Nowości: Plan podziału ogłoszony przez IBM Polska sp. z o.o. oraz IBM Ocean Poland sp. z o.o. 

Jedna organizacja, jedno centrum sterowania

IBM Multicloud Management umożliwia zarządzanie tradycyjnymi systemami i różnymi chmurami za pośrednictwem jednego panelu kontrolnego

Więcej opisów osiągnięć klientów

IBM pomaga firmom z różnych branż na całym świecie realizować postawione cele