Dlaczego nie warto zwlekać z modernizacją?

Ograniczenie kosztów i większa sprawność działania

Opcje modernizacji są teraz dostępne dla użytkowników takich produktów jak: IBM® Db2®, IBM DataStage®, IBM SPSS® Modeler, IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio, IBM Cognos® Analytics, IBM Planning Analytics with Watson® i IBM InfoSphere® Master Data Management. Skaluj wykorzystywane w przedsiębiorstwie rozwiązania w dziedzinie AI dzięki nowej, skonteneryzowanej platformie opartej na produktach IBM® Cloud Pak for Data i Red Hat® OpenShift® Container Platform.

Przeprowadzaj modernizację we własnym tempie, korzystając z IBM Cloud Pak for Data — niezależnie albo w połączeniu z posiadanym produktem lub jego skonteneryzowaną wersją. Dzięki modernizacji możesz zaoszczędzić i zyskać dostęp do zapewniających sprawność działania funkcji, które pomogą Ci utrzymać konkurencyjność nawet w obecnych, niepewnych czasach. Osiągniesz to poprzez:

  • Optymalizację kosztów w dowolnej chmurze dzięki wspólnemu fundamentowi danych.
  • Ograniczeniu kosztów operacyjnych nawet o 25% dzięki efektywnej infrastrukturze stworzonej z myślą o chmurze¹.
  • Wzrost przychodu dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji wynoszący nawet 45%².
  • Uproszczenie dostępu do danych dzięki inteligentnej wirtualizacji danych.
  • Skupienie zadań architektury danych na zintegrowanym nadzorze, bezpieczeństwie i katalogowaniu w celu zapewnienia szybkiego dostępu do gotowych do wykorzystania, wiarygodnych danych.
  • Zwiększenie przejrzystości modeli AI i usprawnienie nadzoru nad nimi, przy jednoczesnej automatyzacji ich tworzenia.
  • Większy stopień wykorzystania wartości inwestycji dzięki elastycznym opcjom licencjonowania i dodatkowym uprawnieniom w ramach platformy IBM Cloud Pak for Data.
Witamy w programie modernizacji

Witamy w programie modernizacji (10:31)

Odkryj korzyści

Dowiedz się, jak zwiększyć innowacyjność i ograniczyć koszty dzięki modernizacji

Modernizacja IBM Db2

Zmodernizuj infrastrukturę i zarządzanie danymi, korzystając z IBM Db2 na platformie IBM Cloud Pak for Data, by sprawniej pozyskiwać cenne spostrzeżenia. Postaw na transformację cyfrową i optymalizację procesów sztucznej inteligencji. Tłumacz zapytania między językami oraz strukturami dostawców i lokalizacji. Wdrażaj lokalnie lub w dowolnej chmurze. Zdobądź dostęp do praktycznych spostrzeżeń opartych na danych i rozwijaj aplikacje oraz mechanizmy sztucznej inteligencji. Baza danych Db2 posiada zestaw gotowych do wykorzystania w procesach biznesowych funkcji, które umożliwiają obsługę newralgicznych obciążeń.

Modernizacja IBM DataStage

Rozwiązanie IBM DataStage do integracji danych, działające na platformie IBM Cloud Pak, czyści dane, aby dostarczać wiarygodne, złożone dane w dowolnym miejscu i na dowolną skalę — w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Oszczędzaj na kosztach przenoszenia danych, wykorzystując procesy ETL do obsługi danych. Ogranicz koszty wykorzystania pamięci masowej, przechowując jedynie wiarygodne, użyteczne dane. Zwiększ wydajność pracy użytkowników biznesowych i zespołu IT dzięki zautomatyzowanym zadaniom i integracji z bazami danych Netezza, IBM Db2 lub hurtowniami danych w chmurze oraz usługom DataOps i wirtualizacji danych.

Modernizacja IBM Master Data Management

IBM Master Data Management for IBM Cloud Pak for Data zapewnia automatyzację i pojedynczy kompleksowy proces na potrzeby definiowania newralgicznych danych klientów i produktów oraz zarządzania nimi. Łącz dane i uruchamiaj obciążenia, gdziekolwiek jesteś. Pozwól użytkownikom biznesowym i IT w całej organizacji na współpracę i tworzenie innowacji, wykorzystując pojedynczy, zaufany widok, który zapewnia kompleksowy wgląd w dane z całego przedsiębiorstwa. Uzyskuj dokładniejsze analizy biznesowe na potrzeby sprawniejszego zarządzania danymi o produkcie dzięki samoobsługowemu dostępowi, analitycznej eksploracji opartej na grafach, nadzorowi i intuicyjnemu panelowi kontrolnemu.

IBM Planning Analytics with Watson i IBM Cognos Analytics

Zaktualizuj narzędzia do planowania i inteligentne narzędzia analityczne, wdrażając stworzoną z myślą o chmurze platformę danych i AI, która daje następujące możliwości:

  • Współpracę między działami: łatwiejszy dostęp do planów, budżetów i prognoz dla wszystkich użytkowników na jednej platformie pozwala na ich efektywne wykorzystanie.
  • Mechanizmy AI i uczenia maszynowego: skuteczniejsze planowanie i analizowanie dzięki zastosowaniu analizy predykcyjnej i preskryptywnej oracz uczenia maszynowego.
  • Dowolność w wyborze chmury: elastyczność wdrażania w dowolnej chmurze lub środowisku wielochmurowym oznacza, że nie musisz zmieniać obecnej strategii wykorzystania infrastruktury IT.

Zacznij już dziś

Dowiedz się, w jaki sposób IBM Cloud Pak for Data zapewnia wsparcie w modernizacji i aktualizowaniu oprogramowania do obsługi danych i sztucznej inteligencji.