Wpływ oszustw na ROI

72%

liderów biznesu przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła skala oszustw¹

44 mld USD

straci z powodu oszustw gospodarka na świecie do 2025 roku²

25%

odrzuconych transakcji sprzedaży w handlu elektronicznych zostało cofniętych niesłusznie²

Rozwiąż problem oszustw i zagrożeń

antena satelitarna

Problemy z danymi

Twoje wyzwanie

Proces transformacji cyfrowej generuje dodatkowe problemy z danymi. Odseparowanie danych i ich zbyt duża ilość mogą przyczynić się do niepełnej oceny narażenia na ryzyko, uniemożliwiając pełny wgląd we wzorce i zachowania potrzebne do przewidywania.

Nasze rozwiązanie

Kompleksowe rozwiązanie do analizy danych, które umożliwia skalowanie zasobów analitycznych w całej organizacji. Możliwość szybszego modelowania, trenowania i wdrażania oraz uproszczenia współpracy i łatwiejsza realizacja wszystkich zasad nadzoru i bezpieczeństwa.

kobieta płacąca kartą kredytową na stacji benzynowej

Przewidywanie oszustw

Twoje wyzwanie

Rzadkość oszustw sprawia, że stosowne zestawy danych są niewiarygodne. Współczesna szybkość transakcji i dynamiczna zmienność schematów realizowanych oszustw sprawiają, że coraz trudniej jest je błyskawicznie identyfikować, przewidywać i neutralizować, a także eliminować ich ewentualne skutki.

Nasze rozwiązanie

Platforma, która umożliwia programowanie wizualne, pozwalając na poszerzenie kompetencji zespołu. Szerszy dostęp do analizy danych, szybsze odkrywanie i wdrażanie, oraz uczenie głębokie i zaawansowane narzędzia analityczne pozwolą organizacji przewidywać ataki, a nie tylko je wykrywać.

urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem

Koszty oszustwa

Twoje wyzwanie

Fałszywe alarmy wymuszają przeprowadzanie kosztownych badań manualnych. Poziom ROI spada z powodu wypłacanych odszkodowań i nadszarpniętego wizerunku.

Nasze rozwiązanie

Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji. Wykorzystaj nieustrukturyzowane dane i zacznij czerpać z możliwości głębokiego uczenia i sieci neuronowych, by zredukować liczbę fałszywych alarmów. Korzystaj z przygotowanych interfejsów API i narzędzi obsługiwanych jednym kliknięciem, by trenować i tworzyć modele szybciej.

Wyróżnione rozwiązanie: IBM Watson Studio

Platforma IBM Watson® Studio stanowi kompleksowe rozwiązanie do analizy danych i pozwala na szybkie wdrożenie sztucznej inteligencji, która pomaga organizacjom w zapobieganiu oszustwom. Jako kompleksowa platforma do zespołowego tworzenia modeli rozwiązanie Watson Studio umożliwia działom technicznym i biznesowym realizującym złożone funkcje szybszą i bezproblemową współpracę.

Watson Studio umożliwia współpracę różnym użytkownikom bez względu na ich uprawnienia. Wspomaga zespoły, zapewniając im intuicyjne narzędzia automatyzujące, a także bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak głębokie uczenie i sieci neuronowe. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film, w którym pokazano jak IBM Watson Studio pomaga w przewidywaniu oszustw.

Potencjał sztucznej inteligencji (AI) wykorzystywany na dużą skalę

Szybkie wdrożenie AI do pracy

Watson Studio zapewnia prawdziwe środowisko biznesowe z kompleksową platformą dla użytkowników, na której mogą tworzyć i trenować modele oraz nimi zarządzać, by skuteczniej wykrywać i przewidywać oszustwa.

Zaangażowanie większej liczby pracowników

Narzędzia, takie jak AutoAI lub funkcje opracowywania danych i modelowania wizualnego bez zaawansowanej znajomości programowania, pozwalają analitykom danych zautomatyzować swoje zadania, a użytkownikom biznesowym — uprościć modelowanie.

O krok przed oszustami

Wykrywaj i przewiduj oszustwa dzięki platformie, która obsługuje zaawansowane narzędzia, takie jak głębokie uczenie, środowiska sieci neuronowych i modele, a przy tym jest dobrze nadzorowana i zabezpieczona.

Głębsze zrozumienie klientów

Prostsze narzędzie i łatwy dostęp do bardziej różnorodnych danych — w tym danych nieustrukturyzowanych — pozwala na przeprowadzanie pogłębionych analiz i przygotowywanie bardziej szczegółowych prognoz.

Większy zwrot z inwestycji

Elastyczna platforma Open Source obniża koszty implementacji i użytkowania, pozwalając na uniknięcie zależności od jednego dostawcy i zoptymalizowanie dotychczasowych inwestycji. (PDF, 155kB)

Dodatkowe zasoby informacyjne

Usprawnienie obsługi i kontrolowanie ryzyka

DSK Bank chroni się przed stratami dzięki szybszemu i dokładniejszemu ocenianiu ryzyka kredytowego.

Zapobieganie oszustom w służbie zdrowia

Agencja rządowa Landesverwaltungsamt Berlin chroni środki publiczne, identyfikując fałszywe roszczenia z tytułu wydatków.

Podcast: JPMorgan Chase - pionierzy w dziedzinie przewidywania ryzyka

Posłuchaj Elenity Elinon z JPMorgan Chase, która za swoją pracę w dziedzinie ryzyka i oszustw została uznana jedną z 40 najważniejszych liderek branży danych i sztucznej inteligencji (AI).

Wykrywanie oszustw dzięki analizom w czasie rzeczywistym

Zobacz, w jaki sposób Accenture wykorzystuje rozwiązanie IBM Watson Studio, by pomagać swoim klientom z branży telekomunikacyjnej w zapobieganiu oszustwom w czasie rzeczywistym.

Powiązane produkty

IBM Watson Studio Desktop

Przygotowuj dane i kompiluj modele na komputerze za pomocą narzędzi wizualnych metodą przeciągania i opuszczania.

IBM Watson Machine Learning

Zapewnij zespołom łączącym różne funkcje możliwość wdrażania, monitorowania i optymalizowania modeli uczenia maszynowego i sieci neuronowych.

IBM SPSS® Modeler

Wykorzystaj platformę do analiz predykcyjnych, by podejmować decyzje na podstawie inteligentnych analiz predykcyjnych przeprowadzanych przez pojedynczych użytkowników, grupy, systemy i w całym przedsiębiorstwie.

Zwróć się do eksperta

Skorzystaj z porady eksperta IBM. Już dziś umów się na bezpłatną sesję, w czasie której omówisz z ekspertem IBM problemy dotyczące wykrywania oszustw.