Powiązane webinarium

Przewidywanie i optymalizacja wyników biznesowych

Wyobraź sobie, że możesz skrócić proces planowania z tygodnia do godziny, a nawet z godziny do sekundy. Albo zwiększyć osiągane wyniki o wartość dwucyfrową.

Oglądając webinarium, dowiesz się, jak:

  • Łatwo tworzyć modele optymalizacji przy użyciu danych wejściowych w języku naturalnym
  • Osiągać lepsze wyniki poprzez połączenie technik optymalizacji i uczenia maszynowego
  • Wykorzystywać optymalizację do udoskonalania analiz predykcyjnych poprzez poznanie konkretnych zastosowań w branży

Co CPLEX Optimizer może zrobić dla przedsiębiorstwa?

Zaawansowane algorytmy oprogramowania CPLEX Optimizer umożliwiają tworzenie matematycznych modeli problemów biznesowych i rozwiązują je, prowadząc do trafnych, logicznych decyzji. Dzięki technologii programowania matematycznego CPLEX Optimizer optymalizuje decyzje, co prowadzi do poprawy wydajności, ograniczenia kosztów i zwiększenia zysków.

CPLEX Optimizer oferuje elastyczne, wydajne solvery do programowania matematycznego umożliwiające rozwiązywanie problemów w oparciu o programowanie liniowe, mieszane programowanie całkowitoliczbowe, programowanie kwadratowe oraz programowanie kwadratowe z ograniczeniami. Solvery te obejmują rozproszony algorytm równoległy do mieszanego programowania całkowitoliczbowego, umożliwiający rozwiązywanie trudnych problemów z wykorzystaniem kilku komputerów.

Znajdź najlepsze rozwiązanie spośród szerokiej oferty opcji i podejmuj decyzje biznesowe dotyczące np. następujących kwestii:

  • W jaki sposób moja fabryka może sprostać zapotrzebowaniu na produkty gotowe przy jednoczesnej minimalizacji kosztów przygotowania maszyn i uwzględnieniu planowych dostaw surowców?
  • Jak optymalnie skierować kampanie marketingowe do klientów, wykorzystując prognozy dotyczące skłonności klientów do reagowania, i zmaksymalizować spodziewane zakupy, mieszcząc się przy tym w ograniczeniach budżetowych?

Korzyści z programu CPLEX Optimizer

Niezawodne algorytmy

CPLEX Optimizer zapewnia moc potrzebną do rozwiązywania bardzo rozbudowanych, rzeczywistych problemów optymalizacyjnych, a także szybkość, jakiej oczekuje się od współczesnych interaktywnych aplikacji do optymalizacji decyzji. CPLEX Optimizer rozwiązuje problemy w oparciu o modele optymalizacji, uwzględniając miliony ograniczeń i zmiennych.

Interfejsy programu CPLEX Optimization Studio

Interfejsy takie jak ILOG Concert® Technology i CPLEX Callable Library pozwalają na budowanie i wdrażanie aplikacji optymalizujących.

Testy porównawcze wydajności narzędzia IBM ILOG CPLEX Optimizer

Dowiedz się, jak solvery CPLEX do programowania matematycznego i programowania z ograniczeniami zwiększają wydajność.

Szybkie i automatyczne wznawianie operacji

Programy liniowe mogą być modyfikowane, a ich ponowne rozwiązanie zajmuje zaledwie ułamek pierwotnego czasu rozwiązania. Programy mieszanego programowania całkowitoliczbowego mogą być modyfikowane i rozwiązywane w oparciu o pulę wcześniejszych rozwiązań.

Produkty

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Zoptymalizuj swoje decyzje biznesowe, sprawnie opracowuj i wdrażaj modele optymalizacyjne i określaj najlepsze sposoby działania w celu poprawy wyników planowania i tworzenia harmonogramów.

IBM Decision Optimization dla programu Watson Studio

Połącz techniki optymalizacji z innymi funkcjami analiz danych w IBM Watson® Studio i uzyskuj trafne decyzje biznesowe.

IBM Decision Optimization Center

Buduj, wdrażaj i wykorzystuj oparte na optymalizacji aplikacje ułatwiające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

IBM Decision Optimization on Cloud

Rozwiązuj złożone problemy optymalizacyjne, korzystając z mechanizmów optymalizacji w chmurze za pomocą tego łatwego, samoobsługowego rozwiązania.

IBM ILOG CPLEX Optimizer for z/OS

W przypadku matematycznych problemów optymalizacyjnych takich jak MIP/MIQCP użytkownicy systemu IBM z/OS® mogą modelować i rozwiązywać problemy biznesowe, korzystając z narzędzia CPLEX Optimizer w interfejsach API w językach C i C++.

Zasoby

Modelowanie wielu obiektów w programie CPLEX

Rozwiązuj problemy dotyczące wielu obiektów z pomocą rozwiązania CPLEX: hierarchiczne, mieszane lub stanowiące ich połączenie.

Modelowanie optymalizacyjne w języku Python

Twórz i uruchamiaj modele optymalizacyjne w języku Python. Eksperymentuj z interfejsem docplex Python API.

Skrócone omówienie rozwiązania

Dokonaj transformacji procesu podejmowania decyzji biznesowych z IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Technologia programowania liniowego

Dowiedz się, jak używać narzędzia CPLEX Optimizer do programowania liniowego.

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę

Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz, od dostępnego eksperta IBM.