Znaczenie danych i sztucznej inteligencji

Dane stymulują cyfrową transformację, sztuczna inteligencja uwalnia ich potencjał, a hybrydowe środowisko wielochmurowe stanowi platformę ich demokratyzacji. Czołowe przedsiębiorstwa inwestują w sztuczną inteligencję i środowiska wielu chmur, aby wykorzystywać dane na jeszcze więcej sposobów:

  • Do przewidywania i kształtowania przyszłych wyników
  • Do umożliwiania kadrze wykonywania bardziej wartościowej pracy
  • Do tworzenia inteligentnych przepływów pracy, które automatyzują decyzje i doświadczenia
  • Do przeprojektowywania wysoce spersonalizowanych modeli biznesowych

Przekuj plany związane z AI w realne wyniki

Sztuczna inteligencja (AI) to przełomowa technologia, której skuteczna implementacja nastręcza jednak trudności. Przede wszystkim należy pamiętać, że sztuczna inteligencja to żadna magia. Aby zamienić plany związane z AI w wyniki, organizacje muszą najpierw zająć się trzema głównymi czynnikami hamującymi potencjał AI.

Dane

Paliwo dla sztucznej inteligencji. Jednak ich nadmierna złożoność spowalnia postęp.

Zarządzanie talentami

Kwalifikacje w dziedzinie AI są rzadkie i niezwykle pożądane.

Zaufanie

Niektórzy nie dają wiary systemom i procesom AI.

Firma Forrester Research wyjaśnia, jak dyrektorzy przedsiębiorstw przezwyciężają trudności w skalowaniu sztucznej inteligencji.

Dowiedz się, w jaki sposób drabina sztucznej inteligencji pomaga w modernizacji architektury informacyjnej.

Trendy branżowe

Bankowość

Zapewniaj spersonalizowane, zorientowane na klienta usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Produkcja

Sztuczna inteligencja pomaga zoptymalizować proces produkcji i zbilansować jakość, koszt i przepustowość.

Sprzedaż detaliczna i produkty konsumenckie

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do transformacji doświadczeń klientów i pozytywnie ich zaskakuj na każdym kroku.

Wdrożenia u klientów

Siemens AG

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest istotną częścią kultury organizacyjnej w firmie Siemens. Korzystając ze sztucznej inteligencji, zespół Siemensa stworzył ekologicznego doradcę, który ma pomóc w ograniczeniu emisji.

Hrabstwo Sonoma

Przekonaj się, jak gromadzenie i organizacja danych klientów pomogła hrabstwu w USA pokonać bariery informacyjne i zapewnić mieszkańcom lepsze usługi.

James Fisher & Sons, PLC

Infrastruktura podwodna zaopatruje przybrzeżne farmy wiatrowe. Dane umożliwiają jej wizualizację, a sztuczna inteligencja pozwala na planowanie konserwacji. Rezultat: optymalizacja produkcji energii odnawialnej.

‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎

Zwróć się do eksperta