Se hvordan IBM tilpasser sin interaksjon med deg

IBM tilpasser sin interaksjon med deg

I sin virksomhet innhenter eller mottar IBM, som de fleste bedrifter, jevnlig kontaktinformasjon fra enkeltpersoner. Dette er den type informasjon man vanligvis finner på et visittkort. IBM bruker denne kontaktinformasjonen til vanlige forretningsformål -- for eksempel til å kontakte eller kommunisere med deg, behandle forespørsler, støtte IBMs produkter eller tjenester, sende fakturaer til kunder, markedsføre og selge IBMs produkter og tjenester og persontilpasse kontakten med IBM.

IBM kan også innhente kontaktinformasjon fra tredjeparter, for eksempel listeleverandører. Når det er mulig, ber vi tredjeparter om å bekrefte at de har innhentet informasjonen på riktig måte, og at de har tillatelse til å gi den til oss for vårt planlagte formål.

IBM kan supplere den kontaktinformasjonen vi har med andre forretningsrelevante personopplysninger som vi innhenter fra deg, fra din organisasjon eller som du har gjort allment tilgjengelig. Eksempler på denne typen forretningsrelevante personopplysninger er forretningsrelaterte blogger, forretningsrelevante publikasjoner, jobbstilling(er) og oppnådde sertifiseringer. Vi bruker denne informasjonen som hjelp for å tilpasse vår interaksjon med deg på en bedre måte.

IBM er en global organisasjon med forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Det er derfor mulig at vi deler denne kontaktinformasjonen og forretningsrelevante personopplysninger internt i IBM og overfører dem til land der vi driver virksomhet i forbindelse med bruksområdene som nevnt ovenfor (inkludert land der databeskyttelseslovene kanskje ikke er så strenge som i ditt eget land). Uansett hvor IBM bruker dine personopplysninger, vil vi beskytte dem i samsvar med IBMs policyer.

Hvis du har spørsmål om dette, hvis du ønsker å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg, eller hvis du oppdager at informasjonen er feil og du ønsker at vi skal rette den, kan du kontakte oss.