Przegląd zarządzania danymi głównymi

Czym jest zarządzanie danymi głównymi (MDM)?

Zarządzanie danymi głównymi to złożony proces definiowania i nadzorowania danych organizacji, kluczowych z punktu widzenia klientów i produktów. Zapewnia pojedynczy, wiarygodny widok danych całego przedsiębiorstwa z szybkim, samoobsługowym dostępem, możliwością analitycznej eksploracji danych przy użyciu wykresów, funkcjami nadzoru nad danymi oraz przyjaznym dla użytkownika pulpitem kontrolnym, ułatwiającym zarządzanie informacjami o produkcie (PIM) oraz korzystanie z programów danych głównych.

Rozwiązania do zarządzania danymi głównymi opracowane przez IBM dają możliwość stworzenia pojedynczego, wiarygodnego i całościowego obrazu danych o produktach i klientach, pozwalając użytkownikom na uzyskanie bardziej wnikliwych i pomocnych dla rozwoju firmy informacji biznesowych z pomocą samoobsługowych narzędzi analitycznych.

Korzyści z zarządzania danymi głównymi

Zasoby dotyczące zarządzania danymi głównymi

Zobacz także

Narzędzia do analizy encji

Rozstrzyganie obiektów i wykrywanie nieoczywistych relacji, zagrożeń i słabych punktów w danych.

IBM Cloud Pak® for Data

Integruj wszystkie dane — w środowisku lokalnym oraz w dowolnej chmurze — za pośrednictwem tej elastycznej, wielochmurowej platformy danych.

IBM DataStage

Projektuj, programuj i uruchamiaj zadania, które przenoszą i przekształcają dane w środowisku lokalnym oraz chmurowym.

Następne kroki