#analytics #narzędziaanalityczne

Czym jest IBM InfoSphere Optim?

Rozwiązania IBM InfoSphere® Optim™ umożliwiają zarządzanie danymi od etapu wymagań do etapu wycofania. Zwiększają wydajność, wspomagają współpracę i usprawniają nadzór nad wszystkimi aplikacjami, bazami danych i platformami. Odpowiednie zarządzanie danymi w całym ich cyklu życia umożliwia organizacjom osiąganie celów biznesowych przy mniejszym ryzyku.

Cechy rozwiązania IBM InfoSphere Optim

Application retirement and consolidation icon

Wycofanie i konsolidacja aplikacji

Archiwizuj dane z wycofanych aplikacji oraz historię transakcji, jednocześnie zachowując stały dostęp do danych na potrzeby zapytań i raportowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi okresu przechowywania.

Comprehensive test data management capabilities icon

Kompleksowe opcje zarządzania danymi testowymi

Swobodnie operuj danymi w aplikacjach, bazach danych, systemach operacyjnych i platformach sprzętowych. Tym samym zabezpieczaj swoje środowiska testowe, przyspieszaj cykle wydawania i obniżaj koszty.

Maximize the business value of big data environments icon

Maksymalizacja wartości biznesowej środowisk wielkich zbiorów danych

Korzystaj ze sprawdzonych opcji zarządzania cyklem życia danych, maksymalizując wartość biznesową hurtowni danych i środowisk wielkich zbiorów danych poprzez zarządzanie wzrostem danych i obniżanie całkowitych kosztów użytkowania.

Single scalable archiving solution for the enterprise icon

Jedno skalowalne rozwiązanie do archiwizacji danych przedsiębiorstwa

Brak archiwizacji danych może negatywnie wpłynąć na wydajność systemów o newralgicznym znaczeniu dla działalności firmy. Rozwiązuj problemy wzrostu ilości danych u źródła, popraw wydajność i zminimalizuj ryzyko związane z zarządzaniem ustrukturyzowanymi danymi przez cały okres ich życia.

Co nowego

Zarządzanie danymi w całym cyklu życia — sposób IBM Optim

Odkryj wszystkie możliwości IBM InfoSphere Optim i poznaj najnowsze sposoby zarządzania danymi testowymi.

IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

Korzystaj z macierzy specjalnie dobranych danych umożliwiającej przetestowanie tego, co ważne, przy najmniejszej możliwej ilości danych testowych. Odkryj IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator.

Produkty

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Przesyłaj dane z różnych systemów i baz danych do środowisk testowych w celu szybkiego testowania oprogramowania przy jednoczesnym zachowaniu integralności testów.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Chroń poufne dane nieprodukcyjne przy użyciu różnych technik maskowania we wszystkich bazach danych, aplikacjach i systemach.

IBM InfoSphere Optim Archive

Wycofuj i archiwizuj aplikacje i ich dane, aby zmniejszyć koszty i zagrożenia związane z ich przechowywaniem, jednocześnie zachowując niezbędne dane.

IBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication

Przyspieszaj cykle życia tworzenia oprogramowania dzięki opartej o reguły kreacji danych syntetycznych, które spełniają potrzeby związane z testowaniem, jednocześnie zmniejszając ryzyko.

IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

Używaj prostych reguł do obliczania i wyodrębniania danych testowych dopasowanych do konkretnych wymagań danego scenariusza testowania.

Zasoby

Zharmonizuj proces zarządzania danymi testowymi dzięki odpowiedniemu pokryciu testami

Dowiedz się, jak zmniejszyć koszty i ryzyko, a jednocześnie zwiększyć tempo dostarczania produktów dzięki danym testowym.

Zadbaj o odpowiednie maskowanie danych przedsiębiorstwa i zarządzanie danymi testowymi

W tym webinarium na żądanie możesz posłuchać wypowiedzi ekspertów z IBM oraz xTensegrity, Inc. na temat maskowania danych i zarządzania danymi testowymi.

Zadbaj o odpowiedniej jakości dane syntetyczne na potrzeby testowania, tworzenia i trenowania oprogramowania

Dowiedz się od IBM i firmy Estuate, Inc., jak zapewnić odpowiednie dane testowe do programowania i testowania aplikacji.

Sukces w Twojej branży

Bankowość

Przy wsparciu IBM Rabobank stworzył fabrykę danych testowych, która umożliwia automatyzację wyodrębniania danych produkcyjnych i dostarczania ich do systemów testowych, chroniąc prywatność danych poprzez ich pseudonimizację. 

Służba zdrowia

Dzięki zmniejszeniu bazy danych produkcyjnych poprzez archiwizowanie danych historycznych firma Molina Healthcare, Inc. uzyskała znaczne oszczędności kosztów, osiągając dodatni zwrot z inwestycji w ciągu jednego roku.

Bankowość

Po zmniejszeniu wielkości danych o 90 procent firma BinckBank jest w stanie zaopatrywać wszystkie swoje środowiska testowe w nowe dane w ciągu jednego dnia i znacznie zaoszczędzić na serwerach i pamięci masowej.

Pokrewne rozwiązania

IBM StoredIQ® Suite

Miej świadomość danych obecnych w przedsiębiorstwie, naucz się je odkrywać i rozpoznawać, i podejmuj na ich podstawie odpowiednie działania.

IBM eDiscovery Manager

IBM eDiscovery Manager umożliwia uprawnionym użytkownikom z działów informatycznych i prawnych wyszukiwanie, sortowanie, wstrzymywanie i eksportowanie treści istotnych dla prowadzonych spraw.

Umów się na indywidualną rozmowę

Skorzystaj z możliwości porozmawiania z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru nad danymi i ich integrowania, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji.