Raport Bloor inDetail: IBM Cloud Pak for Data

Dokładna analiza możliwości IBM Cloud Pak for Data w kontekście chmury i sztucznej inteligencji

Rozwiązania stworzone z myślą o przyspieszeniu wdrożenia AI

Daniel Hernandez, wiceprezes ds. zarządzania ofertą, omawia pięć najważniejszych kroków, które należy wykonać, aby przygotować dane na wdrożenie sztucznej inteligencji.

Zainwestuj w swoją przyszłość z pomocą szkoleń i certyfikacji w dziedzinie AI. Wybieraj spośród wielu kursów do nauki samodzielnej lub z instruktorem, które bez trudu zmieszczą się w Twoim harmonogramie.

Modernizacja

Przygotuj swoje dane na wdrożenie sztucznej inteligencji i chmury hybrydowej.

IBM Cloud Pak for Data

Uwalniaj potencjał tkwiący w danych i zaszczep inteligencję w swoich aplikacjach. Droga do wdrożenia w przedsiębiorstwie technologii AI jest prostsza, niż myślisz. Zarejestruj się i zyskaj dostęp do możliwości IBM Cloud Pak™ for Data.

IBM Cloud Pak for Data System V1.0

Natychmiast dostępne funkcje AI. Modułowe podejście do zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięciowych dostępnych na standardowym sprzęcie — bez konieczności konfigurowania infrastruktury sprzętowej i programowej.

Gromadzenie

Spraw, by Twoje dane były przejrzyste i łatwo dostępne w opartym na AI środowisku wielu chmur.

IBM Db2® on Cloud

System stworzony z myślą o odporności i wydajności, który udostępnia także opcję wysokiej dostępności — z umową SLA określającą czas dostępności na poziomie 99,99%. Umożliwia skalowanie w górę lub w dół w miarę potrzeb. Dzięki regularnie wydawanym aktualizacjom zabezpieczeń można spać spokojnie.

IBM Db2 Warehouse on Cloud

Umożliwia skuteczne zarządzanie danymi w całym cyklu ich życia. Ułatwia realizację celów biznesowych poprzez ograniczenie ryzyka i zwiększenie poziomu kontroli.

IBM Db2 Big SQL 

Hybrydowy, wysoce wydajny silnik SQL dla platformy Hadoop obsługuje wiele różnych źródeł danych i składnic obiektów.

IBM Db2 Database

Oferuje zaawansowane funkcje Db2 do analizowania danych i zarządzania nimi na potrzeby obciążeń transakcyjnych i obsługi hurtowni danych.

IBM Db2 Event Store

Zapisuj i analizuj ponad 250 miliardów danych dziennie, używając operującej na pamięci wewnętrznej bazy danych, która obsługuje dane i analizy sterowane zdarzeniami.

IBM Db2 Warehouse

Zdefiniowana programowo hurtownia danych dla chmur prywatnych i wirtualnych, zoptymalizowana pod kątem szybkiego i elastycznego wdrożenia. 

IBM Integrated Analytics System

Wysoce wydajne urządzenie analityczne, które bezproblemowo integruje się z chmurą. Ponadto ma wbudowane rozwiązanie IBM Watson® Studio umożliwiające wykorzystywanie technologii uczenia maszynowego.

IBM Informix® 

W pełni zabezpieczona baza danych gotowa do wdrożenia w innym oprogramowaniu. Została zoptymalizowana pod kątem przetwarzania transakcyjnego OLTP i danych internetu rzeczy (IoT).

IBM Data Management Platform for MongoDB Enterprise Advanced

IBM Data Management Platform for MongoDB Enterprise Advanced to baza danych do przechowywania dokumentów, która stanowi teraz część zintegrowanego środowiska zarządzania danymi od IBM.

Organizowanie

Stwórz fundament analityczny gotowy do wykorzystania w biznesie.

IBM Watson Knowledge Catalog

Ten produkt pomaga w praktycznym wykorzystaniu danych na potrzeby AI i analiz dzięki ich inteligentnemu, opartemu na pracy zespołowej katalogowaniu. Ponadto umożliwia dynamiczne ustawianie reguł dostępu do danych i ich egzekwowanie.

IBM InfoSphere® Information Server 

Pomaga w interpretacji, czyszczeniu, monitorowaniu, przekształcaniu i dostarczaniu danych, tak by ułatwiać pracę zespołową i niwelować lukę między sferą biznesową a informatyczną. 

IBM InfoSphere DataStage® 

Integruje dane pomiędzy wieloma systemami, korzystając z wysoce wydajnej architektury równoległej. 

IBM InfoSphere Master Data Management 

Zarządza newralgicznymi danymi przedsiębiorstwa, bez względu na ich system lub model, a ponadto dostarcza te dane użytkownikom aplikacji w postaci pojedynczego, kompleksowego ujęcia. 

IBM StoredIQ® Suite 

Podejmuj lepsze decyzje dzięki możliwości wglądu w dane. Przeprowadzaj szczegółowe analizy danych nieustrukturyzowanych w miejscu, w którym są przechowywane. 

IBM InfoSphere Information Analyzer 

Oceniaj jakość i strukturę danych w obrębie systemów i między różnymi systemami. Korzystaj z biblioteki reguł wielokrotnego użytku, która umożliwia wielopoziomową ewaluację.  

Modele branżowe od IBM

Zacznij szybciej wykorzystywać analizy. Stosuj sprawdzone procedury i reguły zgodności wykorzystujące gotowe treści dostosowane do potrzeb danej branży. 

IBM InfoSphere Data Replication 

Umożliwia przeprowadzanie analiz na dużą skalę podczas działania technologii przechwytywania zmian danych i rejestrowania ich w dziennikach. W ten sposób zapewnia integralność transakcji.  

IBM InfoSphere Optim™ 

Bezpieczniejsze zarządzanie danymi w całym cyklu ich życia i większy nadzór nad aplikacjami, bazami danych i platformami.

IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

Twórz bezpieczne, wirtualne kopie produkcyjnych i testowych baz danych w czasie rzędu minut, zużywają przy tym minimalną ilość pamięci masowej.

Analizy

Skaluj sztuczną inteligencję w każdej lokalizacji — w wiarygodny i przejrzysty sposób.

Watson Studio

Zdaniem analityków Forrester to najlepsza platforma do analiz predykcyjnych i uczenia maszynowego. Udostępnia narzędzia do zespołowego budowania i trenowania modeli na dużą skalę, w dużo prostszy sposób.

IBM SPSS® Statistics

Wszechstronny, łatwy w obsłudze pakiet oprogramowania statystycznego przeznaczony dla środowiska akademickiego i użytkowników biznesowych.

IBM Watson Studio Desktop

Zapewnia zespołom zajmującym się analityką danych i sztuczną inteligencją idealne warunki do opracowywania danych i budowania modeli przy użyciu narzędzi wizualnych dzięki dostępowi do danych na komputerze w każdej chwili i z każdego miejsca.

IBM Watson OpenScale™

Dba, by wyniki działania sztucznej inteligencji były uczciwe, wyjaśnialne i zgodne z wymaganiami formalnymi — tak żeby można było wykorzystać je do budowania i uruchamiania modeli w dowolnym miejscu.

IBM Watson Knowledge Catalog

Ułatwia użytkownikom danych szybkie znajdowanie, organizowanie, kategoryzowanie i udostępnianie danych, modeli analitycznych oraz ich powiązań innym członkom Twojej organizacji.

IBM Watson Machine Learning

Szybkie, łatwe i masowe wrażanie, monitorowanie i optymalizowanie modeli.

Wdrażanie

Wykorzystuj AI w całym przedsiębiorstwie.

IBM Watson Explorer

Eksploruj i analizuj dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane oraz treści wewnętrzne, zewnętrzne i publiczne, aby wykrywać w nich trendy i wzorce pozwalające podejmować lepsze decyzje, usprawniać obsługę klientów i zwiększać zwrot z inwestycji (ROI).

IBM Cognos® Controller

Oprogramowanie wspomagające proces zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości.

Watson Assistant

Pozwala szybko tworzyć i wdrażać wirtualnych asystentów w różnych kanałach.

Watson Discovery

Uwolnij ukryty potencjał danych, aby znajdować odpowiedzi, monitorować trendy i wykrywać wzorce z pomocą najbardziej zaawansowanego na świecie mechanizmu analitycznego od początku działającego w chmurze.

Watson Discovery News

Spraw, by Twoje aplikacje korzystały z wiadomości selekcjonowanych inteligentniej dzięki AI.

 

Watson Knowledge Studio

Naucz Watsona języka Twojej branży.

Watson Language Translator

Tłumacz teksty z jednego języka na inny. Zbieraj wiadomości z całego globu i przedstawiaj je w swoim języku, komunikuj się z klientami w ich własnym języku i korzystaj z wielu innych możliwości.

Watson Natural Language Classifier

Ułatwia klasyfikację tekstów. Wykorzystuje techniki uczenia maszynowego do analizowania tekstu, nadawania mu etykiet i porządkowania danych w wybrane kategorie.

Watson Natural Language Understanding

Wykorzystuj możliwości przetwarzania języka naturalnego produktu Watson na potrzeby zaawansowanej analizy tekstu.

Watson Personality Insights

Przewiduj cechy, potrzeby i wartości poszczególnych osób na podstawie tekstu pisanego. Poznawaj przyzwyczajenia i preferencje poszczególnych klientów jednocześnie i na dużą skalę.

Watson Speech to Text

Łatwe przekształcanie dźwięku i głosu na tekst pisany w celu szybkiego interpretowania treści.

Watson Text to Speech

Przekształcanie tekstu pisanego w naturalnie brzmiącą mowę w różnych językach i z możliwością wyboru różnych głosów.

Watson Tone Analyzer

Analizuj emocje i znaczenie w internetowych wypowiedziach, takich jak tweety lub recenzje. Przewiduj, co czują ich autorzy. Rozwiązanie rozpoznaj smutek, szczęście, pewność siebie i wiele innych uczuć i cech.

Watson Visual Recognition

Szybko i dokładnie oznaczaj, klasyfikuj i trenuj treści wizualne z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego.

IBM Cognos Analytics 

Odkrywaj informacje ukryte w danych z pomocą nowych, spersonalizowanych analiz opartych na AI. To rozwiązanie na miarę każdego budżetu. 

IBM Planning Analytics 

Zautomatyzuj planowanie, tworzenie budżetu, prognozowanie i analizy. Generuj dokładniejsze prognozy, integrując plany finansowe i operacyjne z różnych działów organizacji. 

IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio 

Umożliwia dynamiczne tworzenie i wdrażanie modeli optymalizowania decyzji za pomocą programowania matematycznego i z ograniczeniami.