#analytics #narzędziaanalityczne

Na czym polega zarządzanie i nadzór nad danymi?

Sprawowanie nadzoru nad danymi polega na ogólnym zarządzaniu dostępnością danych, ich trafnością, użytecznością i integralnością, a także ich bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Proces ten ułatwia organizacjom zarządzanie wiedzą o informacjach i dostarcza odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • Co wiemy o naszych informacjach?
  • Skąd pochodzą te informacje?
  • Czy dane te są zgodne z zasadami i regułami naszej firmy?

Zastosowanie metod nadzoru nad danymi pozwala na holistyczne podejście do zarządzania informacjami, wykorzystywania ich i podnoszenia ich jakości, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zwiększyć ogólną efektywność zarządzania danymi.

Rozwiązania IBM do nadzoru nad danymi umożliwiają wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji o obiektach danych, ich znaczeniu, fizycznej lokalizacji, cechach charakterystycznych i wykorzystaniu. Dzięki temu łatwiej jest zwiększyć produktywność zespołu IT i sprostać przepisom i wymogom regulacyjnym.

->Zobacz, dlaczego firma IBM została niedawno liderem zestawienia Forrester Wave: Katalogi danych oparte na uczeniu maszynowym

Cechy

Flexible data governance strategy icon

Elastyczna strategia nadzoru nad danymi

Korzystając z wielu punktów wejścia, możesz przyjąć strategię nadzoru nad danymi nakierowaną na cele przedsiębiorstwa i kształtować informacje biznesowe w unikalny, dostosowany do swoich potrzeb sposób.

Application archiving and streamlining icon

Katalogowanie danych

Wykorzystanie katalogów danych opartych na uczeniu maszynowym zwiększa efektywność pracowników merytorycznych i usprawnia procesy zbierania metadanych, nadzorowania zasobów i udostępniania informacji.

Confidence in big data analytics icon

Wiarygodne analizy wielkich zbiorów danych

Uzyskuj oczyszczone, skonsolidowane, spójne i aktualne informacje. Mogą one posłużyć do realizacji projektów i aplikacji opartych na wielkich zbiorach danych, przy jednoczesnym spełnieniu celów dotyczących nadzoru nad danymi.

Privacy and protection icon

Ochrona prywatności

Rozwiązanie pozwala: rozpoznawać znaczenie danych, oceniać ich wartość i związane z nimi ryzyko, chronić dane osobowe, dane o prognozowanych zachowaniach klientów i dane medyczne, a także utrzymywać zgodność z wymogami RODO.

W centrum uwagi

Przygotowanie pod kątem ustawy California Consumer Privacy Act (CCPA)

Obejrzyj webcast, w którym eksperci IBM w dziedzinie nadzoru nad danymi rozmawiają o tym, jak zmienić strategię ochrony prywatności pod kątem ustawy CCPA i szybciej wdrożyć jej założenia.

IBM Information Governance Catalog i IBM Watson Knowledge Catalog

IBM łączy możliwości produktu IBM Information Governance Catalog z innowacyjnym interfejsem użytkownika rozwiązania IBM Watson® Knowledge Catalog, który ułatwia wykorzystywanie metadanych i pozwala na utworzenie w przedsiębiorstwie zunifikowanego katalogu wiedzy.

Produkty

IBM InfoSphere® Information Governance Catalog

Katalog danych przedsiębiorstwa, który umożliwia użytkownikom utworzenie i dzielenie wspólnego języka biznesowego oraz zarządzanie nim, a także wyszukiwanie, interpretowanie i analizowanie informacji.

IBM InfoSphere Information Analyzer

Umożliwia profilowanie i analizowanie w celu dokładnego oceniania treści i struktury danych pod kątem spójności i jakości

IBM StoredIQ® Suite

Automatyzuje realizowanie strategii w wypadku nieustrukturyzowanych danych i ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie danych

IBM Optim™

Ułatwia zarządzanie całym cyklem życia danych — od definicji wymagań po wycofanie z użytku — pomagając w zwiększeniu elastyczności biznesowej i ograniczeniu kosztów.

Modele branżowe

Udostępniają sprawdzone procedury i wiedzę specjalistyczną w formie konspektu („blueprint”) użytecznego zarówno dla informatyków, jak i użytkowników biznesowych z konkretnych branż

Watson Knowledge Catalog

Oferuje inteligentny, współużytkowany katalog wraz z możliwością egzekwowania strategii i zasadami dynamicznego dostępu do danych, dzięki czemu dane mogą być wykorzystywane przez sztuczną inteligencję i narzędzia analityczne.

Zasoby

InfoSphere Information Governance Catalog

Zrozum posiadane informacje lepiej i wspieraj współpracę między biznesem a IT, tworząc podstawy dla skutecznej realizacji projektów dotyczących integracji danych i nadzoru nad danymi.

Prawda o nadzorze nad danymi i o chmurze

Odkryj kilka opartych na czterech filarach priorytetów dla biznesu i IT, których realizacja jest potrzebna, by właściwe sprawować nadzór nad danymi w środowisku hybrydowym.

Badanie analityków: Wielkie zbiory danych, złe dane, dobre dane

Zapoznaj się z tym opracowaniem firmy IDC, by zrozumieć związek między dobrym nadzorem nad danymi a wynikami projektów analitycznych realizowanych na wielkich zbiorach danych.

Gartner Magic Quadrant — rozwiązania do zarządzania metadanymi

Zobacz, dlaczego firma IBM została liderem zestawienia Gartner Magic Quadrant dotyczącego rozwiązań do zarządzania danymi.

Dzięki rozwiązaniu IBM możemy dbać o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, chroniąc tym samym reputację firmy i naszą wiarygodność w oczach klientów

Han van der Vinden, Menedżer ds. testów, PL

Sukces z Twojej branży

Ubezpieczenia

Aby zadbać o bezpieczeństwo klientów i swoją reputację, firma ubezpieczeniowa CZ szukała systemu, który zapewniłby jej zgodność z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, takimi jak RODO. 

Bankowość

Wykorzystując rozwiązania IBM do nadzoru nad danymi, bank BBVA Compass zbudował zaufany system, który pozwala mu ograniczyć ryzyko, zachowywać zgodność z przepisami i dochodzić do nowych spostrzeżeń biznesowych.

Bankowość

Korzystając ze wsparcia IBM, Rabobank zbudował fabrykę danych testowych, która automatyzuje wyodrębnianie danych produkcyjnych i dostarczanie ich do systemów testowania, a przy tym chroni dane za pomocą pseudonimizacji. 

Powiązane produkty

IBM InfoSphere Information Server

Zaawansowana, kompleksowa platforma integracji danych, która umożliwia oczyszczanie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie wiarygodnych danych

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządza danymi głównymi z jednej lub większej liczby dziedzin, dotyczących klientów, dostawców, produktów, kont i innych podmiotów.

IBM InfoSphere Data Replication

Ułatwia replikowanie danych przy niewielkim opóźnieniu w różnych źródłach i miejscach docelowych typu RDBMS i innych, a ponadto umożliwia zachowanie integralności transakcji.

Umów się na indywidualną rozmowę

Współpracuj z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru i integrowania danych, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji (AI).