Lepszy sposób na udział w wymianie handlowej

Niekiedy trudno jest uzyskać rzetelne informacje o szacowanych i faktycznych etapach realizacji transportu, a brak wymaganych dokumentów u odpowiednich uczestników procesu może skutecznie zablokować transport towaru. TradeLens oferuje spójne, całościowe ujęcia danych o zdarzeniach logistycznych oraz odpowiednich dokumentów — pobierając je bezpośrednio od uczestników procesu. Stanowi pojedyncze źródło prawdy, bezpiecznie współdzielone przez partnerów w łańcuchu dostaw, dla wspólnych korzyści.

Cyfrowe narzędzia TradeLens do obsługi frachtu

Analizy transportu

Ulice miasta nocą widziane z lotu ptaka

Dynamicznie aktualizowane plany transportu obejmujące dane z etapów źródłowych i docelowych, które pozwalają wszystkim uczestnikom na bieżąco orientować się w zmianach potencjalnie wpływających na przebieg transportu.

Udostępnianie dokumentów

Kobieta pracująca na tablecie z widokiem na halę fabryczną

Szybki dostęp do zdigitalizowanych dokumentów handlowych oraz informacji o powiązanych z nimi zdarzeniach, możliwość udostępniania ich partnerom w łańcuchu dostaw z zabezpieczeniem w postaci niezmiennego zapisu operacji i przejrzystej kontroli wersji.

Menedżer ekspedycji

Pracownik z tabletem przy kontenerowcu w porcie

Dane z ekosystemu TradeLens są dostępne bezpiecznie za pośrednictwem Internetu, co pozwala na efektywne zarządzanie sprawnym łańcuchem dostaw bez kosztownej infrastruktury.

Powiadomienia

Wiadomość przychodząca na notebooka

Możliwe jest zaprogramowanie powiadomień o newralgicznych zdarzeniach dotyczących transportu i dokumentów, tak by zespoły były natychmiast o nich informowane, zarówno w biurze, jak i w terenie, za pośrednictwem urządzeń mobilnych,

Integracja poprzez interfejsy API

Pracownicy biurowi w sieci

Integracja rozwiązania TradeLens jest realizowana przez niezastrzeżone, ogólnodostępne interfejsy API, które można łatwo skonfigurować pomiędzy uczestnikami wymiany handlowej.

TradeLens eBL

Mężczyzna pracujący na tablecie

Rozwiązanie do obsługi standardowych elektronicznych listów przewozowych, które zapewnia załadowcom, właścicielom ładunków i spedytorom sprawny i bezpieczny proces wystawiania przenoszenia i wydawanie oryginalnych listów przewozowych.

Poznaj korzyści ze stosowania TradeLens.

Dowiedz się, czym dokładnie jest TradeLens, dlaczego może zająć centralne miejsce w ekosystemie globalnego łańcucha dostaw, i jakie funkcje oferuje.

Łańcuch bloków a logistyka kontenerowa

Co TradeLens może zmienić w Twojej firmie.

Porozmawiaj o zaletach TradeLens z naszymi ekspertami. Jak przyspieszyć modernizację, zmniejszyć zatory i poprawić efektywność w globalnej wymianie handlowej.

Zasoby

Streszczenie: Dlaczego warto wspierać łańcuch dostaw łańcuchem bloków

Dowiedz się, jak Twoja firma może wyjść wzmocniona z czasów niepewności, wspierając swój łańcuch dostaw technologią łańcucha bloków. W opracowaniu przedstawiono objęte systemem uprawnień rozwiązania IBM Blockchain, które pomagają dzielić się sprawdzonymi danymi między uczestnikami łańcucha dostaw.

Webinarium: Elektroniczny list przewozowy dla wszystkich

Od prawie 30 lat sektor morski poszukuje formatu elektronicznego listu przewozowego, który byłby akceptowalny i korzystny dla wszystkich uczestników międzynarodowej wymiany handlowej. Dołącz do nas, aby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla importerów i eksporterów.

Webinarium: Jak przenieść liniowy proces logistyczny na nowoczesną platformę

Wysłuchaj przeglądu kluczowych trendów i wyzwań stojących przed społecznością logistyki firm trzecich i spedycji. Podzielimy się także pomysłami i przemyśleniami związanymi z wyzwaniami, przed jakimi stoi branża — wskazując na szanse, jakie stwarza digitalizacja oraz TradeLens i podobne platformy.

Następne kroki