Wprowadzenie

Czym jest automatyzacja decyzji?

Automatyzacja decyzji polega na wykorzystywaniu reguł biznesowych do eliminacji z procesu decyzyjnego zadań wykonywanych ręcznie, tak by zwiększać sprawność działania przedsiębiorstwa i ograniczać zależność od działu IT.

Dlaczego warto automatyzować podejmowanie decyzji?

System zarządzania regułami biznesowymi (BRMS) umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie logiki biznesowej i zarządzanie nią niezależnie od aplikacji i procesów. Dzięki regułom biznesowym Twój zespół może określać logikę decyzyjną w prosty, zbliżony do języka naturalnego sposób.

W związku z tym, że reguły można łatwo zintegrować z pozostałymi systemami IT, aplikacje eskalują i wykonują zautomatyzowane decyzje w wielu kanałach. Użytkownicy biznesowi mogą szybko aktualizować reguły, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia w nich zmian. Zapewnia to sprawność i szybkość działania niezbędne, by skutecznie odpowiadać na zmieniające się wymagania biznesowe.

Korzyści

Użytkownicy biznesowi mogą więcej

Odseparuj logikę biznesową i zapewnij użytkownikom biznesowym możliwość jej kontrolowania.

Lepsze decyzje w czasie rzeczywistym

Podejmuj bardziej trafne decyzje na podstawie wcześniejszych postanowień, symulacji lub danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Większa sprawność działania

Zyskaj możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków i utrzymuj swoją działalność na właściwym torze.

Zobacz w akcji

„Chcemy być numerem jeden w sektorze towarów małogabarytowych podlegających ścisłym regulacjom. Operational Decision Manager odegra ważną rolę w dążeniu do tego celu”.
— Curt Graff, dyrektor ds. technicznych, Brownells Inc.

Przeczytaj opis wdrożenia

Oprogramowanie

Wykorzystaj pełną gamę oferowanych przez oprogramowanie możliwości, aby automatyzować wszelkiego typu zadania na dużą skalę.

Zapisz się, aby otrzymywać aktualne analizy specjalistów

Zapisz się na biuletyn IBM Automation Insider, w którym publikujemy porady ekspertów, aktualności produktowe, opisy wdrożeń i inne interesujące materiały.