#analytics #narzędziaanalityczne

Najlepsza baza danych w erze cyfrowej

IBM Db2® for z/OS to wciąż bezsprzecznie najlepsze rozwiązanie do przechowywania i wykorzystywania newralgicznych danych. Jest oprogramowaniem powszechnie uznawanym za wzorzec dostępności, skalowalności, bezpieczeństwa i ekonomiczności. Większość przedsiębiorstw z listy Fortune 500 — m.in. największe na świecie banki, przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną i firmy ubezpieczeniowe — do przechowywania danych wybiera rozwiązanie Db2 for z/OS. Db2 12 zbudowano w oparciu o kluczowe funkcje Db2 11, tak aby najnowsza wersja oprogramowania pozwalała przedsiębiorstwom na dotrzymywanie kroku błyskawicznie zmieniającym się wymaganiom biznesowym dzięki:

  • Możliwościom skalowania i przyspieszania nowej generacji urządzeń mobilnych i połączonych
  • Obsłudze środowisk chmurowych, analitycznych i mobilnych
  • Szybszemu wyciąganiu wniosków z analiz
  • Wydajnej, ograniczającej koszty bazie danych operującej na pamięci wewnętrznej

Cechy

Fundament newralgicznych analiz biznesowych i technik uczenia maszynowego

Oprogramowanie Db2 udostępnia wyniki analiz w miejscu i czasie, w którym przyniosą największe korzyści — już na poziomie transakcji biznesowych i danych operacyjnych. Ogranicza to opóźnienia, złożoność i koszty, a jednocześnie podnosi jakość danych i zakres kontroli. Ponadto wyróżnia je sprawdzona niezawodność rozwiązań IBM z Systems® — a więc najwyższy poziom dostępności, skalowalności i wydajności — sprzyjająca elastycznemu, zintegrowanemu środowisku lokalnemu i w chmurze.

Db2 for z/OS jako centralny element ery rozwiązań mobilnych

Aplikacje mobilne do realizacji newralgicznych zadań biznesowych nieustannie zyskują na znaczeniu, a ich liczba wciąż rośnie. Dlatego należy bezpiecznie łączyć je z danymi korporacyjnymi w taki sposób, by nie tracić na zwinności i prostocie modeli programistycznych. Oprogramowanie Db2 może teraz przechowywać dane JSON bez uszczerbku na elastyczności i łatwości tworzenia oprogramowania, a z korzyścią dla bezpieczeństwa, odporności i skonsolidowanego zarządzania systemami i działaniami.

Dostępność, odporność biznesowa i skalowalność

Klienci wybierają rozwiązanie Db2 for z/OS przede wszystkim z powodu sprawdzonych w praktyce funkcji zwiększających odporność i bezpieczeństwo. Oprogramowanie Db2 ciągle podnosi poprzeczkę, oferując możliwości zapewniające jeszcze wyższą dostępność i odporność. Db2 for z/OS to idealne rozwiązanie do zarządzania dużymi i powiększającymi się bazami danych, a to dzięki szerokiej gamie wprowadzonych udoskonaleń w zakresie skalowania danych.

Całkowite koszty użytkowania — główny argument za uczeniem maszynowym

80 procent danych korporacyjnych na świecie rezyduje na serwerach mainframe lub z nich pochodzi, a oprogramowanie Db2 for z/OS skupia w sobie to, co najlepsze w uczeniu maszynowym. Db2 12 to rozwiązanie wybierane m.in. z powodu obniżania kosztów generowanych przez zasoby procesorowe nawet o 23 procent dzięki zaawansowanym technikom przetwarzania danych w pamięci wewnętrznej.

Wyróżnione zasoby

Db2 12 for z/OS jest już dostępne

Wyprzedź konkurencję i zyskaj nad nią przewagę dzięki szybszym analizom, skalowalności i efektywności działania na miarę ery rozwiązań mobilnych. Zmniejszaj zużycie zasobów procesorowych o co najmniej 20 procent, przetwarzaj dane w pamięci wewnętrznej i korzystaj z wielu innych możliwości.

Db2 12 for z/OS

Produkty

Db2 12 for z/OS

Korporacyjna baza danych do przetwarzania newralgicznych danych, która umożliwia bezpieczną i bezproblemową integrację ze środowiskami analitycznymi, mobilnymi i chmurowymi

IBM Db2 AI for z/OS

Pozwala optymalizatorowi ustalać najefektywniejsze ścieżki dostępu zapytań w oparciu o charakterystykę obciążeń przy użyciu technik uczenia maszynowego

Db2 11 for z/OS

Wykorzystuje udoskonalone możliwości obsługi danych do ograniczania ryzyka i kosztów biznesowych

Db2 Query Management Facility

Wchodzący w skład edycji QMF™ Enterprise Edition komponent IBM WebSphere® pozwala jeszcze szybciej dystrybuować raporty w całym przedsiębiorstwie

Db2 Analytics Accelerator for z/OS

Łączy wysoką jakość usług oprogramowania IBM System z® i technologię Netezza® do przyspieszania obsługi złożonych zapytań w wysoce bezpiecznym i dostępnym środowisku

IBM Machine Learning for z/OS

Rozwiązanie oparte na technice uczenia maszynowego, które wdraża inteligentne analizy danych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa

Db2 Tools for z/OS

Narzędzia do zarządzania bazą danych Db2 pomagają w optymalizacji zarządzania, maksymalizacji wydajności i obniżaniu kosztów eksploatacyjnych

Db2 for z/OS Value Unit Edition

Wdrażanie nowych obciążeń aplikacyjnych na platformie System z

Co nowego

Dostarczanie udoskonaleń Db2 w trybie ciągłym

Użytkownik może szybciej czerpać korzyści z nowych możliwości i udoskonaleń, bez konieczności czekania na pełną wersję nowego produktu i przeprowadzania do niej migracji.

Jednym z takich nieprzerwanie dostarczanych usprawnień jest wbudowana funkcja LISTAGG. Zwiększa wydajność pracy twórców oprogramowania i umożliwia szybsze pozyskiwanie newralgicznych informacji biznesowych — w optymalnym formacie — dla osób decyzyjnych.

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania: uproszczone wdrażanie aplikacji

IBM UrbanCode® Deploy umożliwia łatwe automatyzowanie wdrażania i konfigurowania modyfikacji schematów baz danych w rozwiązaniach Db2 11 i 12. Ogranicza czas, złożoność i koszty związane z wdrażaniem i konfigurowaniem newralgicznych aplikacji biznesowych, pozwalając przedsiębiorstwu szybciej i skuteczniej osiągać korzyści.

Obsługa nowoczesnych języków tworzenia aplikacji

Rozwiązania Db2 11 i 12 umożliwiają budowanie aplikacji w wielu nowoczesnych językach programistycznych i skryptowych. Twórcy aplikacji mogą korzystać z takich języków, jak Python, Perl czy Ruby on Rails do pisania aplikacji Db2 for z/OS.

Usługi Db2 RESTful

Dostępne dla rozwiązań Db2 11 i 12 usługi Db2 REST uwalniają potencjał danych i aplikacji korporacyjnych na platformie Db2 for z/OS wykorzystywanych w kontekście ekonomii API. Organizacje mogą łatwo tworzyć gotowe do użytku i skalowalne usługi RESTful, które pozwalają na bezpieczne interakcje z newralgicznymi danymi i transakcjami biznesowymi bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej o systemie Db2 for z/OS.

Dynamic SQL Plan Stability

Umożliwia przetwarzanie dynamicznego kodu SQL w sposób równie wydajny, co statycznego kodu SQL dzięki takiemu samemu poziomowi stabilności ścieżki dostępu.

Zasoby

Najnowsza wersja produktu IBM Db2 AI for z/OS

Umożliwia inteligentne, współbieżne przetwarzanie kodu SQL, a ponadto oferuje modele uczenia maszynowego generowane przez bazę Db2. Zobacz, jak IBM Db2 AI for z/OS zwiększa wydajność operacyjną, jednocześnie ograniczając koszty eksploatacji.

Db2 12 for z/OS — e-book

Dowiedz się, jak oprogramowanie Db2 12 for z/OS odpowiada na potrzeby biznesowe i techniczne oraz pomaga architektom i specjalistom IT w wykorzystaniu możliwości bazy danych Db2 12.

Db2 12 for z/OS — przewodnik po rozwiązaniu IBM Mobile

Z tej książki dowiesz się, jak rozwiązanie Db2 12 i system z/OS odpowiadają na potrzeby biznesowe i technologiczne oraz pomagają architektom i specjalistom IT w wykorzystaniu możliwości bazy danych Db2 12. 

Db2 12 — omówienie techniczne

Prezentację prowadzi John Campbell, IBM Distinguished Engineer. Składający się z dwóch części webcast poświęcono omówieniu zagadnień technicznych związanych z rozwiązaniem Db2 12 for z/OS, m.in. najważniejszych funkcji i możliwości oraz udoskonaleń wydajności.

Tworzenie aplikacji w nowoczesnych językach

Oprogramowanie Db2 for z/OS umożliwia tworzenie aplikacji w wielu różnych językach programistycznych i skryptowych. Aplikacje programistyczne dla systemu Db2 for z/OS są teraz przystępniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Interfejs API RESTful dla systemu Db2 for z/OS zwiększa wydajność ekosystemu urządzeń mobilnych

Organizacje korzystające z niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań Db2 for z/OS i System z mogą zwiększać efektywność działania aplikacji WWW, mobilnych i chmurowych, sięgając po usługi Db2 RESTful zapewniające bezpośredni dostęp do bazy danych Db2.

Przewodnik po produkcie

Zobacz nowości i zapowiedzi dotyczące produktów IBM w dziedzinie obsługi danych i sztucznej inteligencji.

Kontakt i przydatne informacje