniem open source, pozwoli na integrację różnych lokalnych strategii gospodarki szczepionkami w jednym ujęciu, a jednocześnie umożliwi uczestnikom dalsze korzystanie z preferowanych systemów przechowywania danych i interaktywnej pracy z danymi.

Budowanie zaufania do szczepionek za pośrednictwem IBM Blockchain i innych technologii

Uwierzytelnianie szczepionek. Zarządzanie zapasami przy użyciu sprawdzonych technologii. Bezpieczny powrót do kontaktów międzyosobowych. Dowiedz się, w jaki sposób IBM Blockchain, rozwiązania IBM dla łańcucha dostaw oraz IBM Watson Works łączą siły, aby nieść pomoc w zwalczaniu globalnej pandemii.

Doradztwo i usługi w dziedzinie łańcucha bloków

IBM Blockchain Services

Doradztwo i usługi IBM w dziedzinie łańcucha bloków mogą pomóc zarządzać szczepionkami i ich dystrybucją, niezależnie od tego, czy Twoja firma zajmuje się produkcją, dystrybucją czy też rozprowadzaniem szczepionki. Start jest szybki i prosty. Pokażemy Ci, jak zbudować sieć dystrybucji szczepionek opartą na rozwiązaniu IBM Blockchain i wystarczająco stabilną, aby pomóc w walce z największym kryzysem zdrowia publicznego naszych czasów.

Analizy wdrożenia

Zapobieganie fałszerstwom na rynku produktów farmaceutycznych

W niektórych krajach podrabiane wyroby farmaceutyczne stanowią 70% wszystkich leków w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa KPMG, Merck, Walmart i IBM uruchomiły niedawno pilotażowy program wdrożenia technologii blockchain, który radykalnie zwiększa wiarygodność systemu obrotu farmaceutykami, skracając czas powiadomienia łańcucha dostaw o konieczności wycofania produktu — z tygodni do zaledwie kilku sekund.

Weryfikacja świadectw zdrowia z pomocą programu IBM Digital Health Pass

To zbudowane w oparciu o technologię IBM Blockchain rozwiązanie umożliwia organizacjom weryfikowanie świadectw zdrowia w sposób nieingerujący w prywatność — a osoby posiadające świadectwa mogą dzięki niemu zarządzać informacjami w zaszyfrowanym cyfrowym portfelu na smartfonie.

Aplikacje branżowe

Rozwiązania Blockchain dla łańcucha dostaw

Szybsze rozstrzygnięcia. Budowanie zaufania i silniejszych relacji. IBM Blockchain wzmacnia sieci firmowych łańcuchów dostaw.

Łańcuch bloków dla służby zdrowia i sektora biomedycznego

IBM Blockchain ma potencjał, by poprawić skuteczność ochrony zdrowia. Zmień podejście do budowy zaufania, sprawdzania pochodzenia danych i wydajności pracy w obrębie ekosystemu tak, aby poprawić rentowność i jakość opieki nad pacjentami.

Zasoby

Łańcuch bloków w tych szczególnych czasach

Dowiedz się, jak technologia blockchain może pomóc wszystkim podmiotom służby zdrowia w obliczu nowych wyzwań i problemów finansowych poprzez adaptację łańcuchów zaopatrzenia.

Lepsze analizy kluczem do lepszej opieki zdrowotnej

Ekstremalne sytuacje wymagają ekstremalnej współpracy. Poznaj rozwiązania IBM, które w obliczu światowego kryzysu pomagają rozwiewać wątpliwości, dostosowywać się do zmiennych warunków i zwiększać odporność działalności.

Łańcuch bloków w działaniu

Zapoznaj się z przypadkami użycia IBM Blockchain Platform. Sprawdź, jak innowatorzy odmieniają swoje przedsiębiorstwa i znajdź inspirację dla własnych działań.

Następne kroki