Analityka biznesowa (business intelligence)

IBM SPSS® Modeler

Oferuje analizy predykcyjne pozwalające odkrywać wzorce w danych, uzyskiwać prognozy o jak największej dokładności i szybciej podejmować decyzje

IBM Cognos® Analytics on Cloud

Jedno rozwiązanie analityczne dla całej organizacji. Pozwala bezpiecznie monitorować, eksplorować i udostępniać informacje pozyskane z danych

IBM Planning Analytics

Planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analizy i oceny w jednym rozwiązaniu

 

Cognos Integration Server

Pozyskiwanie danych kostek z różnych źródeł w celu ograniczenia konieczności przeprowadzania niestandardowych integracji oraz zmniejszenia ryzyka naruszenia przepisów i wymogów formalnych

Cognos Dashboard Embedded

Ułatwia twórcom oprogramowania osadzanie wizualizacji bezpośrednio w oferowanych produktach

Cognos Controller

IBM Cognos Controller to oprogramowanie, które wspomaga proces zamykania okresów, konsolidacji i sprawozdawczości

Analizy marketingowe i danych WWW

SPSS Modeler

Oferuje analizy predykcyjne pozwalające odkrywać wzorce w danych, uzyskiwać prognozy o jak największej dokładności i szybciej podejmować decyzje

Integracja danych

SPSS Modeler

Oferuje analizy predykcyjne pozwalające odkrywać wzorce w danych, uzyskiwać prognozy o jak największej dokładności i szybciej podejmować decyzje

Decision Optimization Center

Pozwala budować, wdrażać i wykorzystywać zoptymalizowane aplikacje korporacyjne wspomagające procesy decyzyjne, a także podejmować lepiej umotywowane decyzje i osiągać większy zwrot z inwestycji (ROI)

IBM BigInsights® BigIntegrate

Elastyczna i skalowalna platforma do transformowania i integrowania danych Hadoop

IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration

Wydobywa i transformuje dane w dowolnym formacie, a następnie wczytuje je do wskazanego systemu

IBM DataStage®

Integruje dane z wielu systemów, a także wspomaga zaawansowane zarządzanie metadanymi oraz łączność między korporacyjnymi systemami wielkich zbiorów danych

InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Umożliwia nadzorowanie, tworzenie, czyszczenie, transformowanie i dostarczanie wysokiej jakości danych

InfoSphere Information Server on Cloud

Kompleksowa platforma integracji danych, która pomaga organizacjom w interpretowaniu, utrzymywaniu, transformowaniu i dostarczaniu wiarygodnych danych, a także w zarządzaniu nimi

InfoSphere Information Server for Data Warehousing

Pomaga w interpretacji, profilowaniu, czyszczeniu i integracji danych ze źródeł heterogenicznych, a w efekcie umożliwia szybsze uzyskiwanie wyników analiz biznesowych — i to niższym kosztem

InfoSphere Information Server for Data Quality

Czyszczenie danych i monitorowanie ich jakości w zunifikowanym środowisku

Pakiety InfoSphere Information Server Pack

Czyszczenie, transformowanie i integrowanie danych aplikacji z innymi repozytoriami danych korporacyjnych

Analizy predykcyjne

SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics to wszechstronny, łatwy w obsłudze pakiet oprogramowania statystycznego przeznaczony dla środowiska akademickiego i użytkowników biznesowych

SPSS Modeler

Oferuje analizy predykcyjne pozwalające odkrywać wzorce w danych, uzyskiwać prognozy o jak największej dokładności i szybciej podejmować decyzje

IBM Data Science Experience

Analizy danych w programach stworzonych za pomocą technologii RStudio®, Jupyter i Python w środowisku współpracy obejmującym wartościowe dodatki od IBM, takie jak zarządzane środowisko Spark

Watson Explorer

Inteligentne i proste w obsłudze rozwiązanie do przeszukiwania i eksplorowania nieustrukturyzowanych danych z pomocą zaawansowanych analiz tekstu i uczenia maszynowego

Watson Machine Learning for z/OS

Bezpieczne — odbywające się na miejscu i w czasie rzeczywistym — wydobywanie z danych korporacyjnych ukrytych wartości dzięki szybkiemu tworzeniu i wdrażaniu samouczących się modeli behawioralnych oraz zarządzaniu nimi

Planning Analytics

Planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analizy i oceny w jednym rozwiązaniu

SPSS Statistics GradPack i Faculty Pack

Oprogramowanie do analiz predykcyjnych dla studentów, nauczycieli i badaczy

SPSS Amos

Umożliwia testowanie hipotez na podstawie złożonych relacji między zmiennymi przy wykorzystaniu techniki modelowania równań strukturalnych (SEM — structural equation modeling)

Internet rzeczy

IBM Db2® Event Store

Baza danych operująca na pamięci wewnętrznej, którą zoptymalizowano pod kątem przetwarzania i analizowania danych sterowanych zdarzeniami. Pobierz bezpłatną edycję dla twórców oprogramowania lub edycję korporacyjną (w wersji beta)

IBM Informix® on Cloud

Oferuje pełny zestaw funkcji lokalnych wdrożeń oprogramowania Informix bez konieczności ponoszenia kosztów, ryzyka i trudności związanych z zarządzaniem własną infrastrukturą

Informix Developer Edition

Bezpłatny serwer baz danych, który zawiera prawie wszystkie funkcje oprogramowania Informix i przeznaczony jest do indywidualnego tworzenia, testowania i prototypowania aplikacji

Informix Enterprise Edition

Umożliwia przechowywanie wszelkich danych, uzyskiwanie do nich dostępu i przetwarzanie zapytań z efektywnością i elastycznością serwera najwyższej klasy

IBM Cloud™ Pak for Data

Unowocześnia i upraszcza dotychczasowy sposób gromadzenia, porządkowania i analizowania danych w środowisku wielu chmur, a jednocześnie unifikuje modele AI i dane, na których się one opierają

Wizualizacja danych

SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics to wszechstronny, łatwy w obsłudze pakiet oprogramowania statystycznego przeznaczony dla środowiska akademickiego i użytkowników biznesowych

IBM QMF

Narzędzia analityczne, wizualizacje, usługi przygotowywania danych i samoobsługowe rozwiązanie w dziedzinie inteligentnej analizy wszelkiego rodzaju danych. Produkt IBM QMF™ zoptymalizowano pod kątem źródeł danych IBM Z®, takich jak Db2, VSAM, IBM IMS i ADABAS

IBM Planning Analytics

Planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analizy i oceny w jednym rozwiązaniu

IBM Decision Optimization on Cloud

Zaawansowane oprogramowanie w chmurze optymalizujące procesy decyzyjne, które ułatwia stawianie czoła wyzwaniom w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów

 

IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Korporacyjna platforma analityki danych, która oferuje zespołom największy wachlarz narzędzi Open Source i analitycznych o różnym stopniu zaawansowania, elastyczne opcje budowania i wdrażania w dowolnej z wielu chmur oraz możliwość szybszego wykorzystywania rezultatów analiz danych w praktyce

IBM Machine Learning for z/OS

Bezpieczne — odbywające się na miejscu i w czasie rzeczywistym — wydobywanie z danych korporacyjnych ukrytych wartości dzięki szybkiemu tworzeniu i wdrażaniu samouczących się modeli behawioralnych oraz zarządzaniu nimi

Data Virtualization Manager

Zapewnia aplikacjom dostęp do danych na komputerach mainframe oraz możliwość ich aktualizowania i łączenia z innymi danymi korporacyjnymi w czasie rzeczywistym i w sposób zwirtualizowany, za pomocą nowoczesnych interfejsów API

IBM Data Science Experience

IBM Data Science Experience to korporacyjna platforma analityki danych, która oferuje zespołom największy wachlarz narzędzi Open Source i analitycznych o różnym stopniu zaawansowania, elastyczne opcje budowania i wdrażania w dowolnej z wielu chmur oraz możliwość szybszego wykorzystywania rezultatów analiz danych w praktyce

Wielkie zbiory danych

SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics to wszechstronny, łatwy w obsłudze pakiet oprogramowania statystycznego przeznaczony dla środowiska akademickiego i użytkowników biznesowych

IBM Data Science Experience

Analizy danych w programach stworzonych za pomocą technologii RStudio, Jupyter i Python w środowisku współpracy obejmującym wartościowe dodatki od IBM, takie jak zarządzane środowisko Spark

IBM Open Data Analytics for z/OS

Optymalizacja wykonania oprogramowania Open Source, w tym środowisk Apache Spark, Anaconda i Python, oraz analizy danych u źródła

BigInsights BigIntegrate

Elastyczna i skalowalna platforma do transformowania i integrowania danych Hadoop

 

BigInsights BigQuality

BigQuality to rozwiązanie do zarządzania jakością danych, wyposażone w szeroki wachlarz funkcji profilowania, oczyszczania i monitorowania danych, a więc takich, które umożliwiają wykonywanie operacji na węzłach danych w klastrze oprogramowania Hadoop

Db2 Big SQL

Korporacyjny silnik „SQL on Hadoop” do zaawansowanych analiz SQL i wirtualizacji danych

Jakość danych

InfoSphere Information Server for Data Quality

Pozwala na bieżąco monitorować jakość danych, aby stanowiły źródło wiarygodnych informacji

 

InfoSphere QualityStage®

Służy do realizacji inicjatyw dotyczących zarządzania jakością danych i nadzoru nad informacją. Oferuje funkcje pomagające w badaniu i czyszczeniu danych oraz zarządzaniu nimi. Można za jego pomocą tworzyć profile najważniejszych podmiotów — m.in. klientów, dostawców, lokalizacji i produktów — i utrzymywać ich spójność

BigInsights BigQuality

Oferuje szeroki wachlarz funkcji profilowania, oczyszczania i monitorowania jakości danych przeznaczonych dla wielkich zbiorów danych przechowywanych w klastrze oprogramowania Hadoop

InfoSphere Information Analyzer

Umożliwia profilowanie i analizowanie danych w celu dokładnego oceniania treści i struktury danych pod kątem spójności i jakości

Zarządzanie danymi

IBM Hybrid Data Management Platform

Rozwiązanie IBM Hybrid Data Management Platform umożliwia gromadzenie i analizowanie danych biznesowych oraz zarządzanie nimi w środowisku lokalnym, w chmurze prywatnej lub publicznej oraz integracjach obejmujących ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane typy danych

InfoSphere Information Governance Catalog

Umożliwia dostarczanie wartościowych i wiarygodnych informacji za pośrednictwem nadzorowanego katalogu danych
 

IBM MQ

MQ to oprogramowanie niezbędne do niezawodnego przesyłania komunikatów między aplikacjami, systemami i usługami w przedsiębiorstwie — obsługujące zarówno środowisko wielu chmur, jak i serwery mainframe

Db2 Warehouse on Cloud

Elastyczna hurtownia danych w chmurze stworzona do przeprowadzania zaawansowanych analiz

IBM Cloudant®

Skalowalna baza danych dokumentów JSON dla aplikacji WWW, mobilnych, bezserwerowych oraz internetu rzeczy

Db2 — edycje Direct i Developer Edition

Tworzenie, testowanie i prototypowanie aplikacji

Db2 Advanced Enterprise Server

Łatwe zarządzanie korporacyjnymi aplikacjami transakcyjnymi i analitycznymi

Db2 on Cloud

W pełni zarządzany chmurowy system bazy danych SQL. Umożliwia elastyczne wdrażanie i skalowanie na żądanie

Db2 Hosted

Rozwiązanie, które łączy w sobie zaawansowane funkcje IBM Db2 z elastycznością wdrożenia w chmurze — i zapewnia Ci pełną kontrolę

Db2 Event Store

Baza danych operująca na pamięci wewnętrznej, którą zoptymalizowano pod kątem przetwarzania i analizowania danych sterowanych zdarzeniami. Pobierz bezpłatną edycję dla twórców oprogramowania lub edycję korporacyjną

Integrated Data Analytics

Wykorzystuje pełnię możliwości i funkcji analitycznych rozwiązań IBM PureData® System i Netezza®, łącząc w sobie wyjątkowy potencjał każdego z nich

Db2 Warehouse (on premises)

IBM Db2 Warehouse (dawniej IBM dashDB Local) to hurtownia danych w chmurze prywatnej zarządzana przez klienta i przeznaczona dla infrastruktur zgodnych z kontenerami Docker

Zarządzanie danymi podstawowymi

InfoSphere — zarządzanie danymi podstawowymi

Zarządza danymi korporacyjnymi, przedstawia je w postaci pojedynczego, wiarygodnego widoku, zwiększa możliwości użytkowników biznesowych i oferuje funkcje analityczne

IBM Master Data Management Express

Umożliwia szybkie i łatwe wdrażanie rozwiązania MDM w celu wykorzystania zaufanych danych i stworzenia wieloaspektowego ujęcia dostępnych informacji

InfoSphere Master Data Management Collaborative Edition

Oferuje funkcje zarządzania informacjami o produktach i wspólnego zarządzania danymi głównymi oraz opcje wdrożenia w chmurze

InfoSphere MDM Reference Data Management Hub

IBM InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub to zaawansowane rozwiązanie do scentralizowanego dystrybuowania danych referencyjnych oraz zarządzania nimi

IBM Master Data Management on Cloud

Pomaga przedsiębiorstwom w uzyskaniu wiarygodnego ujęcia danych o klientach i produktach w środowisku przetwarzania hybrydowego

InfoSphere Global Name Management

IBM InfoSphere Global Name Management służy do zarządzania wielokulturowymi zestawami nazw i nazwisk, przeszukiwania ich, analizowania i porównywania w oparciu o specyficzne dla poszczególnych kultur reguły językowe

Big Match for Hadoop

Koreluje i analizuje odrębne woluminy ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych o klientach w celu wyciągania z nich pogłębionych wniosków

InfoSphere Identity Insight

Przewidywanie działań przestępców i zagrożeń oraz zapobieganie im dzięki technikom rozstrzygania tożsamości i analizom

Nadzór nad danymi

IBM Information Governance Catalog

Umożliwia dostarczanie wartościowych i wiarygodnych informacji za pośrednictwem nadzorowanego katalogu danych

IBM StoredIQ® Suite

Rozwiązuje typowe problemy pojawiające się przy realizacji inicjatyw w obszarach zarządzania aktami, elektronicznego ujawniania danych, zapewniania zgodności z przepisami, przechowywania danych oraz migracji danych

StoredIQ for Legal

IBM® StoredIQ for Legal umożliwia kompleksowe zarządzanie działaniem eDiscovery — od identyfikacji informacji po powiadamianie o konieczności ich zachowania, zapisania i zebrania

 

InfoSphere Optim™ Archive

Rozwiązanie, które przyczynia się do ograniczenia kosztów sprzętu, pamięci masowej i utrzymania dzięki archiwizacji i wycofywaniu z eksploatacji danych historycznych z aplikacji i systemów

InfoSphere Optim Data Privacy

Chroni prywatność i pomaga spełnić wymagania formalno-prawne dzięki szerokiej gamie możliwości do deidentyfikacji informacji w aplikacjach, bazach danych i systemach operacyjnych

InfoSphere Optim Test Data Management

Optymalizuje i automatyzuje proces zarządzania danymi testowymi, a także oferuje dostępne na żądanie przepływy pracy i usługi umożliwiające programowanie i testowanie w modelu zwinnym

InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

Dostarcza dokładne dane testowe niezbędne do testowania w trybie ciągłym

InfoSphere Optim Test Data Fabrication

Tworzy wysokiej jakości dane testowe, jednocześnie niwelując ryzyko wykorzystania wrażliwych danych produkcyjnych

InfoSphere Information Analyzer

Umożliwia profilowanie i analizowanie danych w celu dokładnego oceniania treści i struktury danych pod kątem spójności i jakości

Zarządzanie treścią

StoredIQ Suite

Rozwiązuje typowe problemy pojawiające się przy realizacji inicjatyw w obszarach zarządzania aktami, elektronicznego ujawniania danych, zapewniania zgodności z przepisami, przechowywania danych oraz migracji danych

StoredIQ for Legal

IBM StoredIQ for Legal umożliwia kompleksowe zarządzanie działaniem eDiscovery — od identyfikacji informacji po powiadamianie o konieczności ich zachowania, zapisania i zebrania

IBM Enterprise Records

IBM Enterprise Records udostępnia treści, procesy i rozwiązania z dziedziny łączności, które usprawniają obsługę akt, pomagając w dokumentowaniu przestrzegania przepisów dotyczących przechowywania akt elektronicznych i fizycznych

InfoSphere eDiscovery Analyzer

IBM eDiscovery Analyzer umożliwia wstępną ocenę i wyszukiwanie informacji na podstawie pojęć oraz analizę spraw utworzonych w programie IBM eDiscovery Manager

InfoSphere eDiscovery Manager

IBM eDiscovery Manager umożliwia uprawnionym użytkownikom z działów informatycznych i prawnych wyszukiwanie, sortowanie, wstrzymywanie i eksportowanie treści istotnych dla prowadzonych spraw