Dobra strategia wykorzystania AI to realne wyniki biznesowe.

Przegląd

Jak analityki danych mogą pomóc w drodze do AI?

Zestaw rozwiązań w dziedzinie analityki danych, upraszcza drogę do sztucznej inteligencji, pozwala budować i skalować bezpieczne, transparentne rozwiązania AI, a jednocześnie kształcić użytkowników w ramach kursów ułatwiających „szybki start”. Nasza oferta produktów obejmuje narzędzia do analiz predykcyjnych i preskryptywnych, automatyzacji uciążliwych i powtarzalnych zadań, prognozowania wyników i podejmowania decyzji w większym stopniu umotywowanych danymi. Ten otwarty z natury i bazujący na badaniach IBM zestaw produktów w zakresie analityki danych i AI, które działają w środowisku wielu chmur, udostępnia szereg możliwości pozwalających organizacjom w pełni wykorzystywać potencjał ludzkiego intelektu i zasobów obliczeniowych maszyny.

Droga do skutecznej implementacji AI

Upraszczaj cykl życia AI polegający na przygotowaniu danych, budowaniu i wdrażaniu modeli oraz zarządzaniu nimi

Opracowuj dane

Kataloguje, analizuje i dostarcza dane gotowe do zastosowań biznesowych

Watson Knowledge Catalog

Buduj i trenuj modele AI

Udoskonala działania w oparciu o spostrzeżenia uzyskane dzięki technikom uczenia maszynowego.

Watson Studio

Wdróż i uruchom modele AI

Umożliwia elastyczne skalowanie i wdrażanie AI w dowolnym miejscu, tak aby eliminować ryzyko przywiązania do jednego dostawcy.

Watson Machine Learning

Eksploatacja zaufanej technologii AI i zarządzanie nią

Niweluje ryzyko dzięki obiektywizacji modeli, objaśnianiu wyników i korygowaniu odchyleń w modelach

Watson OpenScale

Wdrożenia u klientów

Klienci odnoszą sukcesy dzięki naszym produktom w dziedzinie analityki danych i AI

IBM Watson Studio i Decision Optimization

Przeczytaj, jak przedsiębiorstwa wykorzystują rozwiązania IBM CPLEX Optimization Studio i IBM Decision Optimization for Watson Studio do osiągania maksymalnej efektywności i lepszych wyników biznesowych.

International Medical Corps i IBM Analytics

Dowiedz się, w jaki sposób organizacja IMC wykorzystuje platformę IBM Analytics, aby pomagać służbom ratowniczym w szybszym podejmowaniu działań.

DSK Bank i SPSS Modeler Gold

Przeczytaj, jak bank DSK usprawnia proces wdrażania modeli dzięki oprogramowaniu IBM SPSS Modeler Gold. W ten sposób przyspiesza obsługę klientów i skuteczniej kontroluje ryzyko.

KPMG i Watson OpenScale

KPMG wykorzystuje rozwiązanie Watson OpenScale do budowania zaufania, przejrzystości i transparentności z myślą o swoich klientach.

Co nowego

Dowiedz się, co nowego w świecie analityki danych i AI od IBM

Jak eksperci branżowi wykorzystują oprogramowanie SPSS Statistics

Przeczytaj, w jaki sposób eksperci branżowi wykorzystują oprogramowanie SPSS Statistic w badaniach rynkowych, szkolnictwie wyższym, medycynie i administracji rządowej.

Analiza tekstu w Watson Studio Desktop

Naucz się analizować dane nieustrukturyzowane, takie jak wiadomości e-mail, zapisy rozmów sieciowych czy strony internetowe, za pomocą funkcji analizy tekstu.

IBM Watson OpenScale buduje zaufanie do AI

Przeczytaj, w jaki sposób IBM Watson OpenScale umożliwia organizacjom implementację AI na dużą skalę i w bezpieczny sposób dzięki temu, że pozwala ją monitorować oraz zagwarantować jej bezstronność i całkowitą transparentność.

Zobacz, jak drabina sztucznej inteligencji może pomóc Twojej firmie przygotować się na wdrożenie AI i środowiska wielochmurowego.

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).

Umów się na rozmowę