Technologia łańcucha bloków w łańcuchu dostaw z perspektywy sztuki

Dowiedz się więcej o sztuce osiągania tego, co możliwe od klientów IBM i z prac pięciu artystów.

Przegląd

Dane stanowią newralgiczny element łańcuchów dostaw — jednak nie zawsze są widoczne, dostępne lub wiarygodne. Objęte systemem uprawnień rozwiązania IBM Blockchain pomagają dzielić się sprawdzonymi danymi między uczestnikami łańcucha dostaw.

W trudnych czasach zaufanie liczy się jeszcze bardziej. Firmy i konsumenci wybierają marki, które gwarantują autentyczność produktów, natomiast partnerzy łańcucha dostaw oczekują odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów i lepszego wglądu w cały proces w celu ograniczenia ewentualnych nieporozumień.

Analitycy firmy Forrester na zlecenie IBM zbadali, w jaki sposób liderzy łańcuchów dostaw wykorzystują dane w dzisiejszej trudnej sytuacji i jak postrzegają możliwości przyszłego wykorzystania technologii łańcucha bloków.

Korzyści

Większa transparentność łańcucha dostaw

Widoczność w sieciach łańcuchów dostaw może być ograniczona do jednego szczebla w górę/w dół. Technologia rozproszonej księgi — udostępniająca wspólną, „pojedynczą wersję prawdy” — sprawia, że rozwiązania IBM Blockchain w dziedzinie łańcucha dostaw zapewniają uprawnionym uczestnikom lepszy wgląd we wszystkie zdarzenia na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Budowa odpornego łańcucha dostaw

Jedno nieprzewidziane wydarzenie może spowodować lawinę zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Rozwiązania IBM Blockchain w dziedzinie łańcucha dostaw wykorzystują inteligentne kontrakty, które uruchamiają się automatycznie po spełnieniu wcześniej określonych warunków biznesowych. Zapewnia to wgląd w działanie łańcucha w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a w razie potrzeby także możliwość podejmowania działań dużo wcześniej.

Usprawnione wdrażanie nowych dostawców

Wdrażanie nowych dostawców to czasochłonna inicjatywa wymagająca dużego doświadczenia od uczestników łańcucha dostaw — zarówno kupców, jak i sprzedawców. Rozwiązania dla łańcucha dostaw IBM Blockchain usprawniają ten proces dzięki niezmienialnemu rejestrowi informacji o nowym dostawcy, na których mogą polegać członkowie sieci biznesowej.

Rozwiązania

Dystrybucja szczepionek: nie ma akceptacji bez zaufania

Aby nowe szczepionki były skuteczne, muszą być powszechnie zaakceptowane. Nowa sieć oparta na IBM Blockchain pomoże budować niezbędne zaufanie — od momentu opracowania szczepionki aż do jej podania. Dystrybucję szczepionki można śledzić na każdym etapie, by w każdej chwili móc dostarczyć wiarygodne informacje producentowi, dystrybutorowi, punktom szczepień i ogółowi społeczeństwa.

Przejrzystość łańcucha dostaw: większa skuteczność wynikająca z wzajemnego zaufania

Zbuduj własny ekosystem łańcucha bloków w oparciu o rozwiązania zaczerpnięte z najlepszych sieci, a następnie udostępniaj dane uprawnionym partnerom łańcucha dostaw. Pomoże Ci w tym rozwiązanie IBM Blockchain Transparent Supply. Niezmienialna, współużytkowana księga główna zapewnia kompleksową widoczność w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybsze zawieranie transakcji.

Łańcuch bloków w branży spożywczej: tworzenie inteligentniejszej i bezpieczniejszej gospodarki żywieniowej

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i świeżości żywności — a także optymalizacji efektywności łańcucha dostaw — IBM Food Trust™ zrzesza zróżnicowaną grupę hodowców, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Ich współpraca przynosi rewelacyjne wyniki biznesowe i zwiększa zaufanie do globalnego łańcucha dostaw żywności.

Transport kontenerów: budowa zaufania między partnerami

Ponad 150 podmiotów — eksporterów, importerów, spedytorów, organów celnych i innych — współpracuje ze sobą w oparciu o TradeLens, otwartą i neutralną platformę łańcucha dostaw, wspieraną przez technologię łańcucha bloków. W ten sposób nadzoruje transport kontenerów na całym świecie.

Zarządzanie dostawcami: weryfikacja cyfrowej tożsamości podczas składania zamówień

Rozwiązanie Trust Your Supplier usprawnia wdrażanie dostawców i zarządzanie cyklem życia. Pomaga dostawcom w stworzeniu wiarygodnej cyfrowej tożsamości, którą mogą się posługiwać w relacjach z wieloma kupującymi. Dostawcy nie muszą przesyłać tych samych informacji, co skraca czas potrzebny do zawarcia pierwszej transakcji.

Usługi dla łańcucha bloków i łańcucha dostaw

Skontaktuj się z ekspertem od łańcucha bloków, by omówić swoje potrzeby biznesowe

Analizy wdrożenia technologii łańcucha bloków na potrzeby łańcucha dostaw

Światowy handel zmienia się dzięki blockchain

Aby odnieść sukces na globalnym rynku w dobie kryzysu Covid-19, trzeba wiedzieć, kiedy i jak dzielić się danymi. Z tego raportu IBM Institute for Business Value (IBV) poznasz korzyści, jakie w światowym handlu przynosi technologia łańcucha bloków, która udostępnia wiarygodne dane we wzajemnie połączonych sieciach.

Zapobieganie fałszerstwom na rynku produktów farmaceutycznych

W niektórych krajach podrabiane wyroby farmaceutyczne stanowią 70% wszystkich leków w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa KPMG, Merck, Walmart i IBM uruchomiły niedawno pilotażowy program wdrożenia technologii łańcucha bloków, który radykalnie zwiększa wiarygodność systemu obrotu farmaceutykami, skracając czas śledzenia pochodzenia leków na receptę z 16 tygodni do zaledwie dwóch sekund.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców mineralnych

Rozwiązanie Responsible Sourcing Blockchain Network skupia wokół siebie czołowych producentów OEM oraz największe przedsiębiorstwa wydobywcze i hutnicze. Zapewnia niezbędną transparentność informacji o pochodzeniu metali używanych do produkcji baterii i akumulatorów, takich jak kobalt. W ten sposób eliminuje ryzyko złamania prawa, utraty reputacji i pogorszenia stosunków handlowych, które wcześniej towarzyszyło uczestnikom tego łańcucha.

Widoczność w branży wydobycia ropy i gazu

Nieoczekiwane zdarzenia są częstą przyczyną zawirowań w łańcuchach dostaw. Rozwiązanie Vertrax Blockchain zwiększa transparentność łańcucha dostaw ropy i gazu, dzięki czemu jego uczestnicy mogą dynamicznie reagować na wzrost zapotrzebowania spowodowany warunkami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi. W tym celu mogą korzystać z samodzielnie wybranych środowisk obliczeniowych.

Zasoby

Zbuduj przyszłościowy, inteligentniej funkcjonujący łańcuch dostaw

Sztuczna inteligencja w czasie rzeczywistym podsuwa spostrzeżenia i rekomendacje, pomagając w unikaniu problemów z transakcjami w łańcuchu dostaw i spowodowanych nimi opóźnień. Łańcuch bloków zapewnia przejrzystość i zwiększa zaufanie, zapewniając wszystkim zaangażowanym podmiotom widoczność zdarzeń cyfrowych w łańcuchu dostaw.

Blogi: Rozwiązania Blockchain dla łańcucha dostaw

Technologia łańcucha bloków błyskawicznie odsłania nowe możliwości skrywane przez łańcuchy dostaw w różnych branżach na całym świecie. Przeczytaj opisy jej zastosowań dostępne w obszernej bibliotece treści na temat łańcucha bloków w obszarze łańcucha dostaw, przygotowane przez klientów IBM, ekspertów biznesowych i technicznych oraz innych liderów branży.

Blogi: Łańcuch bloków a bezpieczeństwo żywności

System dostaw żywności to jeden z łańcuchów, na którym wszyscy polegamy. Sprawdź, jak producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy drogi żywności — od pola do stołu — wykorzystują rozwiązanie IBM Food Trust do zwiększania widoczności, rentowności i poziomu zaufania.

IBM Supply Chain Consulting Services

Buduj lepsze przepływy pracy z pomocą usług oferowanych przez IBM Services™. Zyskasz nowe sposoby zwiększania efektywności, promowania skuteczniejszych działań i realizacji oraz integrowania innowacyjnych technologii w całym łańcuchu wartości.

Twórz inteligentniejsze łańcuchy dostaw

Cechujące się odpornością łańcuchy dostaw dostosowują się do napotykanych trudności. Dzięki skalowaniu mogą sprawnie odpowiadać na nowe oczekiwania i potrzeby klientów. Są jeszcze bardziej niezawodne i zaprojektowane z myślą o budowie zaufania między przedsiębiorstwem a klientem.

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Im lepiej zrozumiesz dane przesyłane w ramach łańcucha dostaw, tym łatwiej zoptymalizujesz jego funkcjonowanie. Zapoznaj się z analizami ekspertów IBM w dziedzinie łańcucha dostaw, pełną gamą aplikacji IBM Sterling Supply Chain i innymi zasobami.

Następne kroki