Wprowadzenie

Czym jest Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (inteligentna analiza danych) pozwala na wydobywanie z danych wartościowych informacji, a także ustalanie przyczyn, przebiegu i rezultatów zdarzeń. Pozyskane spostrzeżenia można wykorzystać do zobrazowania działalności lub jako punkt wyjścia do transformacji przedsiębiorstwa. 

Kiedy poznasz odpowiedź na pytanie „dlaczego”, z łatwością zidentyfikujesz czynniki, które stymulują lub hamują rozwój Twojego biznesu.

Narzędzia i technologie BI pozwalają błyskawicznie zbierać, porządkować i analizować dane. Zdobyte spostrzeżenia możesz wykorzystać w firmie, tak by radykalnie polepszyć osiągane wyniki.

Przewidywanie trendów i skuteczniejsze planowanie przyszłych działań

W tym scenariuszu panel kontrolny służy do wizualizowania posiadanych hipotek, okresu amortyzacji i zadłużenia gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Rząd i miejscowe biura nieruchomości mogą wykorzystać te dane do przewidywania trendów i skuteczniejszego planowania przyszłych działań.

Wykrywanie wzorców w danych

W tym scenariuszu wykres spiralny przedstawia czynniki uwzględniane podczas wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych. Towarzystwo ubezpieczeniowe może go wykorzystać do wykrywania wzorców w danych o swoich klientach.

Ważna rola Business Intelligence

W wielu organizacjach decyzje zapadają w oparciu o przeczucia lub osobiste doświadczenia. Wiąże się z tym spore ryzyko, ponieważ nasze opinie i wspomnienia są narażone na błędy poznawcze. 

Przykładowo, błąd konfirmacji polega na tendencji do poszukiwania informacji lub interpretacji, które potwierdzają nasze własne pomysły. Jednocześnie ignorujemy lub dyskredytujemy informacje, które mogłyby te pomysły przekreślać.

Heurystyka dostępności to kolejna uproszczona metoda wnioskowania. Polega na ocenie prawdopodobieństwa jakiegoś zdarzenia na podstawie liczby podobnych przypadków w przeszłości, które akurat przychodzą nam do głowy.

W dzisiejszym świecie narzędzia takie jak sztuczna inteligencja (AI) umożliwiają wykrywanie w danych wzorców bez żadnych uprzedzeń, a następnie ich obiektywne wykorzystanie w praktyce.

Korzyści płynące z BI

Ośrodek Business Application Research Center (BARC) zapytał ponad 2600 użytkowników systemu Business Intelligence o wskazanie korzyści, jakie odnoszą:

Szybkość

64%

 

szybciej przygotowuje raporty, analizy i plany działań

Jakość

49%

 

podejmuje lepsze decyzje biznesowe

Zadowolenie

43%

 

zwiększa satysfakcję pracowników

Oto kilka dodatkowych sposobów na lepsze wyniki biznesowe:

  • Zwiększaj zyski, identyfikując racjonalne przesłanki stojące za zachowaniami klienta
  • Przyspiesz pozyskiwanie spostrzeżeń dzięki szczegółowym wizualizacjom
  • Rozpoznawaj trudności, które uniemożliwiają Ci maksymalnie efektywne działanie
  • Zwiększaj zadowolenie klientów, dostosowując oferowane produkty i usługi do ich rzeczywistych potrzeb

Wybór rozwiązania Business Intelligence

1. Oceń dotychczasowe narzędzia i procesy.

2. Poszukaj intuicyjnego, samoobsługowego rozwiązania.

3. Przejdź od opisu zdarzeń do analizy ich przyczyn.

4. Wykorzystaj sztuczną inteligencję, samouczenie maszyn i język naturalny. 

5. Znajdź skalowalne rozwiązanie w chmurze na miarę Twojego budżetu.

 

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos® Analytics to samoobsługowe rozwiązanie Business Intelligence oparte na sztucznej inteligencji (AI), które wydobywa na wierzch ukryte informacje.