#analytics #narzędziaanalityczne

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie IBM Decision Optimization?

IBM Decision Optimization to rozwiązanie do analiz preskryptywnych, które wspiera organizacje z sektora handlu, produkcji, usług finansowych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, administracji rządowej — oraz innych sektorów rynku wymagających operowania na dużej ilości danych — pomagając im w podejmowaniu lepszych decyzji i osiąganiu celów biznesowych poprzez rozwiązywanie złożonych problemów związanych z optymalizacją.

Funkcje rozwiązań IBM Decision Optimization ułatwiają tworzenie oraz rozwiązywanie różnorodnych modeli optymalizacyjnych przy użyciu interfejsów API powszechnych języków programowania takich jak Python, języka Java lub języka OPL, z wykorzystaniem sprawdzonych i wydajnych mechanizmów optymalizacji.

Rozwiązanie IBM Decision Optimization stanowi integralną część programu IBM Watson® Studio, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych w IBM Watson Studio funkcji analityki danych, takich jak dostęp do modeli uczenia maszynowego, możliwość przekazywania danych wyjściowych z analiz predykcyjnych do mechanizmu optymalizacji decyzji, dostęp do funkcji otwartego notatnika, opcje wizualizacji oraz opcje łączności. 

Zoptymalizuj decyzje w oparciu o uczenie maszynowe

Rozwiązanie IBM Decision Optimization dla Watson Studio umożliwia zespołom analityków danych korzystanie z możliwości analiz preskryptywnych w ramach produktu IBM Data Science Experience.

Dzięki temu zespoły mogą łączyć techniki optymalizacji i uczenia maszynowego z opcjami zarządzania modelami i ich wdrażania oraz innymi technikami analityki danych w celu opracowania optymalnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie wydajności operacyjnej. Z poniższego webinarium dowiesz się, jak optymalizacja decyzji uzupełnia techniki uczenia maszynowego dzięki ocenie milionów możliwości w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

Najważniejsze korzyści

Sprawne mechanizmy optymalizacji w celu zwiększenia wydajności

Najlepsze w branży mechanizmy CPLEX® Optimizer i CP Optimizer są zdolne do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów związanych z optymalizacją i szybkiego dostarczania wyników.

Korzystaj lepiej z: kapitału, personelu, wyposażenia, pojazdów i infrastruktury.

Szybkie budowanie modeli optymalizacyjnych przy użyciu wybranego języka

Buduj modele na potrzeby tworzenia harmonogramów, korzystając z innowacyjnych funkcji takich jak przetwarzanie języka naturalnego. Twórz modele optymalizacyjne przy użyciu interfejsów API powszechnych języków programowania takich jak Python, języka Java lub opracowanego specjalnie do celów optymalizacji języka OPL.

Dostęp do wielu funkcji analityki danych

Rozwiązanie Decision Optimization jest integralną częścią programu IBM Watson Studio i zapewnia dostęp do szerokiego zestawu funkcji analityki danych, w tym do opcji uczenia maszynowego i modeli predykcyjnych.

Wyróżniona historia klienta

Analizy IBM umożliwiają firmie FleetPride zwiększyć wydajność zarządzania łańcuchem dostaw

Dzięki przełomowym wynikom analiz danych operacyjnych, jakie rozwiązanie IBM CPLEX Optimization dostarcza menedżerom, firma FleetPride osiąga niezwykłą wydajność łańcucha dostaw.

Produkty

IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Skorzystaj z pakietu narzędzi do tworzenia modeli w celu szybkiego projektowania modeli do optymalizacji decyzji za pomocą programowania matematycznego i programowani z ograniczeniami.

IBM Decision Optimization dla programu Watson Studio

Osiągaj lepsze wyniki biznesowe, łącząc optymalizację z innymi opcjami analiz danych dostępnymi w IBM Watson Studio.

IBM Decision Optimization Center

Buduj, wdrażaj i wykorzystuj oparte na optymalizacji aplikacje do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie to umożliwia przeprowadzanie analiz danych, tworzenie wizualizacji danych, zarządzanie scenariuszami, planowanie pracy grupowej oraz przeprowadzanie analiz typu „co-jeśli”.

IBM Decision Optimization on Cloud

Działające w chmurze zaawansowane oprogramowanie analityczne i wspomagające podejmowanie decyzji znajduje zastosowanie w najtrudniejszych zadaniach planistycznych.

IBM ILOG CPLEX Optimizer dla systemu z/OS ®

CPLEX Optimizer jest dostępny w systemie z/OS z interfejsami API do modelowania w języku C oraz C++. Wykorzystaj mechanizm CPLEX w systemie z/OS do rozwiązywania matematycznych modeli programistycznych, takich jak MIP/ MIQCP.

Rozwiązania

Planning Analytics

Nadal planujesz metodą prób i błędów? Rozwiązanie Decision Optimization pozwoli Ci przyspieszyć cykle planowania i poprawić jakość planów.

SPSS® Modeler

Udało Ci się ustalić, co może się wydarzyć — tylko co dalej? Rozwiązanie Decision Optimization pomoże Ci zdecydować, jakie należy podjąć działania. 

IBM Watson Studio

Wykorzystaj najlepsze na świecie mechanizmy rozwiązywania problemów od IBM, służące do programowania matematycznego i programowania z ograniczeniami i staw czoła najtrudniejszym wyzwaniom w zakresie danych.

Zasoby

Odkryj lepszy sposób podejmowania przemyślanych decyzji

Skorzystaj z możliwości optymalizacji decyzji w programie IBM Watson Studio

Wideo

Kluczowe funkcje i możliwości produktu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Krótkie omówienie rozwiązania

Dlaczego IBM ILOG CPLEX Optimization Studio to najlepszy wybór w kwestii podejmowania decyzji

Połącz optymalizację i uczenie maszynowe i osiągaj lepsze wyniki biznesowe

Dokonuj optymalnych wyborów biznesowych dzięki technikom uczenia maszynowego i optymalizacji decyzji

Osiągnięcia klientów

Optymalizacja napędza innowacje w przedsiębiorstwie transportu masowego

Oprogramowanie optymalizacyjne od IBM pomaga w odnajdywaniu najlepszych tras transportu w czasie niemal rzeczywistym, co przynosi ogromne oszczędności kosztów i wspiera rozwój firmy.

Nowe modele biznesowe dla firm energetycznych korzystających z mechanizmu CPLEX Optimizer

Rozwiązanie IBM ILOG CPLEX Optimizer pomaga firmie Greencom Networks opracować optymalne strategie w celu zmaksymalizowania efektywności energetycznej.

Firma Continental Tires zapobiega powstawaniu wąskich gardeł w produkcji

Dzięki IBM Decision Optimization Center firma Continental Tires podejmuje bardziej rozsądne decyzje w zakresie inwestycji w sieć produkcyjną.

Szkolenie przyszłych pokoleń specjalistów ds. badań operacyjnych

Kadeci akademii w West Point korzystają z technologii analiz preskryptywnych IBM do modelowania i rozwiązywania wysoce złożonych problemów, na przykład dotyczących tego, jak najlepiej zadbać o dostawy żywności uczelni oraz zmniejszyć zużycie energii.

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę

Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz, od dostępnego eksperta IBM.