Dlaczego warto odciążyć korporacyjną hurtownię danych?

Gwałtowny wzrost ilości danych zmusza organizacje do wykorzystywania hurtowni danych do celów, do których nigdy nie były one przeznaczone — w tym do obsługi procesów wyodrębniania, transformacji i ładowania (extraction, transformation and loading — ETL) oraz przechowywania dużych ilości niewykorzystanych danych. Infrastrukturę korporacyjnej hurtowni danych dodatkowo obciążają nowe rodzaje danych, nowe procedury analityczne oraz bardziej wydajne i ekonomiczne metody przechowywania danych i uzyskiwania do nich dostępu.

Jedną z najbardziej efektywnych metod modernizacji jest przenoszenie danych oraz obciążeń ETL z hurtowni danych do jeziora danych Apache Hadoop, co obniża koszty i zmniejsza obciążenie hurtowni.

Kompletne, sprawdzone rozwiązanie IBM dla korporacyjnych hurtowni danych umożliwia przenoszenie danych, zarządzanie nimi oraz ich replikację z zachowaniem wysokiej jakości. Oferowana skalowalna, wysokowydajna platforma pozwala wykorzystać istniejące umiejętności zespołu i zasoby zadań związanych z integracją danych, a jednocześnie czerpać wszystkie korzyści płynące z przeniesienia danych.

Bezkonkurencyjne modularne rozwiązanie IBM do odciążania hurtowni danych

Przenoszenie

Wyodrębniaj, przenoś i przyjmuj duże ilości danych dzięki równoległej platformie bez współużytkowania zasobów (shared-nothing), bez ograniczania wydajności.

Rozpocznij:

-> IBM InfoSphere® DataStage®

-> IBM BigInsights® BigIntegrate

Ikona reprezentująca możliwość wyodrębniania, przenoszenia i przyjmowania danych

Transformowanie i integracja

Stwórz zadanie raz i bez modyfikacji uruchamiaj je w korporacyjnej hurtowni danych, w strukturze wyodrębniania-transformowania-ładowania (ETL) oraz w środowisku Hadoop, korzystając z umiejętności swoich programistów i zasobów ETL.

Rozpocznij:

-> IBM Infosphere DataStage

-> IBM BigInsights BigIntegrate

Ikona reprezentująca funkcje transformowania i integracji

Poprawa jakości danych

Eliminowanie mało wartościowych analiz i raportów dzięki kompleksowemu, szybkiemu i skalowalnemu przetwarzaniu jakości danych.

Rozpocznij:

-> IBM QualityStage®

-> IBM BigInsights BigQuality

-> IBM InfoSphere Information Analyzer

Ikona reprezentująca funkcję poprawy jakości danych

Zarządzanie danymi

Nie pozwól, aby Twoje jezioro danych zamieniło się w bezładne mokradło: wdróż kompleksowy model zarządzania danymi obejmujący pełne śledzenie pochodzenia danych dostępne dla wszystkich użytkowników biznesowych.

Rozpocznij:

-> IBM Information Governance Catalog

Ikona reprezentująca funkcję zarządzania danymi

Replikacja

Optymalizuj wykorzystanie zasobów i dostarczaj dane tam, gdzie są potrzebne, wtedy, gdy są potrzebne, ograniczając opóźnienia i zapewniając terminowe aktualizacje.

Rozpocznij:

-> IBM Infosphere Data Replication

Ikona reprezentująca funkcję replikacji danych

Wzbogacanie

Przygotowuj ogromne ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych na potrzeby wzbogaconych analiz, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Rozpocznij:

-> IBM QualityStage

-> IBM BigInsights BigQuality

-> IBM InfoSphere Information Analyzer

-> IBM Information Governance Catalog

 

Ikona reprezentująca funkcje wzbogacania danych

Odciążanie korporacyjnej hurtowni danych z IBM DataStage

Dowiedz się, jak wyglądają tradycyjne procesy ETL podczas ładowania danych do korporacyjnej hurtowni oraz jaką architekturę ma jezioro danych po odciążeniu hurtowni do środowiska Hadoop z pomocą IBM DataStage.

IBM DataStage ułatwia odciążanie korporacyjnych hurtowni danych

Dowiedz się, jak rozwiązanie IBM DataStage pomaga firmom zwiększyć wydajność ich hurtowni danych poprzez przeniesienie danych oraz procesów ETL do niedrogich klastrów Hadoop.

Pięć wyzwań oraz szans związanych z przenoszeniem danych

Dowiedz się, w jaki sposób przeniesienie danych z korporacyjnej hurtowni do środowiska Hadoop umożliwia integrację danych w wysokiej jakości jeziorze danych z odpowiednim nadzorem i zarządzaniem metadanymi.

Nawiąż kontakt

Odwiedź nas:

Odwiedź nas: