#analytics #narzędziaanalityczne

IBM Db2® Tools for z/OS — nowa jakość obsługi środowiska Db2

Zmień sposób, w jaki korzystasz z rozwiązania Db2, danych i aplikacji, ułatwiając dostęp do potrzebnych zasobów i upraszczając korzystanie z nich, zwiększając elastyczność, podnosząc jakość i przyspieszając rozwiązywanie problemów we wszystkich obszarach swojej działalności. Czy Twoja firma jest gotowa na zmianę?

Narzędzia IBM Db2 zapewniają:

  • większe zyski z inwestycji w środowisko mainframe,
  • uproszczony interfejs użytkownika dostosowany do tożsamości i potrzeb,
  • bardziej elastyczną, szybszą i przeprowadzoną na wyższym poziomie modernizację aplikacji Db2,
  • możliwości kognitywne, które poprawiają lub zmieniają wyniki.

IBM Db2 DevOps Experience for z/OS

Wprowadzaj szybciej na rynek aplikacje Db2 dla platform mainframe, ponosząc przy tym niższe koszty i mniejsze ryzyko. Zespoły programistów mogą wdrażać zasady tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) przez automatyzację i standaryzację zadań, podczas gdy administratorzy mają możliwość dbania o zachowanie zgodności z firmowymi standardami i regułami biznesowymi.

 

„Od zautomatyzowania procesów zarządzania programami narzędziowymi Db2, okno czasowe konserwacji udało się skrócić nawet o 90 procent”.

— Sam Scannella, menedżer ds. administracji bazami danych w środowisku mainframe, Wydział Transportu stanu Pensylwania

Kontakt i przydatne informacje