Czym jest IBM InfoSphere Optim?

Rozwiązania IBM InfoSphere® Optim™ umożliwiają zarządzanie danymi od etapu wymagań do etapu wycofania. Zwiększają wydajność, wspomagają współpracę i usprawniają nadzór nad wszystkimi aplikacjami, bazami danych i platformami. Odpowiednie zarządzanie danymi w całym ich cyklu życia umożliwia organizacjom osiąganie celów biznesowych przy mniejszym ryzyku.

Cechy i funkcje IBM InfoSphere Optim

Wycofanie i konsolidacja aplikacji

Archiwizuj dane z wycofanych aplikacji oraz historię transakcji, jednocześnie zachowując stały dostęp do danych na potrzeby zapytań i raportowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi okresu przechowywania.

Kompleksowe opcje zarządzania danymi testowymi

Skalowanie danych w aplikacjach, bazach danych, systemach operacyjnych i na platformach sprzętowych na potrzeby zabezpieczania środowisk testowych, skracania cykli udostępniania i ograniczania kosztów.

Maksymalizacja wartości biznesowej środowisk wielkich zbiorów danych

Korzystaj ze sprawdzonych opcji zarządzania cyklem życia danych, maksymalizując wartość biznesową hurtowni danych i środowisk wielkich zbiorów danych poprzez zarządzanie wzrostem danych i obniżanie całkowitych kosztów użytkowania.

Jedno skalowalne rozwiązanie do archiwizacji danych przedsiębiorstwa

Brak archiwizacji danych może negatywnie wpłynąć na wydajność systemów o newralgicznym znaczeniu dla działalności firmy. Rozwiązuj problemy wzrostu ilości danych u źródła, popraw wydajność i zminimalizuj ryzyko związane z zarządzaniem ustrukturyzowanymi danymi przez cały okres ich życia.

Produkty z rodziny InfoSphere Optim

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Przesyłaj dane z różnych systemów i baz danych do środowisk testowych w celu szybkiego testowania oprogramowania przy jednoczesnym zachowaniu integralności testów.

IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

Zyskaj dostęp do wirtualnych kopii produkcyjnych baz danych, nie wykorzystując przy tym dodatkowych zasobów pamięci masowej.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Chroń poufne dane nieprodukcyjne przy użyciu różnych technik maskowania we wszystkich bazach danych, aplikacjach i systemach.

IBM InfoSphere Optim Archive

Wycofuj i archiwizuj aplikacje i ich dane, aby zmniejszyć koszty i zagrożenia związane z ich przechowywaniem, jednocześnie zachowując niezbędne dane.

IBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication

Przyspieszaj cykle życia tworzenia oprogramowania dzięki opartej o reguły kreacji danych syntetycznych, które spełniają potrzeby związane z testowaniem, jednocześnie zmniejszając ryzyko.

IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

Używaj prostych reguł do obliczania i wyodrębniania danych testowych dopasowanych do konkretnych wymagań danego scenariusza testowania.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data

Chroń dane nieustrukturyzowane w środowiskach testowych, programistycznych i analitycznych w całym przedsiębiorstwie.

Zasoby

Nie ograniczaj się jedynie do zapewniania zgodności z wymogami i zdobądź przewagę nad konkurencją

Wykorzystaj rozporządzenia dotyczące prywatności danych, by rozwijać swoje przedsiębiorstwo.

Strategia wspierająca procesy ciągłego dostarczania

Przejrzyj najnowsze cechy i funkcje rozwiązania IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator i dowiedz się, jak mogą pomóc w utrzymaniu procesu ciągłego dostarczania w Twojej organizacji.

Zadbaj o odpowiednie maskowanie danych przedsiębiorstwa i zarządzanie danymi testowymi

W tym webinarium na żądanie możesz posłuchać wypowiedzi ekspertów z IBM oraz xTensegrity, Inc. na temat maskowania danych i zarządzania danymi testowymi.

Na etapie testowania kodu nasi programiści zawsze mają dostęp do realistycznych, aktualnych danych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie narzędzie InfoSphere Optim.

Gijs Logman, Administrator baz danych, BinckBank

Osiągnięcia z Twojej branży

Bankowość

Korzystając ze wsparcia IBM, Rabobank zbudował fabrykę danych testowych, która automatyzuje wyodrębnianie danych produkcyjnych i dostarczanie ich do systemów testowania, a przy tym chroni dane za pomocą pseudonimizacji. 

Służba zdrowia

Dzięki zmniejszeniu bazy danych produkcyjnych poprzez archiwizowanie danych historycznych firma Molina Healthcare, Inc. uzyskała znaczne oszczędności kosztów, osiągając dodatni zwrot z inwestycji w ciągu jednego roku.

Bankowość

Po zmniejszeniu wielkości danych o 90 procent firma BinckBank jest w stanie zaopatrywać wszystkie swoje środowiska testowe w nowe dane w ciągu jednego dnia i znacznie zaoszczędzić na serwerach i pamięci masowej.

Pokrewne rozwiązania

IBM StoredIQ® Suite

Miej świadomość danych obecnych w przedsiębiorstwie, naucz się je odkrywać i rozpoznawać, i podejmuj na ich podstawie odpowiednie działania.

IBM eDiscovery Manager

IBM eDiscovery Manager umożliwia uprawnionym użytkownikom z działów informatycznych i prawnych wyszukiwanie, sortowanie, wstrzymywanie i eksportowanie treści istotnych dla prowadzonych spraw.

Umów się na indywidualną, 30-minutową rozmowę

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).