Platforma IBM Data Science and Business Analytics: rozwiązanie kompleksowe

Strefa zagrożenia: Znasz potencjał analityki danych i chcesz, aby Twoje działania były w większym stopniu oparte o dane. Spodziewasz się, że Twoje prowadzone w szaleńczym tempie inwestycje w nowe narzędzia, zestawy umiejętności i kadrę przyczynią się do poprawy procesów biznesowych, zbudowania bliższych relacji z klientami oraz zwiększenia przychodów dzięki nowym modelom biznesowym. Okazuje się jednak, że Twoje inwestycje są przyczyną poważnych problemów w obszarze narzędzi, ludzi i procesów.

Narzędzia

Rozwiązania punktowe często pociągają za sobą komplikacje dotyczące integracji, obsługi i wsparcia, co prowadzi do problemów technicznych oraz kosztów związanych z koniecznością płacenia wielu dostawcom. Ponadto brak scentralizowanego nadzoru naraża przedsiębiorstwo na ryzyko i problemy natury prawnej.

Ludzie

Olbrzymie zapotrzebowanie na analityków danych sprawia, że zatrudnianie i utrzymanie pracowników to ogromne wyzwanie.

„59 procent firm nie korzysta z modeli predykcyjnych ani zaawansowanych analiz... Kierownicy przedsiębiorstw naprawdę powinni zainwestować w ludzi, procesy i technologie, które wesprą proces podejmowania decyzji i zapewnią jego automatyzację”. — 2017 Forbes Insights/badanie Dun & Bradstreet

Procesy

Inwestycje w analitykę danych i uczenie maszynowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Nie jesteś jedyną osobą, która tego doświadcza.

Mimo że aż 70 procent kadry kierowniczej przedsiębiorstw ocenia analitykę danych jako „bardzo” lub „niezwykle istotną”, tylko 2 procent z nich twierdzi, że wywiera ona jakikolwiek pozytywny wpływ na działalność biznesową.

Jak pokazuje badanie Forbes Insights z 2015 roku, większość przedsiębiorstw, które zainwestowały w technologię i usługi związane z analityką danych, utrzymuje, że ich inwestycje miały jedynie ograniczony wpływ na rzeczywisty wzrost przychodów

Betting on Big Data, Forbes Insights, wrzesień 2015 r.

Siła danych dla Twojej organizacji

Dzięki odpowiednim narzędziom Twoi analitycy danych i użytkownicy biznesowi będą mogli rozumieć i analizować dane, tworzyć wizualizacje informacji, przewidywać wyniki biznesowe oraz automatyzować procesy przy użyciu uczenia maszynowego.

Na platformie IBM Data Science and Business Analytics możesz kupić dokładnie to, czego potrzebujesz, wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Innowacyjny, elastyczny model udostępniania licencji umożliwia wymianę, tworzenie dopasowanych zestawów oraz dodawanie produktów zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstwa.

Platforma IBM Data Science and Business Analytics umożliwia:

Tworzenie dokładniejszych planów, budżetów i prognoz

Postaw na rozwiązanie do planowania i analiz, które poprawi wydajność, jakość prognozowania i wyniki biznesowe, wybierając narzędzie Planning Analytics

 

Tworzenie raportów, modeli i analiz oraz zarządzanie danymi z poziomu jednej platformy

Obejmij kontrolę nad zdarzeniami, zarządzaj dostępem do danych i podejmuj pewne działania z narzędziem Cognos Analytics

Eksplorowanie i analizowanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych

Szukasz nowoczesnej platformy do kognitywnej eksploracji danych i analizy treści? Zoptymalizuj proces decyzyjny, obsługę klienta i zwrot z inwestycji, korzystając z narzędzia Watson Explorer

 

Budowanie dokładnych predykcyjnych modeli wizualnych

Intuicyjny interfejs graficzny umożliwia użytkownikom budowanie modeli bez konieczności programowania, a narzędzie SPSS Modeler zapewnia szybkie wdrażanie wyników analiz predykcyjnych w firmowych aplikacjach

Eksplorowanie danych, projektowanie i wdrażanie modeli oraz zarządzanie nimi w różnych zespołach

Korzystaj z narzędzi Open Source i wdrażaj modele w celu tworzenia aplikacji opartych o dane z wykorzystaniem uczenia maszynowego

 

Podejmowanie lepszych decyzji biznesowych

Osiągaj najlepsze kompromisy pomiędzy celami biznesowymi z uwzględnieniem ograniczeń biznesowych oraz dostępnych zasobów, korzystając z analiz preskryptywnych

Czerpanie przyjemności z łatwości obsługi

Ciesz się łatwością obsługi wszystkich produktów podczas instalacji i pierwszych kroków dzięki centralnemu systemowi logowania i wspólnemu interfejsowi użytkownika

Nadzorowanie zarządzania systemem

Scentralizowane monitorowanie i zarządzanie wydajnością, pomiary, śledzenie aktywności i zarządzanie użytkownikami zapewniają ochronę przedsiębiorstwa bez poświęcania innowacji

Platforma IBM Data Science and Business Analytics obejmuje również:

IBM Cognos Controller

Kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia wydajność i elastyczność w celu sprawnej konsolidacji finansowej i tworzenia sprawozdań z zastosowaniem sprawdzonych procedur

IBM SPSS Statistics

Najlepsze oprogramowanie statystyczne służące do rozwiązywania specyficznych dla branży problemów biznesowych w celu optymalizacji podejmowania decyzji

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Usprawnij podejmowanie decyzji, szybko buduj oraz wdrażaj modele optymalizacyjne i twórz praktyczne aplikacje, które znacząco poprawią wyniki biznesowe przedsiębiorstwa

Przykładowe wdrożenia

Utrzymujemy handel w ciągłym ruchu

Dzięki analizom IBM 99,5 procenta procesów pakowania w hurtowniach przebiega teraz bezbłędnie

Poprawa jakości życia na kampusie

Dział usług zakwaterowania Uniwersytetu Stanowego w Michigan (MSU) korzysta z analiz biznesowych IBM, aby zrozumieć, jak studenci i goście korzystają z obiektów i na tej podstawie zoptymalizować podejmowane działania

Przewidywanie wskaźników oglądalności i zdobywanie nowych widzów

AMC Networks korzysta z analiz IBM w celu zrozumienia wzorców oglądalności i zdobycia nowych widzów i reklamodawców

Dodatkowe zasoby

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę telefoniczną.
Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od dostępnego eksperta IBM.