Zacznij korzystać z AI

Zaprojektuj przepływy pracy na nowo i osiągaj lepsze wyniki z pomocą technologii IBM Watson.

Zaszczep rozwiązanie IBM Watson® w aplikacjach i przepływach pracy, aby wykorzystać dane organizacyjne i zaprząc AI do pracy w różnych działach — od finansów i obsługi klienta po łańcuch dostaw. Technologia IBM Watson pozwala tworzyć lepsze, bardziej spersonalizowane doświadczenia klientów, wykorzystywać wiedzę specjalistyczną ekspertów w obrębie całego przedsiębiorstwa oraz podejmować trafniejsze decyzje w oparciu o szczegółowe spostrzeżenia pozyskane z danych.

Przykłady użycia

Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta

Osoba rozmawiając przez telefon

Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta

Udoskonalaj doświadczenia klientów i pracowników, korzystając z rozwiązania IBM Watson Assistant – inteligentnego asystenta opartego na technologii AI.

Sztuczna inteligencja w operacjach finansowych

Panorama miasta

Sztuczna inteligencja w operacjach finansowych

Zwiększ zwinność i wydajność analizy finansowej i planowania finansowego z pomocą inteligentnego systemu zarządzania. Postaw na współpracę wewnątrz organizacji, by tworzyć zintegrowane plany.

AI do zarządzania ryzykiem i zgodnością

Płynny ruch uliczny

AI do zarządzania ryzykiem i zgodnością

Przyspieszaj pozyskiwanie spostrzeżeń i zwiększaj wydajność dzięki wyspecjalizowanym innowacjom i fachowej wiedzy, które pomagają podejmować decyzje na czas i z uwzględnieniem ryzyka.

AI dla operacji IT

Osoba pracująca przy komputerze

AI dla operacji IT

Skupiaj się na innowacjach, a nie na przestojach. Osiągaj wydajność na zupełnie nowym poziomie, żeby błyskawicznie rozwiązywać problemy w dynamicznych środowiskach intensywnie korzystających z danych.

Wdrożenia u klientów

Odpowiadanie na 7000 zapytań klientów dziennie

Przedsiębiorstwo Humana ogranicza liczbę wstępnych zgłoszeń serwisowych i udoskonala interakcje dzięki konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Szybkie działania i mniejsza złożoność

Dzięki IBM Planning Analytics fiński gigant energetyczny Vapo Oy zbudował kompleksowe środowisko sprzedaży i planowania uwzględniające ciągle zmieniające się potrzeby.

Skrócenie czasu eksploracji danych o 75%

Woodside Energy, jedno z największych australijskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem ropy i gazu, wykorzystuje wiedzę swoich specjalistów w każdym obszarze działalności dzięki IBM Watson Discovery.

Automatyczne generowanie raportów sprzedażowych

Dzięki IBM Cognos® Analytics gigant modowy Ecco Irlandia może generować raporty sprzedaży automatycznie – zamiast nakładem wielu dni – i podejmować szybkie działania na podstawie analiz informacji.

Usprawnianie zarządzania ryzykiem i wewnętrznymi mechanizmami

HypoVereinsbank, członek UniCredit, korzysta z IBM OpenPages do automatyzacji procesów raportowania i upraszczania śledzenia ponad 3000 wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.

Zapobieganie oszustwom płatniczym w czasie rzeczywistym

STET, francuski pośrednik płatności, przetwarza 24 miliardy transakcji rocznie. A dzięki IBM Safer Payments oszczędza przy tym 115 mln dolarów.

Przegląd produktów

Stawiaj dokładniejsze prognozy, wykrywaj oszustwa, dziel się wiedzę specjalistyczną na dużą skalę i usprawniaj wyszukiwanie w przedsiębiorstwie dzięki technologii IBM Watson.

IBM Watson AIOps

Ilustracja przedstawiająca analizę biznesową opartą na sztucznej inteligencji

IBM Watson AIOps

Skupiaj się na innowacjach, a nie na przestojach. Osiągaj wydajność na zupełnie nowym poziomie, żeby błyskawicznie rozwiązywać problemy w dynamicznych środowiskach intensywnie korzystających z danych.

IBM Watson Assistant

Ilustracja przedstawiająca komponenty technologii wirtualnego asystenta

IBM Watson Assistant

Pozwala tworzyć, trenować i wdrażać interakcje konwersacyjne w dowolnych aplikacjach, urządzeniach i kanałach — w dowolnej chmurze.

IBM Planning Analytics

Ilustracja przedstawiająca organizację prognozującą operacje przy użyciu analiz

IBM Planning Analytics na platformie TM1

Zautomatyzuj planowanie, tworzenie budżetu, prognozowanie i analizy. Generuj dokładniejsze prognozy, integrując plany finansowe i operacyjne z różnych działów organizacji.

IBM Watson Discovery

Ilustracja przedstawiająca pozyskiwanie informacji z dokumentów i serwisów WWW za pomocą mechanizmu wyszukiwania i analizy tekstu opartego na sztucznej inteligencji

IBM Watson Discovery

Pozyskuj konkretne odpowiedzi i ustalaj trendy na podstawie dokumentów i serwisów WWW, korzystając z mechanizmu wyszukiwania i analizy tekstu opartego sztucznej inteligencji.

IBM Cognos Analytics

Ilustracja przedstawiająca platformę biznesowej analizy danych opartą na technologii sztucznej inteligencji

IBM Cognos Analytics

Oparta na AI platforma do inteligentnej analizy danych, która ułatwia wizualizowanie, analizowanie i udostępnianie wartościowych spostrzeżeń na temat danych każdej osobie w organizacji.

IBM OpenPages with Watson

Ilustracja przedstawiająca zarządzanie ryzykiem dotyczącym nadzoru i zgodnością z przepisami z pomocą technologii sztucznej inteligencji

IBM OpenPages with Watson

Sztuczna inteligencja i zaawansowane analizy pozwalają odmienić dotychczasowy sposób nadzorowania, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności.

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).