#analytics #narzędziaanalityczne

IBM Db2® Tools for z/OS — nowa jakość obsługi środowiska Db2

Zmień sposób, w jaki korzystasz z rozwiązania Db2, danych i aplikacji, ułatwiając dostęp do potrzebnych zasobów i upraszczając korzystanie z nich, zwiększając elastyczność, podnosząc jakość i przyspieszając rozwiązywanie problemów we wszystkich obszarach swojej działalności. Czy Twoja firma jest gotowa na zmianę?

Narzędzia IBM Db2 zapewniają:

  • większe zyski z inwestycji w środowisko mainframe,
  • uproszczony interfejs użytkownika dostosowany do tożsamości i potrzeb,
  • bardziej elastyczną, szybszą i przeprowadzoną na wyższym poziomie modernizację aplikacji Db2,
  • możliwości kognitywne, które poprawiają lub zmieniają wyniki.

Cechy

Modernizacja aplikacji Db2

Szybsze wprowadzanie aplikacji Db2 na rynek dzięki zapewnieniu twórcom aplikacji i zespołowi odpowiedzialnemu za eksploatację zasobów IT elastycznych procesów pozwalających na pracę grupową.

Projekt Zowe

Oparte na standardach otwartych środowisko dla systemu z/OS, które zapewnia rozwiązania do bezpiecznego zarządzania, kontrolowania, korzystania ze skryptów i programowania na platformie mainframe w taki sposób, jak na innych platformach chmurowych.

Systemy Db2 z mechanizmami samozarządzania

Obejmują wszystkie obszary dotyczące administrowania rozwiązaniem Db2 for z/OS i jego wydajności oraz narzędzi przeznaczonych do jego obsługi. Systemy Db2 z mechanizmami samozarządzania zmienią sposób, w jaki pracujesz.

IBM Db2 DevOps Experience for z/OS

Wprowadzaj szybciej na rynek aplikacje Db2 dla platform mainframe, ponosząc przy tym niższe koszty i mniejsze ryzyko. Zespoły programistów mogą wdrażać zasady tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) przez automatyzację i standaryzację zadań, podczas gdy administratorzy mają możliwość dbania o zachowanie zgodności z firmowymi standardami i regułami biznesowymi.

Produkty

Db2 DevOps

Pozwala organizacjom wprowadzać na rynek aplikacje Db2 dla platform mainframe szybciej, obniżając przy tym koszty i ryzyko. Wdraża zasady tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) dzięki automatyzacji i standaryzacji procesów, dbając jednocześnie o zachowanie zgodności z firmowymi standardami i regułami biznesowymi.

Narzędzia

Możliwości narzędzi IBM Db2 pozwalają modernizować zmieniające się i rozwijające środowisko Db2 za pomocą autonomicznych funkcji Db2. Oprócz tego można obniżyć koszt obsługi systemu i korzystać z mechanizmów samozarządzania narzędzi Db2.

Administracja

Zarządzaj złożoną strukturą, rozwojem i zmianą swojego środowiska Db2. Wprowadź narzędzia, które upraszczają administrowanie bazą danych i są przydatne dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania, przyczyniają się do wzrostu efektywności pracy, a jednocześnie chronią cenne zasoby i dane w środowisku Db2 for z/OS.

Wydajność

Rozwiązanie umożliwia kompleksowe monitorowanie wydajności środowiska Db2 for z/OS i zarządzanie nią. Można zastąpić doraźne rozwiązania technologią opartą na sprawdzonych procedurach, która poprawia dostępność środowiska Db2 i obniża ogólne koszty systemu.

Zasoby

Narzędzia Db2

Dowiedz się, dlaczego IBM jest liderem na rynku rozwiązań do zarządzania

Narzędzia Db2 12 for z/OS

Zapoznaj się z opracowaniem Craiga Mullinsa, który otrzymał tytuł IBM Gold Consultant, i poznaj opcje wsparcia dotyczącego narzędzi, oferowane przez rozwiązanie IBM Db2 12.

Po zautomatyzowaniu procesów zarządzania narzędziami Db2 udało się nam zredukować okno czasowe konserwacji o nawet 90%

Sam Scannella, Menedżer ds. administracji bazami danych w środowisku mainframe, Wydział Transportu Stanu Pensylwania

Kontakt i przydatne informacje