Zoptymalizuj swoje decyzje w oparciu o uczenie maszynowe

Dowiedz się, jak program IBM Decision Optimization for Watson® Studio pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych

Rozwiązuj problemy związane z tworzeniem szczegółowych harmonogramów za pomocą narzędzia CPLEX CP Optimizer

IBM ILOG® CPLEX® CP Optimizer to niezbędne i ważne narzędzie dla specjalistów w dziedzinie optymalizacji, umożliwiające rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z planowaniem operacyjnym i tworzeniem harmonogramów. CPLEX CP Optimizer to niezawodny optymalizator, który świetnie radzi sobie z ograniczeniami zwykle towarzyszącymi tego typu wyzwaniom. W przypadku problemów czysto teoretycznych, takich jak problemy w systemie gniazdowym (job-shop), otwartym (open-shop) i przepływowym (flow-shop), narzędzie proponuje rozwiązania porównywalne do rozwiązań znalezionych przez najnowsze, wyspecjalizowane algorytmy.

Niektóre problemy optymalizacji kombinatorycznej nie mogą zostać w łatwy sposób zlinearyzowane i rozwiązane za pomocą tradycyjnych metod programowania matematycznego. W celu rozwiązania tych problemów program ILOG CPLEX CP Optimizer oferuje szeroki zestaw ograniczeń arytmetycznych i logicznych, a także niezawodny optymalizator, który przenosi korzyści procesu opartego na modelowaniu (model-and-run) na optymalizację kombinatoryczną.

Cechy

Detailed scheduling problems

Problemy związane z tworzeniem szczegółowych harmonogramów

  • Korzystaj z funkcji modelowania opracowanych specjalnie do celów tworzenia harmonogramów takich jak interwały (dla działań) i funkcje kumulacyjne (dla zasobów)
  • Osiągaj cele biznesowe poprzez optymalizację kosztów zbyt wczesnego wykonania, zbyt późnego wykonania, kosztów związanych z czasem wykonywania i kosztów braku wykonania
  • Twórz modele struktury podziału pracy związane z zależnościami harmonogramów i zadań oraz modele wielu trybów produkcji
  • Twórz modele zasobów i rezerw o skończonej dostępności
  • Twórz modele czasu przygotowania na potrzeby obliczania harmonogramów z optymalnymi rozmiarami partii
Combinatorial optimization problems

Problemy optymalizacji kombinatorycznej

  • Rozwiązuj problemy biznesowe związanie z lokalizacją obiektów, przepływem i konfiguracją, korzystając z zaawansowanych ograniczeń dotyczących zróżnicowania zmiennych, pakowania, ilości i dystrybucji oraz ograniczeń leksykograficznych
  • Twórz modele z ograniczeniami logicznymi, korzystając z pełnego zakresu wyrażeń arytmetycznych takich jak modulo, dzielenie całkowite, minimum, maksimum czy wyrażenia indeksujące tablice wartości według zmiennej decyzyjnej
  • Twórz modele z dyskretnymi zmiennymi decyzyjnymi (wartość boolowska lub liczba całkowita)

Produkty

ILOG CPLEX Optimization Studio

Buduj i rozwiązuj złożone modele optymalizacyjne przy pomocy zaawansowanych algorytmów optymalizacji decyzji w celu zidentyfikowania najlepszych możliwych działań, jakie powinni podjąć użytkownicy.

Decision Optimization for Watson Studio

Buduj i wdrażaj modele optymalizacyjne w ujednoliconym środowisku i poprawiaj wyniki biznesowe dzięki połączeniu uczenia maszynowego z technikami optymalizacji.

IBM Decision Optimization Center

Decision Optimization Center to platforma, która oferuje środowisko programistyczne do budowania modeli optymalizacyjnych oraz graficzny interfejs użytkownika i umożliwia przeprowadzanie analiz danych i ich wizualizację, a także zarządzanie scenariuszami, planowanie pracy grupowej oraz przeprowadzanie analiz typu „co-jeśli”.

IBM Decision Optimization on Cloud

Skorzystaj z oprogramowania do optymalizacji w chmurze, aby szybko znajdować optymalne rozwiązania problemów w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów oraz zarządzania łańcuchem dostaw i zasobami.

Zasoby

Samouczek

Odkryj najważniejsze funkcje programu ILOG CPLEX Optimization Studio.

Prezentacja produktu: ILOG CPLEX Optimization Studio

Poznaj rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych od podszewki.

Decision Optimization for Watson Studio

Wykorzystuj możliwości analiz preskrypcyjnych i twórz innowacyjne rozwiązania, łącząc optymalizację decyzji z uczeniem maszynowym.

Technologia programowania z ograniczeniami

Technologia programowania z ograniczeniami służy do znajdowania rozwiązań problemów związanych z tworzeniem harmonogramów oraz problemów optymalizacji kombinatorycznej.

Model optymalizacyjny

Twórz matematyczne reprezentacje problemów biznesowych w celu opracowania efektywnych aplikacji analitycznych do podejmowania decyzji.

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę

Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz, od dostępnego eksperta IBM.