Narzędzia do zarządzania bazami danych dla przedsiębiorstw działających w środowisku hybrydowym

Zestaw narzędzi IBM do zarządzania bazami danych umożliwia zintegrowane projektowanie, tworzenie, testowanie, monitorowanie i przenoszenie systemów bazodanowych, a także administrowanie nimi. Dzięki narzędziom IBM będziesz lepiej zarządzać bazą danych, zoptymalizujesz jej wydajność i dostępność, zwiększysz produktywność i obniżysz koszty — a jednocześnie zadbasz o poufność, bezpieczeństwo i integralność danych.

Narzędzia do zarządzania bazami danych umożliwiają:

  • Sprawne zarządzanie informacjami biznesowymi na wszystkich etapach cyklu życia — od definicji wymagań po wycofanie z użytku
  • Monitorowanie ogólnego stanu środowiska bazy danych
  • Analizowanie i optymalizowanie wydajności obciążeń obsługujących zapytania, baz danych i aplikacji
  • Szybsze i sprawniejsze wykonywanie rutynowych zadań, takich jak instalowanie, konfigurowanie, implementowanie poprawek, aktualizowanie, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, klonowanie baz danych, zarządzanie testami i czyszczenie danych
  • Podniesienie jakości i zwiększenie spójności danych dzięki współużytkowanym strategiom, modelom i metodom
  • Przenoszenie danych między systemami w chmurze i lokalnymi

Korzyści

innovation iconography

Stymulowanie innowacji

Dostępne w pojedynczym kokpicie widoki do szczegółowego monitorowania zasobów, funkcja optymalizacji zapytań ułatwiająca wykrywanie i korygowanie błędów, zautomatyzowane rekomendacje optymalizujące kod SQL oraz multum innych rozwiązań sprawiają, że narzędzia IBM do tworzenia i testowania oprogramowania doskonale uzupełniają bazę danych IBM Db2® i pozwalają korzystać z pełni jej możliwości.

Performance iconography

Optymalizacja wydajności

Narzędzia IBM do optymalizowania wydajności i zarządzania nią pomagają we wdrażaniu sprawdzonej metodologii identyfikowania, diagnozowania i eliminowania wąskich gardeł wpływających na wydajność oraz zapobiegania im. Pozwala to osiągać maksymalną wydajność i polepszać ogólny stan środowiska baz danych.

availability chart iconography

Większa dostępność

IBM Db2 Advanced Recovery Feature pomaga spełniać coraz wyższe wymagania partnerów i klientów. Produkt umożliwia zabezpieczanie danych, szybkie odtwarzanie kopii zapasowych, zwiększanie wskaźnika dostępności aplikacji i ograniczanie kosztów przestojów do minimum.

Strategy Iconography

Zyskaj przewagę nad konkurencją

Narzędzia do zintegrowanego zarządzania danymi to znakomity fundament pod obsługę danych. Dzięki skalowalnym i wysoce wydajnym narzędziom możesz w ekonomiczny sposób zarządzać danymi w całym cyklu ich życia — a także monitorować je w celu przewidywania m.in. problemów z ich dostępnością — zachowując tym samym nieustanną przewagę nad konkurencją.

Produkty

IBM Data Server Manager

Pomaga w monitorowaniu, obsłudze i optymalizacji wydajności platform IBM do zarządzania danymi hybrydowymi, a także administrowaniu nimi w całym przedsiębiorstwie. Data Server Manager umożliwia administratorom baz danych oraz pozostałym członkom personelu IT proaktywne zarządzanie wydajnością w celu zapobiegania problemom, zanim odbiją się one na efektywności biznesowej.

IBM Db2 Advanced Recovery Feature

Produkt IBM Db2 Advanced Recovery Feature stanowi połączenie trzech zaawansowanych narzędzi Db2 do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych baz danych oraz wyodrębniania danych. Narzędzia te zwiększają dostępność danych, usprawniają wykonywanie kluczowych zadań administracyjnych i niwelują ryzyko przestoju, którego godzina — według analityków Aberdeen Research — kosztuje średnio 138 000 USD.

IBM Db2 Connect

Produkt pozwalający zarządzać dostępem do danych korporacyjnych przechowywanych lokalnie lub w chmurze. W przypadku przedsiębiorstw realizujących metodyki zwinne rozwiązanie Db2 Connect usprawnia działanie aplikacji i tworzy zaawansowaną, wysoce skalowalną infrastrukturę komunikacyjną do łączenia danych z aplikacjami WWW oraz tymi w systemach Windows, UNIX i Linux.

IBM Data Studio

IBM Data Studio stanowi zintegrowane, modułowe środowisko usprawniające opracowywanie baz danych i zarządzanie produktem IBM Db2. Ponadto usprawnia współpracę w ramach zintegrowanego środowiska Open Source oraz dostarcza narzędzia do prowadzenia prac programistycznych na platformach bazodanowych Db2 for z/OS®, Db2 for i, IBM Informix® oraz Db2 Big SQL.

IBM InfoSphere Data Architect

IBM InfoSphere® Data Architect to rozwiązanie do wspólnego modelowania i projektowania danych korporacyjnych, które upraszcza i usprawnia projektowanie mechanizmów integracji dla inicjatyw związanych z inteligentnymi analizami biznesowymi, zarządzaniem danymi głównymi i architekturą zorientowaną na usługi (SOA).

IBM Lift

IBM Lift to samoobsługowe rozwiązanie do przenoszenia baz danych ze środowiska lokalnego do chmury. Lift umożliwia łatwe przesyłanie danych przez Internet w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób — z prywatnego, lokalnego źródła danych do docelowej bazy danych w IBM Cloud.

W centrum uwagi

Data Server Manager 2.1.5

Najnowsza wersja komponentu Data Server Manager zapewnia dostęp do udoskonalonych funkcji monitorowania baz danych Db2 Warehouse on Cloud i Db2 on Cloud. Możesz wykorzystywać zaawansowane opcje monitoringu historycznych i napływających w czasie bliskim rzeczywistemu danych, obejmujących m.in. informacje o instrukcjach SQL, wykorzystaniu procesora i pamięci, zasobach pamięci masowej, ruchu we/wy, blokadach, klientach, obciążeniach i innych systemach. Masz także możliwość uruchamiania dodatkowych alertów, zwiększania częstotliwości gromadzenia danych i ustalania, jak długo będą one przechowywane.

Zasoby

Data Server Manager

Rozwiązanie Data Server Manager udostępnia administratorom baz danych pojedynczy kokpit, z poziomu którego mogą zarządzać alertami, diagnozować problemy i usprawniać przetwarzanie danych przez bazę Db2 dla systemów Linux, UNIX, Windows i z/OS, jak również hurtownię Db2 Warehouse on Cloud i silnik Db2 Big SQL. Menedżerowie mogą lepiej odnajdywać się w środowiskach hybrydowych, pomagać działom IT w udostępnianiu narzędzi i procesów użytkownikom biznesowym oraz zapobiegać problemom, zanim te niekorzystnie wpłyną na efektywność przedsiębiorstwa.

Poradniki wideo

Śledź najnowsze informacje branżowe, oglądaj przewodniki po konfiguracjach i uzyskuj szczegółowe wskazówki dotyczące zarządzania bazami danych dzięki poniższej serii materiałów wideo. Obejmują one szeroki wachlarz tematów poświęconych narzędziu Data Server Manager — m.in. omówienia najnowszych funkcji i możliwości, wyjaśnienia, jak rozpoznawać problematyczne instrukcje SQL, czy poradniki dotyczące dostrajania bazy danych oraz tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w chmurze.

Data Server Manager — webinarium

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach narzędzia Data Server Manager, które ułatwiają monitorowanie, strojenie i konfigurowanie zróżnicowanych środowisk przechowywania danych od IBM, w tym Db2, Db2 on Cloud, Db2 on z/OS, IBM dashDB® i Db2 Big SQL, a także administrowanie tymi środowiskami. Uczestnicy poszerzą także wiedzę o produkcyjnych wdrożeniach produktu Data Server Management działających na dużą skalę, a także poznają argumenty, które mogą skłonić klientów tradycyjnego zestawu narzędzi Optim do wyboru nowszego rozwiązania.

Osiągnięcia klientów

Nordea Bank

Nordea Bank nieustannie optymalizuje swoją wydajność i dostępność dzięki setkom instancji bazy danych stojących u podstawy wdrożonych systemów IT. Rozwiązanie IBM dostarcza praktycznie użyteczne informacje pozwalające rozwiązywać problemy dotyczące zapytań i konfiguracji. Szybkie eliminowanie trudności przekłada się na wysoką reaktywność systemów i bezpieczeństwo danych.

Grupa France Mutuelle

Dowiedz się, jak IBM pomaga francuskiemu towarzystwu ubezpieczeniowemu w przenoszeniu newralgicznych aplikacji do bazy danych Db2 poprzez wdrożenie wysoce dostępnych mechanizmów usuwania skutków awarii i katastrof. Dzięki rozwiązaniu Db2 obciążenia analityczne przetwarzające duże woluminy danych są obsługiwane o 30 procent szybciej, a koszty związane z licencjonowaniem i administracją spadły o 80 procent.

Rządowe laboratorium badawcze

Przeczytaj, w jaki sposób administratorom baz danych i twórcom oprogramowania udaje się zwiększać efektywność obsługi zapytań i ograniczać obciążenia administracyjne. Narzędzie Data Server Manager pomaga twórcom oprogramowania w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów programistycznych, pozwalając administratorom baz danych koncentrować się na zapewnianiu dostępności wysoce wydajnych klastrów Db2 na poziomie 95 procent.

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertem IBM. Uzyskaj pomoc w uwalnianiu potencjału wdrożonych baz danych — zarówno chmurowych, jak i lokalnych.

Kontakt i przydatne informacje