Dlaczego IBM Food Trust i łańcuch bloków to właściwe rozwiązania dla dzisiejszego przemysłu spożywczego?

Otwarte, elastyczne i wiarygodne rozwiązanie

Otwarte, elastyczne i wiarygodne rozwiązanie

IBM Food Trust™ to oparte na chmurze i łańcuchu bloków rozwiązanie oferujące otwartą, elastyczną i wiarygodną platformę, której członkowie udostępniają sobie dane dotyczące żywności, korzystają z wkładu innych i opracowują innowacyjne funkcje, a wkrótce będą mogli też decydować o miejscu i sposobie wdrożenia tego przełomowego narzędzia.

Firmy takie jak Twoja

Firmy takie jak Twoja

Do IBM Food Trust dołączają rolnicy, dystrybutorzy, detaliści i inni gracze na rynku żywności. Niektóre z nich wchodzą w skład Rady Doradczej ds. żywności IBM Food Trust. Zapewniamy pomocną dłoń, aby uczynić świat bezpieczniejszym, inteligentniejszym, bardziej zrównoważonym i bardziej wydajnym — wszyscy z tego korzystamy.

Uprawnienia i nieusuwalność

Uprawnienia i nieusuwalność

Łańcuch bloków zapewnia nowe środowiska udostępniania danych, w którym nawet rywale mogą ze sobą współpracować. Wszyscy uczestniczy mogą dostosowywać poziomy dostępu i bezpiecznie ze sobą współpracować, ponieważ dzięki łańcuchowi bloków dane są przechowywane w formie cyfrowej, rozproszone i nieusuwalne.

Nadzór, który daje kontrolę nad danymi

IBM Food Trust daje Ci kontrolę nad danymi. Dane, które przesyłasz, są Twoją własnością i jeśli chcesz, mogą pozostać prywatne. To Ty decydujesz, kto będzie miał dostęp do danych z raportów Twojej organizacji.

Użytkowników, którzy uzyskali zgodę na dołączenie do IBM Food Trust, łączy chęć ulepszania dostaw żywności z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. W określaniu zasad działania społeczności opartej na łańcuchu bloków uczestniczy rada doradcza złożona z rozmaitych przedstawicieli branży, która dba o to, by wszyscy czerpali korzyści z działania społeczności.

Członkowie pełniący funkcję Trust Anchor i decentralizacja sieci zwiększają bezpieczeństwo.

Członkowie pełniący funkcję Trust Anchor — główni współtwórcy sieci IBM Food Trust — wspólnie odpowiadają za utrzymanie integralności rejestrów współdzielonych i uczestniczą w zabezpieczaniu, ochronie prywatności i przyznawaniu zgód, służąc tym samym całej społeczności.

Każdy z członków pełniących funkcję Trust Anchor otrzymuje do swojego węzła pełną kopię zaszyfrowanego rejestru. W ten sposób może sprawdzić hasze łańcucha bloków, zweryfikować zdarzenia, wyświetlić dzienniki logowania podmiotów wysyłających i ocenić, czy dane nie zostały zmodyfikowane. Nie oznacza to jednak, że członkowie pełniący funkcję Trust Anchor mają dostęp do odszyfrowanych danych — mogą oni sprawdzić tylko te dane, do weryfikowania których są uprawnieni.

Inteligentne kontrakty: automatyzacja decyzji biznesowych

Podstawa łańcucha bloków

Dzięki wykorzystaniu wstępnie zdefiniowanych warunków i reguł biznesowych inteligentne kontrakty automatyzują wiele kosztownych, czasochłonnych procesów, które spowalniają działalność.

Ważne dla przemysłu spożywczego

Pozwalają na przykład ograniczyć marnotrawstwo dzięki automatycznemu monitorowaniu daty ważności, warunków przechowywania, numerów seryjnych i danych dotyczących zakładu, a także połączyć te informacje z odczytami czujników temperatury, umożliwiając stworzenie globalnego, weryfikowalnego ekosystemu zapewniania jakości.

Kto może utworzyć instancję?

Każdy uczestnik IBM Food Trust może zainstalować węzeł sieci i utworzyć w kanale prywatnym instancję inteligentnego kontraktu, by zautomatyzować podejmowanie decyzji między co najmniej dwoma członkami sieci. Każda strona inteligentnego kontraktu musi mieć własny węzeł.

Gdzie działają?

Inteligentne kontrakty działają w węzłach firmowych w kanale prywatnym, dokąd dostęp mają jedynie strony zainteresowane kontraktem, ponieważ dane w takim kanale nie są szyfrowane.

Dodatkowa funkcjonalność i elastyczność dzięki interfejsom API

Twoja firma ma do dyspozycji wiele różnych interfejsów API, które pozwalają na opracowywanie wyspecjalizowanych funkcji ułatwiających śledzenie pochodzenia żywności, zwiększanie zaangażowania konsumentów, zarządzanie łańcuchem dostaw, podnoszenie produktywności, rozwiązywanie sporów, zarządzanie zapasami, wydłużenie przydatności do spożycia i wykonywanie wielu innych zadań.

W ramach IBM Food Trust stworzono już kilka modułów, dzięki którym możesz dostosować platformę tak, by dokładnie odpowiadała Twoim potrzebom. Interfejsy API są dostępne jako dodatki do istniejących już opcji subskrypcji.

Szczegóły techniczne, dzięki którym IBM Food Trust to rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Solidna baza dzięki możliwości współdziałania i zgodności z różnymi standardami

Dzięki możliwości współdziałania wszyscy partnerzy w ekosystemie żywności są w stanie łączyć się ze sobą na wielu różnych poziomach. Rozwiązanie może współdziałać lub być zgodne z:

• istniejącymi już systemami zarządzania danymi, 
• przyszłymi rozwiązaniami opartymi na łańcuchu bloków,
• wszystkimi standardami i inicjatywami branżowymi, w tym z inicjatywą Produce Traceability Initiative GS1 (128-PTI).

Już wkrótce: możliwość wdrożenia w wybranym środowisku

Jeszcze w 2019 roku rozwiązanie IBM Food Trust będzie można wdrożyć w wybranej chmurze lub środowisku lokalnym. Potrzebna do tego będzie standardowa wersja produktu IBM Blockchain Platform for IBM Cloud Private, która obejmuje oprogramowanie dla łańcucha bloków, usługi, narzędzia i przykładowy kod, służące do tworzenia, testowania i nadzorowania aplikacji oraz zarządzania nimi.

Często zadawane pytania

Jakie są najważniejsze obowiązki członka pełniącego funkcję Trust Anchor?

Posiadanie zasobów na własność
Prowadzenie kont w odpornych na manipulacje kontenerach Z Secure Service Containers, które zapewniają szyfrowanie danych w spoczynku i podczas przesyłania.

Weryfikacja
Weryfikowanie zdarzeń zgłaszanych przez pojedyncze podmioty i odpowiadających tym zdarzeniom haszy.

Pełnienie funkcji gwaranta 
Członka pełniącego funkcję Trust Anchor można dodawać jako gwaranta przyszłych transakcji. Zapewnia to dodatkowy poziom wiarygodności firmie będącej podmiotem wysyłającym, na przykład jeśli oferuje ona produkty pod własną marką.

Wyodrębnianie danych
W razie dochodzenia uczestnik IBM Food Trust może użyć swojego klucza deszyfrującego i poprosić członka pełniącego funkcję Trust Anchor o wyodrębnienie stosownych danych z rejestru współdzielonego i potwierdzenie ich autentyczności.

Czy członek pełniący funkcję Trust Anchor ma dostęp do moich danych?

Członek pełniący funkcję Trust Anchor otrzymuje do swojego węzła pełną kopię zaszyfrowanego rejestru. W ten sposób zyskuje dostęp wyłącznie do haszy i informacji o podmiotach wysyłających, ale nie ma dostępu do odszyfrowanych danych. Aby zobaczyć wszystkie dane, trzeba uzyskać do nich dostęp, którego może udzielić jedynie ich właściciel.

Czym jest rada doradcza Advisory Council?

Rada doradcza IBM Food Trust Advisory Council reprezentuje wszystkich uczestników ekosystemu i wszystkie podmioty zainteresowane systemem zarządzania żywnością. Członkowie rady dzielą się informacjami o szansach i zagrożeniach, analizują je i omawiają, a także wybierają najważniejsze z nich, by rozwiązywać kwestie istotne dla globalnego przemysłu spożywczego. Ponadto aktywnie dzielą się wiedzą ze sobą i innymi graczami na rynku, by społeczność IBM Food Trust rozwijała się w odpowiednim kierunku.

Poznaj możliwości Food Trust i zdecyduj się na zakup

Stwórz własne rozwiązanie Food Trust, dostosowując jego możliwości do swoich potrzeb. Masz pytanie lub potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą.