Technologia łańcucha bloków w łańcuchu dostaw z perspektywy sztuki

Dowiedz się więcej o sztuce osiągania tego, co możliwe od klientów IBM i z prac pięciu artystów.

Przegląd

Dane stanowią newralgiczny element łańcuchów dostaw — jednak nie zawsze są widoczne, dostępne lub wiarygodne. Objęte systemem uprawnień rozwiązania IBM Blockchain pomagają dzielić się sprawdzonymi danymi między uczestnikami łańcucha dostaw.

Jeszcze nigdy nie było to tak ważne. Dzisiejsi konsumenci wybierają marki, które gwarantują autentyczność produktów, natomiast partnerzy łańcucha dostaw oczekują odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów i lepszego wglądu w cały proces w celu ograniczenia ewentualnych nieporozumień.

IBM to lider w dziedzinie technologii łańcucha bloków klasy korporacyjnej. Oferujemy mechanizmy nadzoru i modele biznesowe, z których korzystają zarówno współpracujące, jak i rywalizujące ze sobą firmy, a także sprawdzoną platformę technologiczną, która sprzyja synergii, elastyczności wdrażania i skalowalności na niezrównanym poziomie.

Korzyści

Większa transparentność łańcucha dostaw

Widoczność w sieciach łańcuchów dostaw może być ograniczona do jednego szczebla w górę/w dół. Technologia rozproszonej księgi — udostępniająca wspólną, „pojedynczą wersję prawdy” — sprawia, że rozwiązania IBM Blockchain w dziedzinie łańcucha dostaw zapewniają uprawnionym uczestnikom lepszy wgląd we wszystkie zdarzenia na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Budowa odpornego łańcucha dostaw

Jedno nieprzewidziane wydarzenie może spowodować lawinę zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Rozwiązania IBM Blockchain w dziedzinie łańcucha dostaw wykorzystują inteligentne kontrakty, które uruchamiają się automatycznie po spełnieniu wcześniej określonych warunków biznesowych. Zapewnia to wgląd w działanie łańcucha w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a w razie potrzeby także możliwość podejmowania działań dużo wcześniej.

Usprawnione wdrażanie nowych dostawców

Wdrażanie nowych dostawców to czasochłonna inicjatywa wymagająca dużego doświadczenia od uczestników łańcucha dostaw — zarówno kupców, jak i sprzedawców. Rozwiązania dla łańcucha dostaw IBM Blockchain usprawniają ten proces dzięki niezmienialnemu rejestrowi informacji o nowym dostawcy, na których mogą polegać członkowie sieci biznesowej.

Rozwiązania

Usługi dla łańcucha bloków i łańcucha dostaw

IBM Blockchain Services

Skuteczne wykorzystanie technologii łańcucha bloków wymaga czegoś więcej niż tylko innowacyjnego pomysłu. Rozwiązanie IBM Blockchain Services opiera się na zastosowaniu sprawdzonych zasad projektowania sieci. Umożliwia transformację biznesową na poziomie rynków, branż i ekosystemów.

IBM Supply Chain Consulting Services

Nowoczesne łańcuchy dostaw wymagają rozwiązań i analiz ukierunkowanych na nowe, elektroniczne sposoby komunikacji. Twórz inteligentniejsze przepływy pracy dzięki usługom IBM Services™. Zyskasz nowe sposoby zwiększania efektywności, promowania skuteczniejszych działań i realizacji oraz integrowania innowacyjnych technologii. W ramach współpracy pomagamy zidentyfikować nowe możliwości w poszczególnych obszarach łańcucha wartości, m.in. w dziedzinie planowania popytu czy harmonizacji i realizacji zamówień.

Analizy wdrożenia technologii łańcucha bloków na potrzeby łańcucha dostaw

Zapobieganie fałszerstwom na rynku produktów farmaceutycznych

W niektórych krajach podrabiane wyroby farmaceutyczne stanowią 70% wszystkich leków w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa KPMG, Merck, Walmart i IBM uruchomiły niedawno pilotażowy program wdrożenia technologii łańcucha bloków, który radykalnie zwiększa wiarygodność systemu obrotu farmaceutykami, skracając czas śledzenia pochodzenia leków na receptę z 16 tygodni do zaledwie dwóch sekund.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców mineralnych

Rozwiązanie Responsible Sourcing Blockchain Network skupia wokół siebie czołowych producentów OEM oraz największe przedsiębiorstwa wydobywcze i hutnicze. Zapewnia niezbędną transparentność informacji o pochodzeniu metali używanych do produkcji baterii i akumulatorów, takich jak kobalt. W ten sposób eliminuje ryzyko złamania prawa, utraty reputacji i pogorszenia stosunków handlowych, które wcześniej towarzyszyło uczestnikom tego łańcucha.

Widoczność w branży wydobycia ropy i gazu

Nieoczekiwane zdarzenia są częstą przyczyną zawirowań w łańcuchach dostaw. Rozwiązanie Vertrax Blockchain zwiększa transparentność łańcucha dostaw ropy i gazu, dzięki czemu jego uczestnicy mogą dynamicznie reagować na wzrost zapotrzebowania spowodowany warunkami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi. W tym celu mogą korzystać z samodzielnie wybranych środowisk obliczeniowych.

Zasoby

Czym jest technologia łańcucha bloków?

Dowiedz się, jak łańcuch bloków rewolucjonizuje prowadzenie działalności biznesowej. Poznaj korzyści płynące m.in. z rozproszonej księgi, niezmienialnego rejestru zdarzeń czy inteligentnych kontraktów.

Blogi: Łańcuch bloków dla łańcucha dostaw

Technologia łańcucha bloków błyskawicznie odsłania nowe możliwości skrywane przez łańcuchy dostaw w różnych branżach na całym świecie. Przeczytaj opisy jej zastosowań dostępne w obszernej bibliotece treści na temat łańcucha bloków w obszarze łańcucha dostaw, przygotowane przez klientów IBM, ekspertów biznesowych i technicznych oraz innych liderów branży.

Blogi: Łańcuch bloków a bezpieczeństwo żywności

System dostaw żywności to jeden z łańcuchów, na którym wszyscy polegamy. Sprawdź, jak producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy drogi żywności — od pola do stołu — wykorzystują rozwiązanie IBM Food Trust do zwiększania widoczności, rentowności i poziomu zaufania.

Centrum dla programistów

IBM Blockchain Platform ułatwia programistom tworzenie rozwiązań w dziedzinie łańcucha bloków. Poznaj przykłady kodu i narzędzia potrzebne podczas nauki budowania, eksploatowania, nadzorowania i rozwijania łańcucha bloków na potrzeby rozwiązań w dziedzinie łańcuchów dostaw.

Twórz inteligentniejsze łańcuchy dostaw

Cechujące się odpornością łańcuchy dostaw dostosowują się do napotykanych trudności. Dzięki skalowaniu mogą sprawnie odpowiadać na nowe oczekiwania i potrzeby klientów. Są jeszcze bardziej niezawodne i zaprojektowane z myślą o budowie zaufania między przedsiębiorstwem a klientem.

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Im lepiej zrozumiesz dane przesyłane w ramach łańcucha dostaw, tym łatwiej zoptymalizujesz jego funkcjonowanie. Zapoznaj się z analizami ekspertów IBM w dziedzinie łańcucha dostaw, pełną gamą aplikacji IBM Sterling Supply Chain i innymi zasobami.

Następne kroki