Tworzysz jeziora czy mokradła danych?

Samo przerzucenie danych na platformę Hadoop lub Hortonworks nie przyspieszy Twoich procesów analitycznych. Bez odpowiedniego nadzoru i zapewnienia jakości jeziora danych mogą szybko przekształcić się w bezładne mokradła. Choć użytkownicy danych wiedzą, że gdzieś w tych mokradłach ukryte są potrzebne im dane, bez jasnej strategii nadzoru nad danymi nie będą w stanie ich odnaleźć, zaufać im ani ich wykorzystać.
Nadzorowane jezioro danych zawiera uporządkowane, istotne dane z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł, które można łatwo odnajdywać, uzyskiwać do nich dostęp, zarządzać nimi oraz zapewniać im ochronę. Dane przechowywane są na godnej zaufania platformie wyposażonej w liczne mechanizmy zabezpieczeń. Przekazywanie danych do jeziora danych odbywa się w stosownym czasie i w kontrolowany sposób. Trafiające do jeziora dane są odpowiednio oczyszczane, klasyfikowane i obejmowane ochroną oraz opatrywane rzetelnymi zasobami informacyjnymi i metadanymi.

Korzyści

Większe możliwości dla użytkowników danych
Dzięki samoobsługowemu dostępowi do wiarygodnych danych gotowych do użytku biznesowego wszyscy odbiorcy danych w organizacji mogą podejmować rozsądne, poparte danymi decyzje.

 

Sposób na coraz większą ilość danych i rosnące koszty
Wraz ze wzrostem ilości danych możesz je skalować i importować do jeziora danych niezależnie od ich rodzaju czy struktury. Zrezygnuj z tradycyjnych metod przechowywania danych i ogranicz koszty.

Szybsze przygotowywanie i transformowanie danych
Przenosząc ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane do jeziora danych, możesz zaoszczędzić czas i zasoby potrzebne do przygotowania i transformacji danych. Pozwól swoim zespołom IT skupić się na innowacji.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami
Zapewnij nadzór nad danymi w swoim jeziorze danych i zadbaj o gotowość do przestrzegania coraz surowszych przepisów i wymogów w zakresie zgodności.

Zwiększaj sprawność i szybciej osiągaj korzyści
Przyspiesz proces podejmowania pewnych decyzji. Zapewnij użytkownikom samoobsługowy dostęp do danych, przeprowadzaj analizy eksploracyjne i uzyskuj lepsze wyniki.

 

Możliwości

Importowanie danych
Dane przedsiębiorstwa są przechowywane w wielu systemach i repozytoriach. Zapewnienie stałego przepływu bieżących danych z tych systemów do jeziora danych jest kluczowe. Zadbaj o aktualność danych w jeziorze, importując ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane ze wszystkich źródeł danych.

Rozpocznij

→ IBM InfoSphere® DataStage

→ IBM InfoSphere Data Replication

→ IBM BigInsights® BigIntegrate

→ IBM BigInsights BigReplicate

Ikona reprezentująca importowanie danych.

Katalogowanie danych
Katalog danych przedsiębiorstwa ułatwia utworzenie spisu wszystkich ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Inteligentny katalog metadanych umożliwia stosowanie terminów biznesowych do określania danych, śledzenie przepływu danych oraz wizualne badanie danych w celu lepszego zrozumienia zawartości jeziora danych.
Rozpocznij

→   Katalog produktu IBM InfoSphere Information Governance

→ Modele branżowe

→ IBM Watson® Knowledge Catalog

Ikona reprezentująca katalog danych

Nadzór nad danymi
Chroń integralność i niezawodność danych dzięki odpowiednim strategiom nadzoru. Stworzenie uporządkowanego, nadzorowanego jeziora danych pozwoli Ci zadbać o to, by Twoje dane były zgodne z przepisami i możliwe do skontrolowania.
Rozpocznij

→ IBM InfoSphere Information Governance Catalog 

→ Modele branżowe

Ikona reprezentująca nadzór nad danymi

Samoobsługowy dostęp do danych
Bez opcji samoobsługowego dostępu do danych dla użytkowników jezioro danych jest praktycznie bezużyteczne. Zapewnij swoim analitykom danych, osobom odpowiedzialnym za administrowanie danymi oraz zespołom ds. nadzoru i zgodności rzetelne dane wysokiej jakości, aby umożliwić im osiąganie celów organizacji w zakresie analityki danych. Zwiększ użyteczność danych nadzorowanych w Twoim jeziorze danych dzięki rozwiązaniom analitycznym IBM.
Rozpocznij

→ IBM Watson Knowledge Catalog

→ IBM Cognos® Analytics 

→ IBM Data Science

Ikona reprezentująca samoobsługowy dostęp do danych

Zasoby

Nadzoruj swoje jezioro danych, wykorzystując modele branżowe i strategię zunifikowanego nadzoru
Dowiedz się, dlaczego słowniki biznesowe i zarządzanie metadanymi mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania nadzorowanego jeziora danych.

 

Zacznij korzystać z modeli branżowych IBM
Dowiedz się więcej na temat specyficznych dla branży terminów biznesowych oraz zasad zgodności z przepisami, jakie warto znać podczas tworzenia nadzorowanego jeziora danych.

W drodze do sukcesu: od jeziora danych po działalność opartą o dane

Poznaj drogę ING od jeziora danych po działalność opartą o dane.

Nawiąż kontakt

Bądź z nami:

Bądź z nami: