Optymalizacja decyzji opartych na uczeniu maszynowym

Dowiedz się, jak połączyć metody optymalizacji i uczenia maszynowego, by osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Rozwiązuj złożone problemy z tworzeniem harmonogramów za pomocą narzędzia CP Optimizer

IBM ILOG® CP Optimizer to niezbędne narzędzie specjalisty ds. optymalizacji, które pozwala rozwiązywać rzeczywiste problemy z planowaniem operacyjnym i ustalaniem harmonogramów. Rozwiązanie CP Optimizer to niezawodny optymalizator, który eliminuje przeszkody nieodzownie związane z takimi wyzwaniami. W przypadku problemów czysto teoretycznych, takich jak problemy w systemie gniazdowym (job-shop), otwartym (open-shop) i przepływowym (flow-shop), narzędzie proponuje rozwiązania porównywalne do rozwiązań znajdowanych przez najnowsze, wyspecjalizowane algorytmy.

Niektóre problemy optymalizacji kombinatorycznej nie mogą zostać w łatwy sposób zlinearyzowane i rozwiązane za pomocą tradycyjnych metod programowania matematycznego. W celu rozwiązania takich problemów program ILOG CP Optimizer oferuje szeroki zestaw ograniczeń arytmetycznych i logicznych, a także niezawodny optymalizator, który przenosi korzyści procesu opartego na modelowaniu (model-and-run) na optymalizację kombinatoryczną.

Cechy

Problemy związane z tworzeniem szczegółowych harmonogramów

  • Korzystaj z funkcji modelowania przeznaczonych specjalnie do tworzenia harmonogramów, takich jak opcja interwałów (dla działań) i funkcje kumulacyjne (dla zasobów)
  • Osiągaj cele biznesowe poprzez optymalizację kosztów zbyt wczesnego wykonania, zbyt późnego wykonania, kosztów związanych z czasem wykonywania i kosztów braku wykonania
  • Twórz modele struktury podziału pracy związane z zależnościami harmonogramów i zadań oraz modele wielu trybów produkcji
  • Twórz modele zasobów i rezerw o skończonej dostępności
  • Twórz modele czasu przygotowania na potrzeby obliczania harmonogramów z optymalnymi rozmiarami partii

Problemy optymalizacji kombinatorycznej

  • Rozwiązuj problemy biznesowe związanie z lokalizacją obiektów, przepływem i konfiguracją, korzystając z zaawansowanych ograniczeń dotyczących zróżnicowania zmiennych, pakowania, ilości i dystrybucji oraz ograniczeń leksykograficznych
  • Twórz modele z ograniczeniami logicznymi, korzystając z pełnego zakresu wyrażeń arytmetycznych takich jak modulo, dzielenie całkowite, minimum, maksimum czy wyrażenia indeksujące tablice wartości według zmiennej decyzyjnej
  • Twórz modele z dyskretnymi zmiennymi decyzyjnymi (wartość boolowska lub liczba całkowita)

Produkty

ILOG CPLEX Optimization Studio

Buduj i rozwiązuj złożone modele optymalizacyjne przy pomocy zaawansowanych algorytmów optymalizacji decyzji w celu zidentyfikowania najlepszych możliwych działań, jakie powinni podjąć użytkownicy.

Decision Optimization for Watson Studio

Buduj i wdrażaj modele optymalizacyjne w ujednoliconym środowisku i poprawiaj wyniki biznesowe dzięki połączeniu uczenia maszynowego z technikami optymalizacji.

IBM Decision Optimization Center

Ta platforma pozwala zbudować środowisko programistyczne i interfejs graficzny użytkownika, a ponadto umożliwia analizowanie i wizualizowanie danych, zarządzanie scenariuszami, zespołowe planowanie i przeprowadzanie analiz typu „co-jeśli”.

IBM Decision Optimization on Cloud

Skorzystaj z oprogramowania do optymalizacji w chmurze, aby szybko znajdować optymalne rozwiązania problemów w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów oraz zarządzania łańcuchem dostaw i zasobami.

Zasoby

Kurs

Odkryj najważniejsze funkcje programu ILOG CPLEX Optimization Studio.

Prezentacja produktu: ILOG CPLEX Optimization Studio

Poznaj rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych od podszewki.

Decision Optimization for Watson Studio

Wykorzystuj możliwości analiz preskrypcyjnych i twórz innowacyjne rozwiązania, łącząc optymalizację decyzji z uczeniem maszynowym.

Technologia programowania z ograniczeniami

Technologia programowania z ograniczeniami służy do znajdowania rozwiązań problemów związanych z tworzeniem harmonogramów oraz problemów optymalizacji kombinatorycznej.

Model optymalizacyjny

Twórz matematyczne reprezentacje problemów biznesowych w celu opracowania efektywnych aplikacji analitycznych do podejmowania decyzji.

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę

Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz, od dostępnego eksperta IBM.