Inteligentna automatyzacja danych i sztucznej inteligencji

Łącz właściwe dane z właściwymi osobami we właściwym czasie dzięki platformie IBM Cloud Pak for Data nowej generacji

Modernizacja

IBM® Cloud Pak for Data as a Service

Skorzystaj z opcji wdrożenia zarządzanej platformy IBM Cloud Pak for Data w chmurze IBM Cloud, aby uprościć środowisko IT i aktualizacje wersji, a tym samym zapewniać dostępność i bezpieczeństwo na wysokim poziomie.

System IBM Cloud Pak® for Data

Ten hiperkonwergentny system danych i AI łączy pamięć masową, zasoby obliczeniowe, sieć i oprogramowanie, oferując skonfigurowane fabrycznie, nadzorowane i bezpieczne środowiska lokalne o wysokiej wydajności.

IBM® Storage Suite for IBM Cloud® Paks

Zarządzaj korporacyjnymi środowiskami kontenerowymi z pomocą elastycznego, zdefiniowanego programowo rozwiązania w dziedzinie pamięci masowej, które bazuje na technologiach Open Source Red Hat i znakomitych rozwiązaniach IBM Spectrum Storage Suite.

Zbieranie

IBM Db2 Warehouse

Przygotowana na technologię AI hurtownia danych do analiz operacyjnych, która jest dostępna zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze.

IBM Db2 on Cloud

Utrzymuj operacyjność przedsiębiorstwa dzięki zarządzanej bazie danych w chmurze z funkcjami AI oraz płatnościami rozliczanymi według faktycznego wykorzystania zasobów.

Netezza® Performance Server

Następna generacja hurtowni danych i platformy analitycznej Netezza dostępnej w środowisku lokalnym, a teraz także w chmurze.

IBM Db2® Warehouse on Cloud

Zarządzana, elastyczna hurtownia danych w chmurze stworzona z myślą o przeprowadzaniu intensywnych analiz i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji.

IBM Db2 Event Store

Przechowuj i analizuj ponad 250 miliardów zdarzeń dziennie dzięki bazie danych w pamięci przygotowanej pod kątem analizy sterowanej zdarzeniami.

IBM Db2 Big SQL

Bezpieczne zapytania o dane w obrębie korporacyjnych źródeł wielkich zbiorów danych dzięki hybrydowemu mechanizmowi SQL-on-Hadoop.

IBM Informix

Wdróż skalowalną, możliwą do osadzenia bazę danych z funkcjami samozarządzania, którą zoptymalizowano pod kątem przetwarzania transakcyjnego OLTP i danych IoT.

MongoDB Enterprise Advanced na platformie IBM

Oferowana baza danych do przechowywania dokumentów stanowi teraz część zintegrowanego środowiska zarządzania danymi IBM.

EDB Postgres Enterprise i Standard na platformie IBM

Twórz i uruchamiaj aplikacje w bezpiecznej bazie danych klasy korporacyjnej, opartej na rozwiązaniu Open Source PostgreSQL.

IBM Spectrum® Scale

Obsługuj obciążenia z zakresu analizy wielkich zbiorów danych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i uczenia głębokiego, a także tradycyjne aplikacje intensywnie przetwarzające dane.

Organizowanie

IBM Watson® Knowledge Catalog

Umożliwiaj użytkownikom danych szybkie znajdowanie, selekcjonowanie, kategoryzowanie i udostępnianie danych, modeli analitycznych oraz ich relacji innym członkom organizacji.

IBM Information Server

Interpretuj, oczyszczaj, przekształcaj i dostarczaj dane w oparciu o wspólną platformę nadzoru i metadanych.

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządzaj newralgicznymi danymi i stwórz pojedyncze, wiarygodne i pełne ujęcie danych dostarczające bardziej wartościowe spostrzeżenia biznesowe.

IBM InfoSphere® Data Replication

Umożliwia przechwytywanie zmian danych i rejestrowania ich w dziennikach. Dba o integralność transakcji, ułatwiając łączenie i konsolidowanie wielkich zbiorów danych, obsługę hurtowni danych i przeprowadzanie analiz na dużą skalę, bez przestojów.

IBM InfoSphere® Optim

Zarządzaj cyklem życia danych w sposób ograniczający ryzyko i zwiększający zgodność z przepisami podczas testowania, tworzenia i wycofywania aplikacji.

IBM InfoSphere® Virtual Data Pipeline

Dostarczaj bezpieczne, wirtualne kopie produkcyjnych i testowych baz danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego na potrzeby analizy danych, testowania aplikacji oraz trenowania i testowania modeli AI.

Modele branżowe IBM

Usprawniaj analizy dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom i słownictwom branżowych modeli danych, które zapewniają błyskawiczną pomoc w działaniach związanych z nadzorem, zapewnianiem zgodności i integrowaniem.

IBM Spectrum® Discover

Katalog danych i mechanizm strategii, który automatycznie i nieprzerwanie indeksuje obiekty oraz pliki z wielu źródeł w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Działa z myślą o nieustrukturyzowanej i heterogenicznej pamięci masowej o wielkości liczonej w eksabajtach.

Analizowanie

IBM SPSS Statistics

Błyskawicznie analizuj złożone zestawy danych dzięki zaawansowanym procedurom statystycznym, które pomagają w osiąganiu wysokiej dokładności i podejmowaniu trafnych decyzji.

IBM Watson® Studio Desktop

Umożliwiaj zespołom ds. analityki danych i AI doprecyzowywanie danych oraz wizualne budowanie i wdrażanie modeli na komputerach desktop.

Wdrażanie

IBM Watson® Discovery

Poznawaj odpowiedzi, trendy i wzorce obecne w danych dzięki czołowemu na rynku mechanizmowi analitycznemu, który stworzono z myślą o środowisku chmurowym.

IBM Watson® Knowledge Studio

Naucz Watsona języka Twojej branży.

IBM Watson® Language Translator

Tłumacz teksty z jednego języka na inny. Eliminuj bariery językowe i zdobywaj nowe rynki.

IBM Watson® Natural Language Classifier Service

Ułatwia klasyfikację tekstu. Wykorzystuje techniki uczenia maszynowego do analizowania tekstu, nadawania mu etykiet i porządkowania danych w wybrane kategorie.

IBM Watson® Natural Language Understanding

Wykorzystuj technologię przetwarzania języka naturalnego Watsona na potrzeby zaawansowanej analizy tekstu.

IBM Watson® Speech to Text

Przekształcaj dźwięk i głos w tekst z większą łatwością, aby szybko poznawać treść.

IBM Watson® Text to Speech

Przekształca tekst pisany w naturalnie brzmiącą mowę w różnych językach i umożliwia wybór różnych głosów.

IBM Watson® Tone Analyzer Service

Analizuj emocje i znaczenie w internetowych wypowiedziach, takich jak tweety lub recenzje. Przewiduj uczucia odbiorców i klientów.

IBM Watson® Visual Recognition

Szybko i dokładnie oznaczaj, klasyfikuj i wykorzystuj w treningu treści wizualne, korzystając z technologii uczenia maszynowego.

IBM Cognos Analytics

Pozyskuj spostrzeżenia dzięki spersonalizowanym analizom opartym na technologii AI i skierowanym do dysponujących różnym budżetem firm.

IBM Planning Analytics

Automatyzuj planowanie, budżetowanie, prognozowanie i analizy. Integruj plany w obrębie całej organizacji w celu uzyskiwania dokładniejszych prognoz.

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Błyskawicznie twórz i wdrażaj modele optymalizacji decyzji z pomocą programowania matematycznego i z ograniczeniami.

Zwróć się do eksperta

Umów się na bezpłatną, indywidualną konsultację z ekspertami, aby przyspieszyć wdrożenie AI.