Wykorzystaj w pełni potencjał Twoich danych

Firmy z różnych sektorów rynku dążą do fundamentalnych przemian swojej działalności poprzez zwiększanie elastyczności i prowadzenie coraz bardziej wnikliwych analiz. Dotarcie do tego nieuchwytnego, pojedynczego źródła wiarygodnych danych ma ogromne znaczenie, jednak do tego potrzebne są dobrej jakości dane, rozwiązania oraz odpowiednie zasady, strategie i procesy biznesowe. Aby możliwa była prawdziwa transformacja działalności biznesowej, niezbędny jest wiarygodny, bezpieczny i nadzorowany system samoobsługowego dostępu do dokładnych danych w całym przedsiębiorstwie pozwalający na wprowadzanie innowacji, uzyskiwanie bardziej wartościowych spostrzeżeń i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Rozwiązanie IBM InfoSphere® Master Data Management, zbudowane w oparciu o elastyczną, otwartą platformę danych z wykorzystaniem najlepszych opcji zabezpieczeń i nadzoru, umożliwia stworzenie niezawodnej bazy do analizowania danych. IBM Master Data Management pozwala spełniać wymagania przedsiębiorstwa na dowolnej platformie — lokalnie, w chmurze lub w środowisku hybrydowym — i w dowolnej skali, oraz odkrywać nowe sposoby eksploracji i wymiany danych, współpracy i wprowadzania innowacji.

Wykorzystaj w pełni potencjał Twoich danych

Skorzystaj z nowego sposobu wspierania użytkowników biznesowych w różnych obszarach organizacji

Dokładność
Zadbaj o wiarygodność danych w celu szybszego i bardziej efektywnego podejmowania rzetelnych decyzji.

Dostępność
Zapewnij dostępność danych głównych w całym przedsiębiorstwie, aby umożliwić odpowiednim osobom wgląd w wymagane informacje.

Samoobsługa
Stosuj opcje samoobsługi dostępu, usług, interfejsów API i aplikacji biznesowych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z danych i umożliwić im sprawność działania.

Całościowy obraz danych
Zapewnij pojedynczy, spójny ogląd wiarygodnych danych różnego rodzaju i pochodzących z różnych źródeł.

Nadzór
Zadbaj o rzetelną bazę wiarygodnych danych w celu spełnienia wymagań związanych z audytem, zgodnością, przepisami prawnymi i uzyskiwaniem zgód.

Opcje tworzenia całościowego obrazu danych

Dzięki całościowemu obrazowi danych biznesowych i danych klientów dane główne są wykorzystywane spójnie w całej organizacji, zgodnie z założeniami strategii nadzoru.  Rozwiązanie IBM Master Data Management stanowi bazę dla nowoczesnej platformy analitycznej, która umożliwia uzyskanie jednolitego widoku wiarygodnych danych wszystkim korzystającym z nich użytkownikom i umożliwia im zdobycie informacji niezbędnych do cyfrowej transformacji oraz przemian działalności biznesowej.

Jednolity obraz jednostek danych głównych
Rozwiązanie InfoSphere Master Data Management oferuje wiarygodny obraz newralgicznych jednostek danych, które zwykle są przechowywane — i potencjalnie duplikowane — w autonomicznych aplikacjach z różnych źródeł. Dzięki możliwości spójnej interpretacji jednostek danych głównych, ich relacji i hierarchii, InfoSphere Master Data Management umożliwia zwiększenie satysfakcji klientów poprzez dostarczenie im holistycznego widoku dokładnych, wiarygodnych i nadzorowanych danych.

Pierwsze kroki

→ IBM InfoSphere Master Data Management

Centralny widok ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych

Nadzór nad danymi referencyjnymi i danymi głównymi oraz ich centralizacja
Usprawnij obsługę danych referencyjnych, zmniejsz ryzyko dzięki poprawie nadzoru i zwiększ sprawność biznesową poprzez lepsze zarządzanie ogólnokorporacyjnymi danymi referencyjnymi. IBM Master Data Management Reference Data Management Hub to rozwiązanie stworzone do celów zarządzania danymi referencyjnymi z wykorzystaniem strategii zarządzania danymi głównymi. Rozszerza ono produkt IBM Master Data Management o gotowe do użytku środowisko i aplikację zarządzającą zawierającą dostosowane do ról interfejsy użytkownika i obsługującą złożone struktury danych referencyjnych.

Pierwsze kroki

→ IBM InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub

Nadzór nad danymi referencyjnymi oraz ich centralizacja

Stwórz i kontroluj wiarygodny obraz kluczowych jednostek danych
Funkcje przygotowania danych do analizy (Entity Analytics) wykorzystują możliwości operacyjnego zarządzania danymi głównymi w celu uzyskiwania spostrzeżeń dzięki eksploracji danych na podstawie wykresów oraz opcjom porównywania i rozpoznawania relacji. Dzięki temu analitycy biznesowi w strategicznych działach przedsiębiorstwa mogą korzystać z wiarygodnych, wysokiej jakości danych głównych w celu uzyskiwania nowych spostrzeżeń, z możliwością porównywania ich z dodatkowymi zestawami danych.

Pierwsze kroki

→ IBM InfoSphere Identity Insights

Stwórz i kontroluj wiarygodny obraz kluczowych jednostek danych

Zarządzanie danymi o produktach w oparciu o przepływ pracy
Program IBM Master Data Management Collaborative Edition harmonizuje działania użytkowników związane z cyklem życia informacji i umożliwia utworzenie pojedynczego, aktualnego repozytorium danych o produkcie, które mogą być wykorzystywane do celów strategicznych w całej organizacji. IBM Master Data Management Collaborative Edition agreguje informacje z dowolnego systemu wyższego szczebla, wdraża procesy biznesowe w celu zapewnienia dokładności danych i synchronizuje wiarygodne informacje z systemami niższego szczebla, wykorzystując intuicyjne interfejsy oparte na personach.

Pierwsze kroki

→ IBM Master Data Management Collaborative Edition

Zarządzanie danymi o produktach w oparciu o przepływ pracy

Porównuj dane z wielkich zbiorów danych Hadoop i zdobywaj wartościową wiedzę
Porównywanie danych z wielkich zbiorów danych umożliwia uzyskanie pełnego profilu klienta na potrzeby analiz w skali Hadoop. IBM Big Match for Hadoop łączy w sobie sprawdzony mechanizm porównywania prawdopodobieństwa stosowany w zarządzaniu danymi głównymi oraz wbudowane algorytmy z mocą rozproszonego przetwarzania Hadoop, co pozwala znajdować połączenia w danych o klientach, a w efekcie zapewnić wiarygodność analiz wielkich zbiorów danych.

Pierwsze kroki

→ IBM Big Match dla Hadoop

Porównuj dane z wielkich zbiorów danych Hadoop i zdobywaj wartościową wiedzę

Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania danymi głównymi na platformie IBM Cloud™
IBM Master Data Management on Cloud zapewnia wiarygodny, całościowy obraz danych w chmurze umożliwiający szybką realizację nowych projektów, sprawne skalowanie w miarę wzrostu ilości danych oraz wdrażanie w środowiskach hybrydowych. Korzystaj z tych samych wszechstronnych i skalowalnych opcji, jakie oferuje IBM Master Data Management, mając do dyspozycji elastyczność modeli wdrażania w chmurze zapewniającą szybkość, skalowalność i niskie koszty.

Pierwsze kroki

→ IBM Master Data Management on Cloud

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania danymi głównymi w chmurze

Uzyskaj całościowy obraz wiarygodnych danych: nowe strategie nadzorowania i zarządzania danymi głównymi

Dowiedz się, jak zmodernizować i udoskonalić strategię zapewniania wiarygodnych i bezpiecznych danych pod odpowiednim nadzorem w celu spełnienia wymagań dotyczących samoobsługowych analiz i inteligentnej analizy danych.

Nawiąż kontakt

Odwiedź nas:

Odwiedź nas: