#analytics #narzędziaanalityczne

Czym jest zarządzanie danymi głównymi (MDM)?

Zarządzanie danymi głównymi (MDM) to kompleksowa metoda definiowania newralgicznych dla organizacji danych i zarządzania nimi. Zapewnia elastyczny, samoobsługowy dostęp do pojedynczego, wiarygodnego źródła danych, możliwość ich analitycznej eksploracji przy użyciu wykresów, funkcje sprawowania nadzoru nad danymi i intuicyjny pulpit kontrolny.

Rozwiązania IBM do zarządzania danymi głównymi zapewniają pojedyncze, kompleksowe i wiarygodne ujęcie danych i samoobsługowe narzędzia analityczne, dzięki czemu użytkownik może dochodzić do cennych spostrzeżeń.

Zobacz MDM w akcji

MDM ułatwia ocenę potencjalnych zagrożeń w wypadku zatruć u dzieci

Kompleksowy wgląd w dane dzięki rozwiązaniom IBM do zarządzania danymi głównymi

Dowiedz się więcej o zautomatyzowanym dopasowywaniu danych za pomocą rozwiązania IBM Master Data Management Express

Główne narzędzie cyfrowej transformacji: zarządzanie danymi głównymi

Posłuchaj ekspertów IBM, by poznać zastosowania rozwiązań MDM i zrozumieć, w jaki sposób uczenie maszynowe, wizualizacja danych i chmura wzbogacają te produkty o innowacyjne możliwości.

Funkcje i zalety MDM

Master data management - Agile self-service access to trusted data icon

Elastyczny, samoobsługowy dostęp do wiarygodnych danych

Bezpieczny, nadzorowany samoobsługowy dostęp do wiarygodnych danych z całego przedsiębiorstwa pozwala użytkownikom prowadzić współpracę i eksperymenty ukierunkowane na szukanie nowych możliwości, by mogli wprowadzać innowacje, dochodzić do cenniejszych informacji i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Master data management - Entity insight with analytical MDM icon

Badanie encji dzięki analitycznym narzędziom MDM

Do udostępniania i wdrażania danych MDM służą oparte na wykorzystaniu wykresów narzędzia do eksploracji danych głównych, danych transakcyjnych i danych w środowisku Hadoop, które pozwalają na pogłębione analizowanie encji.

Master data management- Consent management icon

Zarządzanie zgodami

System przechwytywania informacji o zgodach pozwala nadzorować zgodność z przepisami i dostosowywać się do nowych wymogów.

Master data management - Optimize master data environments icon

Optymalizacja środowisk danych głównych

Elastyczne i intuicyjne pulpity kontrolne w centrum zarządzania pozwalają administrować danymi i reagować na zmiany w efektywniejszy i bardziej proaktywny sposób.

Zobacz nowości w ofercie MDM

Z pomocą IBM bank Zions Bancorporation usprawnia obsługę klientów

Wdrażając rozwiązanie IBM InfoSphere® Master Data Management, bank Zions zyskał kompleksowy wgląd w informacje o klientach, dzięki czemu może świadczyć im usługi na wyjątkowym poziomie w każdym kanale komunikacyjnym i transakcyjnym.

IBM Master Data Management Express

Wdrożenie tego rozwiązania do zarządzania danymi głównymi jest jeszcze szybsze i prostsze, więc w kilka godzin możesz zyskać kompleksowe ujęcie informacji i dostęp do wiarygodnych danych.

Coś, czego brakuje kampaniom marketingowym: MDM Express

Dowiedz się, czego brakuje Twoim kampaniom marketingowym, i jak za pomocą uczenia maszynowego z łatwością i w kilka minut rozpoznawać potencjalnych klientów.

Produkty

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządza danymi głównymi z jednej lub większej liczby dziedzin, dotyczących klientów, dostawców, produktów, kont i innych podmiotów.

IBM InfoSphere Master Data Management Collaborative Edition

Zapewnia funkcje pracy grupowej i zarządzania informacjami o produktach

IBM Master Data Management Express

Pozwala na szybkie i proste wdrożenie rozwiązania MDM, umożliwiając wykorzystywanie wiarygodnych danych i uzyskanie kompleksowego wglądu w informacje

IBM Master Data Management on Cloud

Ułatwia firmom korzystanie z wiarygodnego ujęcia informacji w środowisku przetwarzania hybrydowego

IBM InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub

Sprawia, że dane referencyjne są standardowo zarządzane i dystrybuowane w całej organizacji w sposób scentralizowany.

Zasoby

Miarodajne dane z rozwiązaniem IBM InfoSphere Master Data Management

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie IBM InfoSphere Master Data Management zapewnia użytkownikom i aplikacjom, zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym, dostęp do pojedynczego, wiarygodnego źródła newralgicznych danych biznesowych, ułatwiając tym samym ograniczenie kosztów i ryzyka oraz sprawniejsze podejmowanie decyzji.

Biznesowe spostrzeżenia na temat trendów w zarządzaniu danymi głównymi

Zobacz, co do powiedzenia o rozwiązaniach MDM ma analityk Andy Hayler, i dowiedz się, dlaczego wdrożenie takiego rozwiązania dostarcza firmie pogłębionych informacji, dzięki którym procesy biznesowe przebiegają sprawniej i bardziej ekonomicznie.

Spostrzeżenia poparte informacjami

Zapewnij każdemu użytkownikowi i liderowi odpowiedzialnemu za podstawową działalność dostęp do wartościowego, kompleksowego źródła wiarygodnych informacji, które dostarcza cennych spostrzeżeń biznesowych i umożliwia przeprowadzanie inteligentnych analiz danych.

RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skorzystaj z pomocy IBM, by przyspieszyć realizację swojej strategii badania i ochrony danych.

Osiągnięcia klientów

Zions Bancorporation

Bank Zions Bancorporation potrzebował ustandaryzowanego, niezwykle bezpiecznego sposobu przechowywania i udostępniania kompleksowego źródła danych o interakcjach z klientami.

London Borough of Camden

Dzięki uzyskaniu pojedynczego, wiarygodnego źródła danych o mieszkańcach gmina London Borough of Camden może zainwestować pozyskane środki w innowacyjne programy społeczne.

Władze stanu Orisa

Z pomocą rozwiązań IBM Analytics władze Orisy znalazły inteligentniejszy sposób na walkę z wyłudzaniem pomocy społecznej i mogą zapewniać odpowiednie świadczenia tym, którzy najbardziej ich potrzebują.

Powiązane produkty

Narzędzia do analizy encji

Rozwiązania do analizy encji pozwalają odkryć niewidoczne dotąd powiązania, rozstrzygać encje i wykrywać zagrożenia oraz słabości, które mogą przeszkadzać w wykorzystaniu pełnego potencjału danych.

IBM InfoSphere Information Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog pozwala zastosować ustandaryzowane podejście do wykrywania zasobów IT i zdefiniować wspólny język biznesowy.

IBM InfoSphere Information Server

Pomaga w tworzeniu i przechowywaniu wiarygodnych informacji wspierających realizację strategicznych inicjatyw biznesowych obejmujących wielkie zbiory danych, analizy przeprowadzane w chwili wystąpienia zdarzenia (point-of-impact analytics), zarządzanie danymi głównymi, a także konsolidację i migrację aplikacji

Umów się na indywidualną rozmowę

Skorzystaj z możliwości porozmawiania z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru nad danymi oraz integracji danych, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji.