#analytics #narzędziaanalityczne

Na czym polega replikacja danych?

Replikacja danych umożliwia integrację i synchronizację wiarygodnych danych, co pozwala na efektywne zarządzanie rosnącą ilością informacji. Rozwiązanie to pozwala na sprawniejszą realizację procesów biznesowych sterowanych zdarzeniami, ponieważ dostarcza ono systemom dla wielkich zbiorów danych i aplikacjom mobilnym informacje w czasie rzeczywistym, a przy tym rejestruje zmiany, które zachodzą nieustannie w danych.

IBM InfoSphere® Data Replication obsługuje duże ilości danych z minimalnym opóźnieniem, dzięki czemu rozwiązanie to świetnie sprawdza się w wypadku dystrybucji obciążeń do wielu ośrodków i zapewniania ciągłej dostępności, zarówno w centrum przetwarzania danych, jak i w środowisku lokalnym lub chmurze. IBM zapewnia solidne wsparcie w obsłudze źródeł, miejsc docelowych i platform, dzięki czemu w jeziorach i hurtowniach danych, w tym także w hurtowniach tematycznych, oraz w rozwiązaniach do przeprowadzania analiz w chwili wystąpienia zdarzenia (point-of-impact analytics) dostępne są właściwe dane, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i szybkie uzyskanie zwrotu z inwestycji.

 

Oferta IBM

Simplified real-time data integration icon

Uproszczona integracja danych w czasie rzeczywistym w najważniejszych projektach wykorzystujących wielkie zbiory danych

Zapewnia nowe niezwykle wydajne funkcje do bezpośredniego zastosowania, które umożliwiają integrację z dystrybucjami platform Kafka i Hadoop, w tym z rozwiązaniem Hortonworks.

 

 

Agile, low-impact integration of data icon

Elastyczna integracja danych bez istotnego obniżania wydajności

Nie trzeba wysyłać zapytań do baz danych ani instalować żadnych wyzwalaczy, ponieważ dane są przechwytywane z dzienników baz danych. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji niezwykle skalowalną i gotową do zastosowań korporacyjnych platformę replikacji danych, która działa z minimalnymi opóźnieniem i umożliwia dynamiczne, ciągłe i przyrostowe dostarczanie relacyjnych danych transakcyjnych do hurtowni danych, składnic danych operacyjnych i jezior danych. 

High availability and continuous data protection icon

Wysoka dostępność i ciągła ochrona danych

Dzięki ciągłej replikacji i synchronizacji danych z newralgicznych dla działalności systemów operacyjnych rozwiązanie tworzy kopię zapasową, która pozwala utrzymać dostępność systemów w czasie planowanych i nieplanowanych przestojów.

W centrum uwagi

Jak sprawić, by dzięki właściwemu rozwiązaniu do replikacji danych wdrożenie centrum informacji i jeziora danych przebiegło pomyślnie

Przekonaj się w jaki sposób wykorzystać replikację danych do dynamicznego, przyrostowego dostarczania danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym do systemów Kafka, Hadoop i innych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Produkty

InfoSphere Data Replication

Zapewnia replikację i integralność transakcji, wspomagając integrowanie wielkich zbiorów danych, zapewnianie ciągłej dostępności i przeprowadzanie konsolidacji podczas obsługi baz danych i wykonywania analiz biznesowych.

InfoSphere Change Data Delivery

Dostarcza informacje o zmianach danych do hurtowni danych, platformy IBM DataStage® do wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych, narzędzia IBM QualityStage® do zarządzania jakością danych oraz do systemów IBM Master Data Management.

InfoSphere Classic Change Data Capture for z/OS

Przechwytuje zmiany dotyczące nierelacyjnych danych z serwerów mainframe i przekazuje je do relacyjnych baz danych, tworząc dokładną relacyjną kopię danych z serwera mainframe.

Zasoby

Udostępnianie danych transakcyjnych jezioru danych w środowisku rozwiązań Hadoop i Kafka

Dowiedz się, co zrobić, by za pomocą platformy do replikacji danych wykorzystać ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane jak najlepiej.

Replikacja danych

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania IBM do replikacji danych pomagają w realizacji masowej, elastycznej i bezpiecznej replikacji informacji między heterogenicznymi składnicami danych.

Data Replication for Big Data

Umożliwia przyrostowe dostarczanie danych w czasie niemal rzeczywistym do jezior i centrów danych opartych na rozwiązaniach Hadoop i Kafka, przechwytując dane z systemów źródłowych przy użyciu dzienników i nie powodując przy tym istotnych zakłóceń.

Powiązane produkty

InfoSphere Information Server

Elastyczne rozwiązanie, które spełni Twoje indywidualne wymogi — od integracji danych po zapewnianie jakości danych i ich nadzorowanie.

InfoSphere Information Governance Catalog

Rozwiązanie oferuje ustandaryzowane podejście do badania zasobów IT i pozwala sprawić, że zespoły w organizacji mówią o danych wspólnym językiem.

DataStage

Zaawansowana i skalowalna platforma do wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych zapewnia elastyczność i pozwala na integrowanie w czasie niemal rzeczywistym wszystkich rodzajów danych, a przy tym można ją wdrożyć zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze.

IBM BigQuality

Rozwiązanie pozwala przygotować dane i ciągle monitorować ich dokładność, dzięki czemu można przekształcić je w wiarygodne informacje.

Umów się na indywidualną rozmowę

Współpracuj z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru i integrowania danych, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji (AI).