Optymalizacja procesu zamykania okresów, konsolidacji i sprawozdawczości

  • Automatyzacja czasochłonnych procesów i procedur księgowych usprawnia proces zamykania okresów finansowych, konsolidacji i sprawozdawczości w Twojej organizacji.
  • Szybsze tworzenie sprawozdań finansowych, przy lepszej widoczności i przejrzystości zamykania okresów finansowych, większa efektywność sprawozdawczości finansowej i łatwiejsze spełnianie wymogów prawnych.
  • Automatyzacja najbardziej rozbudowanych procesów zamykania, a także usprawnianie zarządzania i sprawozdawczości formalnej.

Funkcje

calendar representing faster financial consolidation

Szybsze zamykanie okresów finansowych

Uproszczone dostarczanie potwierdzonych informacji finansowych przekłada się na szybsze zamykanie miesięcznych okresów.

Icon of two hands shaking

Konsolidacja finansowa w skali lokalnej i globalnej

Umożliwia tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych — spełniających wymogi lokalne i przygotowywanych w wielu językach.

Icon of Automated regulatory and financial reporting

Automatyzacja sprawozdawczości formalnej i finansowej

Szybkie zamykanie okresów, tworzenie sprawozdań finansowych, raportów zarządczych i wymaganych prawnie, które błyskawicznie trafiają do specjalistów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyróżnione rozwiązanie

IBM Cognos® Controller

IBM Cognos Controller upraszcza proces zamykania okresów, konsolidacji i sprawozdawczości. Rozwiązanie zawiera szeroką gamę funkcji umożliwiających tworzenie kompletnego zestawu wyników finansowych, a jednocześnie stanowi zintegrowaną platformę do opracowywania sprawozdań finansowych. Pozwala zespołom finansowym na automatyzację i przyspieszenie zamykania okresów finansowych przy minimalnym wsparciu działu IT.

Osiągnięcia klientów

MINIT Group

IBM Cognos Controller skraca czas konsolidacji i sprawozdawczości o 3–4 godziny tygodniowo, a także pozwala zaoszczędzić dzień pracy na zamykaniu okresów miesięcznych.

Emirates National Oil Company

IBM Cognos Controller usprawnia złożony proces konsolidacji, umożliwiając automatyczne gromadzenie danych finansowych pochodzących z wielu źródeł i niemal całkowicie niwelując ryzyko popełnienia błędu. 

Zasoby

IBM Cognos Controller

Cognos Controller to zautomatyzowane rozwiązanie z interfejsem operatorskim, które dostarcza dokładne i weryfikowalne dane finansowe.                        

Rozwiązanie pokrewne

IBM Planning Analytics

Planowanie, tworzenie budżetu, prognozowanie i analiza wielowymiarowa w oparciu o oprogramowanie IBM TM1®.

Rozwiązania IBM Analytics pomagają nam w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa bez konieczności zwiększania kadry naszego działu finansowego.

Nitin Nahar, Zarządzanie sprawozdawczością i planowanie finansowe, Emirates National Oil Company

Skontaktuj się z ekspertem

Eksperci, specjaliści wyróżnieni tytułem Distinguished Engineer i najlepsi analitycy danych — którzy opracowali skutecznie działające rozwiązania w dziedzinie strategii zarządzania danymi, analizami i AI dla tysięcy klientów — chętnie pomogą i Tobie