Architektura informacyjna na potrzeby AI

Chęć wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji (AI) stawia przed firmami szereg wymagań — konieczność pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, wykorzystywanie najlepszych w swojej klasie narzędzi i strategii, oraz eksploatowanie modeli w szeregu odmiennych środowisk. Jednakże według badań IDC, liderzy biznesowi spędzają aż 1/3 czasu na integrowaniu i przygotowywaniu danych¹ na potrzeby AI.

Przeważająca liczba nieudanych wdrożeń modeli AI nie wynika z ich specyfiki, ale z nieprawidłowego gromadzenia i organizowania danych. Mówiąc prościej, AI nie może istnieć bez architektury informacyjnej.

Dzięki architekturze informacyjnej opracowanej pod kątem technologii sztucznej inteligencji firmy są w stanie integrować rozproszone dane, automatyzować i nadzorować cykl życia danych i AI oraz sprawnie uruchamiać procesy w dowolnym środowisku, co zwiększa wiarygodność i transparentność mechanizmów AI.

Przykłady użycia

Elastyczność działania dzięki skalowalnej infrastrukturze danych

RSG Media + IBM:   Rewolucja w mediach dzięki IBM Db2 on Cloud

RSG Media + IBM: Rewolucja w mediach dzięki IBM Db2 on Cloud (01:27)

Elastyczność działania dzięki skalowalnej infrastrukturze danych

Wydobywanie spostrzeżeń ze złożonych, nieustrukturyzowanych danych.

Łatwy dostęp do danych transakcyjnych lub operacyjnych

Owens Illinois + IBM:   Korzyści z migracji z bazy danych Oracle do IBM Db2

Owens Illinois + IBM: Korzyści z migracji z bazy danych Oracle do IBM Db2 (02:53)

Łatwy dostęp do danych transakcyjnych lub operacyjnych

Optymalizuj procesy i technologie zarządzania danymi, a jednocześnie wdrażaj sztuczną inteligencję.

Możliwości rozwoju w branży dzięki danym gotowym do wykorzystania biznesowego

Standard Bank:   Odkryty potencjał danych napędza rozwój i zwiększa odporność

Standard Bank: Odkryty potencjał danych napędza rozwój i zwiększa odporność (01:48)

Możliwości rozwoju w branży dzięki danym gotowym do wykorzystania biznesowego

Trzy sposoby na właściwie zarządzane i wiarygodne dane — droga do generowania nowych dochodów lub oszczędności.

Unifikacja danych, narzędzi i procesów

UNEP unifikuje narzędzia, procesy i talenty na potrzeby ochrony światowych plaż

UNEP unifikuje narzędzia, procesy i talenty na potrzeby ochrony światowych plaż (02:21)

Unifikacja narzędzi, procesów i talentów

Trzy sposoby, na które zunifikowana platforma danych i AI oszczędza czas i koszty oraz zmniejsza ryzyko.

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).