Jakie korzyści dla biznesu niesie ze sobą IBM CPLEX Optimizer?

Matematycznie modeluj problemy biznesowe i rozwiązuj je dzięki dostępnym w rozwiązaniu IBM® CPLEX® Optimizer zaawansowanym algorytmom, które ułatwiają podejmowanie precyzyjnych i logicznych decyzji. Dzięki technologii programowania matematycznego CPLEX Optimizer optymalizuje decyzje, co prowadzi do poprawy wydajności, ograniczenia kosztów i zwiększenia zysków.

CPLEX Optimizer oferuje elastyczne, wydajne solvery do programowania matematycznego umożliwiające rozwiązywanie problemów w oparciu o programowanie liniowe, mieszane programowanie całkowitoliczbowe, programowanie kwadratowe oraz programowanie kwadratowe z ograniczeniami. Solvery te obejmują rozproszony algorytm równoległy do mieszanego programowania całkowitoliczbowego, umożliwiający rozwiązywanie trudnych problemów z wykorzystaniem kilku komputerów.

Podejmuj lepsze decyzje, znajdując optymalne rozwiązania problemów związanych z planowaniem i przydziałem zasobów dzięki rozwiązaniu CPLEX Optimizer.

Korzyści z programu CPLEX Optimizer

Niezawodne algorytmy

Zyskaj możliwości pozwalające na rozwiązywanie złożonych, rzeczywistych problemów optymalizacyjnych, tworząc szybkie aplikacje do interaktywnej optymalizacji procesu podejmowania decyzji. CPLEX Optimizer rozwiązuje problemy w oparciu o modele optymalizacji, uwzględniając miliony ograniczeń i zmiennych.

Interfejsy programu CPLEX Optimization Studio

Buduj i wdrażaj aplikacje optymalizacyjne przy użyciu interfejsów, takich jak ILOG® Concert Technology i CPLEX Callable Library.

Testy porównawcze wydajności narzędzia IBM ILOG CPLEX Optimizer

Dowiedz się, jak solvery CPLEX do programowania matematycznego i programowania z ograniczeniami zwiększają wydajność.

Szybkie i automatyczne wznawianie operacji

Modyfikuj i ponownie rozwiązuj programy liniowe w jeszcze krótszym czasie. Programy mieszanego programowania całkowitoliczbowego mogą być modyfikowane i rozwiązywane w oparciu o pulę wcześniejszych rozwiązań.

Produkty

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Zoptymalizuj swoje decyzje biznesowe, sprawnie opracowuj i wdrażaj modele optymalizacyjne i określaj najlepsze sposoby działania w celu poprawy wyników planowania i tworzenia harmonogramów.

IBM Decision Optimization Center

Buduj, wdrażaj i wykorzystuj oparte na optymalizacji aplikacje ułatwiające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

IBM Decision Optimization for Watson Studio

Połącz techniki optymalizacji z innymi funkcjami analiz danych w IBM Watson® Studio i uzyskuj trafne decyzje biznesowe.

IBM Decision Optimization na platformie Watson Machine Learning

Rozwiązuj złożone problemy optymalizacyjne, korzystając z mechanizmów optymalizacji w chmurze za pomocą tego łatwego, samoobsługowego rozwiązania.

IBM ILOG CPLEX Optimizer for z/OS

Korzystaj z rozwiązania CPLEX Optimizer wraz z interfejsami API języków C i C++, aby modelować i rozwiązywać matematyczne problemy optymalizacyjne, takie jak MIP/MIQCP.

Zasoby

Kurs dotyczący podstaw CPLEX

Zapoznaj się z przykładowym projektem i dowiedz się, jak utworzyć i rozwiązać model oraz wyświetlić wyniki.

Prezentacja produktu: CPLEX Optimization Studio

Obejrzyj to demo rozwiązania CPLEX Optimization Studio z instruktażem i wykonaj kroki wymagane do opracowania i rozwiązania modelu.

Modelowanie wielu obiektów w programie CPLEX

Rozwiązuj problemy dotyczące wielu obiektów z pomocą rozwiązania CPLEX: hierarchiczne, mieszanie lub ich kombinacje.

Rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem

Dowiedz się, jak rozwiązywać złożone problemy związane z planowaniem przy użyciu zaawansowanych solverów wykorzystujących programowanie z ograniczeniami.

Wdrożenia u klientów

Dowiedz się, jakie korzyści czerpią organizacje ze stosowania zaawansowanych solverów optymalizacyjnych do usprawniania procesów decyzyjnych.

Zintegrowane środowisko programistyczne

Zapoznaj się ze środowiskiem CPLEX Studio IDE i zacznij budować modele optymalizacyjne.

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę

Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz, od dostępnego eksperta IBM.