Na czym polega zarządzanie i nadzór nad danymi?

Sprawowanie nadzoru nad danymi polega na ogólnym zarządzaniu dostępnością danych, ich trafnością, użytecznością i integralnością, a także ich bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Proces ten ułatwia organizacjom zarządzanie wiedzą o informacjach i dostarcza odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • Co wiemy o naszych informacjach?
  • Skąd pochodzą te informacje?
  • Czy dane te są zgodne z zasadami i regułami naszej firmy?

Rozwiązania IBM w zakresie nadzorowania danych są kluczowe dla kontroli nad nimi. Możesz wykorzystać potok danych do katalogowania, ochrony i nadzorowania danych wrażliwych, śledzenia pochodzenia danych i zarządzania jeziorami danych. Wszystko to, by umożliwić Ci wdrożenie sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego na dużą skalę. Platforma do nadzorowania danych rozszerzona o zintegrowany katalog danych pomaga przedsiębiorstwom wyszukiwać, organizować, analizować, przygotowywać i udostępniać dane, a także sprawować nad nimi nadzór i chronić przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

→ Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie IBM Watson® Knowledge Catalog zostało liderem zestawienia The Forrester Wave: Machine Learning Data Catalogs (2. kw. 2018 r.)

Dowiedz się więcej o nadzorowaniu danych — w 2 minuty lub mniej!

Jakie są najistotniejsze informacje o nadzorowaniu danych?

Wykorzystaj nadzorowanie danych do zarządzania informacjami

Nadzorowanie danych — jak zacząć?

Korzyści z nadzorowania danych

Elastyczna strategia nadzoru nad danymi

Zaczynając od różnych punktów wejścia, możesz przyjąć strategię nadzoru nad danymi nakierowaną na cele przedsiębiorstwa i kształtować informacje biznesowe w unikalny, dostosowany do swoich potrzeb sposób.

Katalogowanie danych

Wykorzystanie katalogów danych opartych na uczeniu maszynowym zwiększa efektywność pracowników merytorycznych i usprawnia procesy zbierania metadanych, nadzorowania zasobów i udostępniania informacji.

Wiarygodne analizy wielkich zbiorów danych

Uzyskuj oczyszczone, skonsolidowane, spójne i aktualne informacje. Mogą one posłużyć do realizacji projektów i aplikacji opartych na wielkich zbiorach danych, przy jednoczesnym spełnieniu celów dotyczących nadzoru nad danymi.

Ochrona prywatności

Określanie znaczenia danych; ocena wartości i ryzyka danych; zabezpieczenie informacji umożliwiających identyfikację tożsamości (PII), danych o zachowaniach klientów (PCI) i informacji o stanie zdrowia; pomoc w przestrzeganiu przepisów RODO.

Co nowego

IBM Watson Knowledge Catalog

Korporacyjny katalog danych zintegrowany z platformą nadzorowania danych pozwala Twoim użytkownikom danych na szybkie znajdowanie, organizowanie, kategoryzowanie, nadzorowanie i analizowanie informacji oraz dostarczanie ich w formie gotowej do wykorzystania biznesowego.

 

 

Produkty do nadzoru i zarządzania

Dzięki rozwiązaniu IBM możemy dbać o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, chroniąc tym samym reputację firmy i naszą wiarygodność w oczach klientów

Han van der Vinden, Menedżer ds. testów, CZ

Umów się na indywidualną, 30-minutową rozmowę

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).