IBMs erklæring om personvern på nettet

Denne erklæringen gjelder fra 01. desember 2020.

Den forrige versjonen av denne erklæringen er tilgjengelig her.

Ditt personvern er viktig for IBM, og det er av stor betydning at du har tillit til oss.

Denne erklæringen gjør rede for IBMs og IBMs datterselskapers praksis i forbindelse med informasjon på våre nettsteder, blant annet hvilken type informasjon om våre nettsteders brukere som samles inn og spores, og hvordan informasjonen blir brukt, delt og på annen måte behandlet offline. Den beskriver også hvordan informasjonskapsler (cookies), websignaler (web beacons) og andre typer teknologi kan bli brukt i våre IBM Cloud-tjenester og programvareprodukter. Henvisninger til IBMs nettsteder, produkter og tjenester i denne erklæringen om personvern omfatter applikasjoner (eller "apper"), programmer og enheter.

Denne IBMs erklæring om personvern på nettet er et tillegg til IBMs erklæring om personvern.

Denne erklæringen gjelder for IBMs nettsteder som har en link til erklæringen, men gjelder ikke for IBMs nettsteder som har egne erklæringer om personvern. Den gjelder heller ikke for situasjoner der vi utelukkende behandler informasjon på vegne av kunder, for eksempel når vi fungerer som en leverandør av vertstjenester på nettet.

Vi kan supplere denne erklæringen med tilleggsopplysninger knyttet til en bestemt interaksjon vi har med deg, for eksempel et transaksjonsdokument eller en spesifikk erklæring om personvern når du bestiller eller bruker en online-tjeneste.

IBMs retningslinjer for personvern slik de gjelder for informasjon som blir samlet inn via ibm.com, som beskrevet i denne erklæringen om personvern, er i overensstemmelse med APEC Cross Border Privacy Rules System. APEC CBPR-systemet gir et rammeverk for organisasjoner for å sikre beskyttelse av personopplysninger som blir overført mellom deltakende APEC-økonomier. Du finner mer informasjon om APEC-rammeverkether (PDF, 89 KB).

Hvis du har spørsmål eller klager angående våre retningslinjer eller praksis for personvern, kan du kontakte oss ved hjelp av dette skjemaet. Hvis du har uløste problemer angående personvern eller bruk av data som vi ikke har dekket på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør for konfliktløsning (gratis) her.

Innsamling av personopplysninger

Innledning

Du kan velge å oppgi personopplysninger direkte i en rekke situasjoner. Du kan for eksempel ønske å gi oss navn og kontaktopplysninger for at vi skal kommunisere med deg, bestille et produkt, behandle en bestilling eller levere et abonnement til deg, eller i situasjoner av forretningsmessig art hvis du er leverandør eller Business Partner. Du kan også gi oss kredittkortopplysninger hvis du ønsker å kjøpe noe fra oss, eller gi oss en beskrivelse av utdanning og arbeidserfaring i forbindelse med en ledig jobb hos IBM som du ønsker å søke på. Dersom du oppgir at du ikke ønsker at vi skal bruke denne informasjonen for å ta ytterligere kontakt med deg, utover det å ferdigbehandle din forespørsel, respekterer vi det.

Registrering

Når du ønsker å motta informasjon, laste ned publikasjoner, registrere deg for et fysisk eller virtuelt arrangement eller be om et prøveabonnement, vil vi kanskje be deg om å oppgi navn og kontaktinformasjon, samt annen informasjon i forbindelse med din forespørsel. Vi bruker denne informasjonen i forbindelse med din forespørsel og for å kommunisere med deg. Denne informasjonen kan, i de fleste tilfeller, også identifisere deg når du besøker våre nettsteder. Vi vil oppbevare din informasjon for mulige fremtidige interaksjoner med deg. Hvis du ønsker å be om at vi ikke lenger skal bruke registrerings informasjonen din, kan du kontakte oss ved hjelp av dette skjemaet.

Vi vil kanskje også be deg om å registrere en IBMid, og i så fall må du gi oss ditt navn, e-postadresse, landet du befinner deg i, og annen informasjon hvis det kreves for det formålet du blir bedt om å registrere deg for. IBMid har som formål å identifisere deg når du besøker våre nettsteder, har en forespørsel eller bestiller eller bruker et produkt eller en tjeneste. For bestilling av de fleste tjenester og produkter krever vi at du har registrert en IBMid. Registrering med IBMid kan gjøre det mulig for deg å tilpasse og styre innstillingene dine for personvern. Enkelte IBM-produkter og -tjenester kan kreve en unik registrering spesifikt med det formål å levere disse produktene eller tjenestene. I slike tilfeller vil registreringsopplysninger som du gir for et produkt eller en tjeneste, bare bli brukt med det spesifikke formål å levere det produktet eller den tjenesten til deg.

Besøk på nettsteder, IBM Cloud-tjenester og applikasjoner ("apper")

Vi kan også samle inn informasjon om din bruk av våre nettsteder, IBM Cloud-tjenester og applikasjoner (eller "apper") ved hjelp av ulike teknologier. Når du for eksempel besøker våre nettsteder eller bruker våre IBM Cloud-tjenester eller apper, kan vi logge bestemt informasjon som nettleseren eller enheten sender oss, som IP-adresse (inkludert informasjon som avledes fra din IP-adresse, for eksempel geografisk sted), operativsystem, nettleser- eller enhetstype, nettleserversjon og -språk, tid for tilgang, varighet på tilgang, og henvisende nettstedsadresser. Vi kan også samle inn informasjon om din bruk av nettstedet eller appen, herunder krasjlogger og bruksstatistikk, som sidene du ser på inne på våre nettsteder, tiden du bruker på hvert nettsted, og andre handlinger du utfører mens du besøker vårt nettsted. Når du besøker vårt nettsted uten en IBMid eller uten å logge deg på, vil vi fremdeles samle inn noen av disse personopplysningene for at nettstedene skal fungere på riktig måte.

I forbindelse med mobilapper kan vi også samle inn informasjon om enhetens plassering, som geolokalisering eller din unike bruker-ID.

I tillegg inkluderer noen av våre programvareprodukter, IBM Cloud-tjenester og apper teknologi som gjør det mulig for IBM å samle inn enkelte opplysninger om bruken av våre produkter og tjenester. Vi kan også bruke denne teknologien til å avgjøre om du har åpnet en e-postmelding eller klikket på en link i en e-postmelding. For nærmere opplysninger om teknologien vi benytter, se Informasjonskapsler, websignaler og andre typer teknologi nedenfor.

Markedsføringsinformasjon

Detmeste av informasjonen vi samler inn om deg, kommer fra vår direkte interaksjon med deg.

Vi kan også fra tid til annen samle inn informasjon som gjelder deg, indirekte gjennom andre kilder, for eksempel fra leverandører. Når vi gjør det, ber vi alltid leverandørene bekrefte at informasjonen er rettmessig anskaffet av tredjepart, og at vi har rett til å innhente den fra dem og bruke den.

Når du registrerer deg for et arrangement, kan vi samle inn tilleggsinformasjon (online eller offline) knyttet til organiseringen av arrangementet, og i løpet av arrangementet, for eksempel deltakelse i sesjoner og resultater fra spørreundersøkelser. Det kan bli gjort opptak av arrangementer, og det kan bli tatt gruppebilder. Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder til markedsføringsformål. Når du gir oss kontaktopplysninger (for eksempel ved å gi oss et visittkort), kan vi bruke dette til å kommunisere med deg.

Informasjonen vi samler inn direkte eller indirekte, kan kombineres slik at den blir så fullstendig og nøyaktig som mulig, og slik at vi kan skreddersy vår kontakt med deg.

Bruk av personopplysninger

Avsnittene nedenfor gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan IBM kan komme til å bruke dine personopplysninger.

Ferdigbehandle en transaksjonsforespørsel

Hvis du bestiller noe fra IBM, for eksempel et produkt eller en tjeneste, en tilbakeringing eller bestemte brosjyrer, bruker vi personopplysningene dine til å ferdigbehandle forespørselen. For å kunne gjøre dette er det mulig vi må dele opplysningene med andre, for eksempel med IBMs Business Partnere, finansinstitusjoner, transportselskaper, postvesenet eller offentlige myndigheter, for eksempel tollmyndighetene, som er involvert i ferdigbehandlingen. Det er også mulig at vi kontakter deg i forbindelse med en av våre spørreundersøkelser om kundetilfredshet, eller markedsundersøkelser.

Persontilpasse opplevelsen på våre nettsteder

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn om deg, til å persontilpasse opplevelsen på våre nettsteder og i våre tjenester for deg, for eksempel vise innhold du kan være interessert i, og gjøre navigeringen på nettstedene våre enklere. Vi kan også bruke denne informasjonen til å forbedre våre nettsteder.

Gi støtte

Vi kan bruke dine personopplysninger til støtte for produkter eller tjenester du har anskaffet fra oss, som å varsle deg om produktoppdateringer eller rettelser. Vi kan kombinere din informasjon med informasjon fra andre interaksjoner med deg for å gi deg mer verdifulle forslag i forbindelse med produktstøtte.

Vi kan også ha sesjoner med direkte nettsamtaler på våre nettsteder for å hjelpe deg med navigeringen på våre nettsteder eller fora der det er mulig å legge frem problemer og få forslag til løsninger. Personopplysningene du gir oss i disse sesjonene eller i slike fora, blir brukt i henhold til denne erklæringen om personvern.

Når vi gir deg teknisk støtte, kan vi enkelte ganger få tilfeldig tilgang til data du gir oss eller data som finnes på ditt system. Disse dataene kan inneholde opplysninger om deg og din organisasjons ansatte, kunder, partnere og leverandører. Denne erklæringen om personvern gjelder ikke for vår tilgang til eller håndtering av disse personopplysningene. Betingelsene for håndtering og behandling av disse dataene dekkes av de aktuelle bruksbetingelsene eller av andre avtaler mellom deg og IBM, for eksempel Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

IBM Cloud-tjenester og applikasjoner ("apper")

Vi kan bruke informasjon som er samlet inn om din bruk av IBM Cloud-tjenester til å gjøre følgende: lage statistikk om bruk og effektivitet for våre programvareprodukter, våre IBM Cloud-tjenester og apper, forbedre og persontilpasse din bruk og opplevelse av våre produkter og tjenester, tilpasse vår interaksjon med deg, informere våre kunder om den totale bruken av deres produkter og tjenester, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester, og tilpasse eller forbedre interaksjonen med din enhet, samt utarbeide aggregerte og anonymiserte rapporter.

Markedsføring

Personopplysningene du oppgir til IBM, så vel som personopplysningene vi indirekte har samlet inn om deg, kan brukes av IBM i forbindelse med markedsføring, dvs holde deg informert om arrangementer, produkter, tjenester og løsninger som IBM selger, og som kan komplettere en eksisterende produktportefølje. Før vi gjør det, gir vi deg imidlertid muligheten til å velge om du vil at dine personopplysninger skal brukes på denne måten eller ikke. Du kan når som helst velge å ikke motta markedsføringsmateriell fra oss ved å følge instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet, som finnes i e-postmeldingene du mottar, ved å oppgi dette når vi ringer deg, eller ved å kontakte oss direkte (se "Tilgang og spørsmål om personvern" nedenfor).

Noen av våre tilbud eller arrangementer kan bygge på merkevaresamarbeid, såkalt "co-branding", eller være sponset av IBM og tredjeparter, for eksempel Business Partnere og løsningsleverandører, som bruker, videreselger eller kompletterer IBMs produkter eller tjenester. Tilbud og arrangementer som er bygget på merkevaresamarbeid, indikerer tydelig når det finnes et slikt partnerskap. Hvis du registrerer deg for slike tilbud eller arrangementer, må du være oppmerksom på at dine opplysninger også kan samles inn av og deles med disse tredjepartene. Du bør sette deg inn i disse tredjepartenes retningslinjer for personvern slik at du forstår hvordan de vil håndtere informasjonen om deg.

Hvis du velger å sende en side med e-post til en venn eller kollega, ber vi om vedkommendes navn og e-postadresse. Vi sender automatisk en e-post med henvisning til siden du ønsket å dele, men bruker ikke denne informasjonen til andre formål.

Rekruttering

I forbindelse med en jobbsøknad eller -forespørsel, annonsert på et IBM-nettsted eller på annen måte, oppgir du sannsynligvis opplysninger om deg selv, for eksempel CVen din. Vi kan bruke disse opplysningene i IBM i forbindelse med behandlingen av forespørselen eller vurderingen av søknaden din.

Overvåke eller spille inn telefonsamtaler, nettsamtaler og annen kommunikasjon

Bestemte transaksjoner på nettet kan innebære at du ringer oss eller at vi ringer deg. De kan også innebære nettsamtaler. Vær oppmerksom på at det er IBMs generelle praksis å overvåke og, i noen tilfeller, ta opp slik kommunikasjon for opplæring av personale eller for kvalitetssikring, eller for å oppbevare bevis på en bestemt transaksjon eller kommunikasjon.

Bruk av informasjon i miljø med sosial databruk

IBM tilbyr verktøy for sosial databruk på noen av sine nettsteder for å muliggjøre deling og samarbeid på nettet blant medlemmer som har registrert seg for å bruke dem. Dette omfatter fora, wikier, blogger og andre medieplattformer for sosial databruk.

Når du laster ned og registrerer deg for å bruke disse verktøyene, blir du kanskje bedt om å oppgi noen personopplysninger. Registreringsinformasjon vil bli behandlet og beskyttet i henhold til denne erklæringen om personvern, bortsett fra informasjon som automatisk blir gjort tilgjengelig for andre deltakere som en del av profilen din. Disse applikasjonene og verktøyene kan også inneholde ekstra erklæringer om personvern med spesifikk informasjon om metoder for innsamling og behandling. Les disse tilleggserklæringene for å forstå hva verktøyene og applikasjonene kan gjøre.

Eventuelt annet innhold du legger ut, for eksempel bilder, informasjon, meninger eller andre typer personopplysninger som du gjør tilgjengelig for andre deltakere på disse sosiale plattformene eller applikasjonene, dekkes ikke av denne erklæringen om personvern. Slikt innhold er i stedet underlagt bruksbetingelsene for disse applikasjonene eller plattformene, og eventuelle andre retningslinjer og informasjon om personvern som er knyttet til bruken av disse, samt prosessene som du kan følge for å fjerne innholdet ditt fra slike verktøy eller få hjelp til å gjøre det. Les disse for å få vite mer om dine, IBMs og andre parters rettigheter og forpliktelser med hensyn til slikt innhold. Du bør være klar over at innholdet du legger ut på slike plattformer for sosial databruk kan bli gjort tilgjengelig for andre både innenfor og utenfor IBM.

Beskyttelse av IBMs og andres rettigheter og eiendom

Vi kan også bruke eller dele dine personopplysninger for å beskytte IBMs eller IBMs Business Partneres, leverandørers eller kunders samt andres rettigheter eller eiendom, når vi har rimelig grunn til å anta at slike rettigheter eller eiendom er påvirket eller kan påvirkes. Vi forbeholder oss dessuten rett til å avgi dine personopplysninger når loven krever det, og når vi mener at avgivelse er nødvendig for å beskytte våre eller andres rettigheter, eller i forbindelse med en rettsforhandling, rettslig kjennelse eller lovbestemt behandling som gjelder våre nettsteder.

Informasjon for Business Partnere

Hvis du representerer en IBM Business Partner, kan du besøke IBM-nettsteder spesielt beregnet på IBM Business Partnere. Vi kan bruke opplysningene oppgitt på dette nettstedet til å administrere og utvikle vårt forretningsforhold til deg, Business Partneren du representerer, og IBM Business Partnere generelt. Dette kan for eksempel innebære at vi bruker opplysningene dine til å sende deg detaljer om IBM Business Partner-programmer. Det kan også innebære deling av opplysninger med andre Business Partnere (med forbehold om at forpliktelser vedrørende konfidensialitet er oppfylt), eller IBMs kunder eller potensielle kunder. I tilknytning til en bestemt transaksjon eller et bestemt program er det også mulig at vi kontakter deg i forbindelse med en av våre spørreundersøkelser om kundetilfredshet, eller markedsundersøkelser.

Informasjon for leverandører

Hvis du representerer en av IBMs leverandører, kan du besøke IBM-nettsteder spesielt beregnet på IBMs leverandører. Vi kan bruke opplysningene oppgitt på dette nettstedet i forbindelse med at vi går inn i eller utfører en transaksjon med deg. Dette kan for eksempel innebære deling av opplysninger med andre avdelinger i IBM, IBMs Business Partnere, kunder, transportselskaper, finansinstitusjoner, postvesenet eller offentlige myndigheter som er involvert i ferdigbehandlingen. Opplysningene kan også bli brukt til å administrere og utvikle vårt forhold til deg, leverandøren du representerer, og andre av IBMs leverandører generelt.

Barn

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er våre nettsteder, produkter og tjenester ikke beregnet for bruk av barn under 16 år.

Oppbevaring

IBM vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det kreves for å dekke det formålet som opplysningene blir behandlet for, eller av andre gyldige årsaker til å oppbevare dine personopplysninger (for eksempel for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter eller overholde våre avtaler).

Registreringsinformasjonen din vil bli oppbevart så lenge din konto eller IBMid er aktiv eller så lenge den trengs for å levere tjenester til deg. Hvis du ønsker å be om at vi ikke lenger skal bruke registreringsinformasjonen din til å levere tjenester til deg, kan du kontakte oss ved hjelp av dette skjemaet. I tilknytning til IBM Cloud-tjenester som du er autorisert for å bruke gjennom en IBM-kundes avtale for den tjenesten med IBM, kan registreringsinformasjonen din bli oppbevart for å oppfylle bestemte krav for den IBM-kunden.

Informasjonskapsler, websignaler og andre typer teknologi

Som nevnt ovenfor samler vi inn informasjon fra dine besøk på våre nettsteder og din bruk av våre IBM Cloud-tjenester og programvareprodukter for å utarbeide statistikk over bruk og effektivitet, persontilpasse brukeropplevelsen, skreddersy vår kontakt med deg og forbedre våre produkter og tjenester. Vi gjør dette ved hjelp av ulike typer teknologi, blant annet skript, tagger, Local Shared Objects (Flash-informasjonskapsler), Local Storage (HTML5) Beacons og informasjonskapsler ("cookies").

Hva er informasjonskapsler, og hvorfor brukes informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er et dataelement som et nettsted kan sende til nettleseren din, og som deretter kan lagres på datamaskinen din som et merke som identifiserer datamaskinen. Informasjonskapsler brukes ofte kun til å måle bruk (for eksempel antall besøkende og besøkenes varighet) og effektivitet (for eksempel hvilke emner de besøkende er mest interessert i) på nettsteder og forenkle navigeringen eller bruken av stedene, og knyttes da ikke til personopplysninger, men de brukes også enkelte ganger til å persontilpasse opplevelsen for en kjent besøkende på et nettsted ved at de knyttes til profilinformasjon eller brukerpreferanser. Over tid gir denne informasjonen verdifull innsikt som bidrar til å forbedre brukeropplevelsen.

Når tredjeparter presenterer sine produkter eller tjenester på et IBM-nettsted, kan IBM produsere aggregerte anonymiserte opplysninger og dele dem med dem for å hjelpe dem med å forstå hvor mange brukere som har samhandlet med eller vist interesse i produktene eller tjenestene deres.

Informasjonskapsler blir ofte kategorisert som "sesjonsinformasjonskapsler" eller "persistente informasjonskapsler". Sesjonsinformasjonskapsler hjelper deg med å navigere effektivt på nettstedet ved å holde orden på fremdriften din fra side til side, slik at du ikke blir bedt om informasjon du allerede har gitt i løpet av dette besøket, eller informasjon som trengs for å fullføre en transaksjon. Sesjonsinformasjonskapsler blir lagret i midlertidig minne og slettes når nettleseren lukkes. Persistente informasjonskapsler lagrer derimot brukerpreferanser for nåværende og senere besøk. De blir skrevet til harddisken på din enhet og er fremdeles gyldige når du starter nettleseren på nytt. Vi bruker persistente informasjonskapsler for eksempel til å registrere hvilket språk du har valgt, og hvilket land du befinner deg i.

Hvordan uttrykke preferanser om personvern angående bruk av informasjonskapsler

Når du besøker våre nettsteder eller online-tjenester, kan du ha mulighet til å definere dine preferanser angående informasjonskapsler og annen liknende teknologi ved hjelp av alternativene og verktøyene som gjøres tilgjengelig for deg enten av nettleseren din eller IBM. Hvis IBM har implementert en styringsfunksjon for informasjonskapsler, vil den bli vist den første gangen du besøker vårt nettsted. Ved å klikke på 'Cookie-innstillinger' (Cookie Preferences) nederst på et IBM-nettsted kan du når som helst velge og endre hvilke typer informasjonskapsler du vil at våre nettsteder og IBM Cloud-tjenester skal bruke. Du kan velge preferanser for nødvendige, nødvendige og funksjonsrelaterte eller nødvendige, funksjonsrelaterte og persontilpasningsrelaterte. Der finner du også mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler som brukes. Bruk av preferanser for informasjonskapsler fører ikke til at informasjonskapsler som allerede finnes på enheten din, blir slettet. Du kan slette informasjonskapsler som allerede finnes på enheten din, via innstillingene for nettleseren.

Selv om IBMs nettsteder, online-tjenester og Cloud-tjenester foreløpig ikke gjenkjenner automatiserte nettlesersignaler angående sporingsmekanismer, for eksempel "do not track"-instruksjoner, kan du vanligvis definere personverninnstillingene dine angående bruk av de fleste informasjonskapsler og liknende teknologi via nettleseren. Se under overskriften "Verktøy" (eller liknende) i nettleseren din for å få informasjon om hvordan du styrer informasjonskapsler. I de fleste tilfeller kan du definere at nettleseren skal varsle deg før du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan velge om du vil godta den eller ikke. Du kan også deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleseren. Informasjonskapsler i våre programvareprodukter kan slås av i selve produktet. Siden informasjonskapsler gjør det mulig å dra nytte av enkelte av nettstedenes funksjoner eller funksjoner i våre programvareprodukter og IBM Cloud-tjenester, anbefaler vi at du ikke deaktiverer dem. Hvis du sperrer, deaktiverer eller på annen måte avviser informasjonskapsler, vil noen nettsider kanskje ikke bli vist på riktig måte, og du kan for eksempel ikke legge varer i handlekurven din, gå til kassen eller bruke nettstedstjenester som krever at du logger deg på.

Websignaler og andre typer teknologi

Noen IBM-nettsteder, IBM Cloud-tjenester og programvareprodukter bruker også websignaler ("beacons") eller andre typer teknologi for å tilpasse disse nettstedene slik at vi kan yte bedre service til kunden. Disse typene teknologi kan være i bruk på en rekke sider på IBMs nettsteder. Når noen besøker disse sidene, blir det generert et ikke-identifiserbart varsel om besøket som kan bli behandlet av oss eller en av våre leverandører. Disse websignalene brukes vanligvis sammen med informasjonskapsler. Hvis du ikke vil at din informasjonskapselinformasjon skal knyttes til dine besøk på disse sidene eller din bruk av disse produktene, kan du definere at nettleseren skal deaktivere bruken av informasjonskapsler eller deaktivere bruken av informasjonskapsler i selve produktet. Selv om du deaktiverer bruken av informasjonskapsler, fortsetter teknologien med websignaler eller andre typer teknologi å oppdage besøk på disse sidene, men besøkene kan ikke knyttes til annen informasjon lagret i informasjonskapsler.

Hvis du vil ha mer informasjon om teknologitypene som brukes av våre IBM Cloud-tjenester og programvareprodukter, for eksempel hvordan du slår dem av, kan du slå opp i brukerhåndboken for programvareproduktet eller IBM Cloud-tjenesten du bruker.

Vi bruker Local Shared Objects, for eksempel Flash-informasjonskapsler, og Local Storage, for eksempel HTML5, til å lagre innholdsinformasjon og innstillinger. Tredjeparter som vi samarbeider med for å levere bestemte funksjoner på vårt nettsted eller vise IBM-reklame på andres nettsteder basert på din nettleseraktivitet, bruker også Flash-informasjonskapsler eller HTML5 til å samle inn og lagre informasjon. Ulike nettlesere kan ha egne administrasjonsverktøy for å fjerne HTML5. Hvis du vil administrere Flash- informasjonskapsler, kan du klikkeher.

Vi kan også ta med websignaler i e-postmeldinger eller nyhetsbrev for å kunne avgjøre om meldingene er åpnet og om du har klikket på linker i meldingene.

Enkelte av våre Business Partnere definerer websignaler og informasjonskapsler på våre nettsteder. I tillegg kan knapper for sosiale medier fra tredjeparter logge bestemt informasjon, for eksempel IP-adresse, nettlesertype og -språk, tid for tilgang og henvisende nettstedsadresser, og hvis du er logget på slike sosiale medier, kan de også koble slik innsamlet informasjon med profilinformasjonen din på det stedet. Vi har ingen kontroll over disse sporingsteknologiene fra tredjeparter. Legg merke til at domenet "s81c.com" som brukes til å levere statisk innhold på noen av nettstedene våre, styres av IBM, ikke noen tredjepart.

Markedsføring på nettet

IIBM viser ikke reklame for tredjeparter på IBMs nettsteder, men vi har reklame for våre produkter og tjenester på andres nettsteder. Du bør gjøre deg kjent med disse nettstedsoperatørenes eller nettverksannonsørenes retningslinjer for personvern slik at du forstår deres praksis vedrørende markedsføring, inkludert hvilken type informasjon de kan samle inn om din bruk av Internett.

Enkelte markedsføringsnettverk som vi bruker, kan være medlem i Network Advertising Initiative (NAI) eller European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Enkeltpersoner kan stoppe målrettet reklame fra markedsføringsnettverk som er medlemmer av NAI eller EDAA, ved hjelp av verktøyene på følgende nettsteder:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI)
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Vi har også engasjert noen andre selskaper til å administrere noe av vår markedsføring på andre nettsteder. Disse selskapene bruker kanskje informasjonskapsler og websignaler til å samle inn informasjon (for eksempel IP-adressen din) om aktivitetene dine på IBMs og andres nettsteder for å gi deg målrettede IBM-annonser basert på interessene dine:

  • I USA og Canada vil IBM-annonser som er målrettet til deg, være identifisert med AdChoices-ikonet, fordi IBM deltar i Digital Advertising Alliance-programmet for selvregulering av online-reklame (se youradchoices.com og youradchoices.ca). Dukan klikke på ikonet i selve annonsene for å administrere preferansene dine.
  • Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal brukes til å levere målrettede annonser, kan du reservere deg mot det ved å klikke her.

Vær oppmerksom på at du ikke reserverer deg mot ikke-målrettet markedsføring. Du vil fremdeles få generiske, ikke-målrettede annonser.

Linker til ikke-IBM-nettsteder og tredjepartsapplikasjoner

For å gjøre det mulig for deg å gå til andre nettsteder du har kontoer på (for eksempel Facebook og andre steder for sosiale medier) eller delta i fellesskap på slike steder, vil vi kanskje inkludere linker eller tredjepartsapplikasjoner som gjør det mulig for deg å logge deg på, legge inn innhold eller delta i fellesskap fra våre nettsteder.

Det kan også hende vi inkluderer generelle linker til nettsteder som ikke tilhører IBM.

Din bruk av disse linkene og applikasjonene er underlagt tredjepartenes retningslinjer for personvern, og du bør gjøre deg kjent med retningslinjene for personvern på nettstedene til disse tredjepartene før du bruker linkene eller applikasjonene. IBM er ikke ansvarlig for prinsippene om personvern eller innholdet på disse nettstedene.

Melding om endringer

Fra tid til annen oppdaterer vi erklæringen om personvern for å gjenspeile endringer i vår praksis rundt håndtering av data. Den reviderte personvernerklæringen, med en oppdatert revisjonsdato, vil bli lagt ut her. Vi oppfordrer deg til med jevne mellomrom å sjekke om det er lagt ut eventuelle endringer eller oppdateringer. Når vi gjør en vesentlig endring i personvernerklæringen, vil vi i en periode på 30 dager legge ut et varsel øverst på denne siden. Ved å fortsette å bruke nettstedene våre etter at slik revisjon trer i kraft anser vi at du har lest og forstått endringene.

Tilgang og spørsmål om personvern

Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller IBMs håndtering av dine opplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av dette skjemaet.

Du kan også kontakte oss på adressen

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

I enkelte tilfeller har du mulighet til å se på, redigere eller slette dine personopplysninger på nettet. Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige på nettet og du ønsker en kopi av bestemte opplysninger du har oppgitt til IBM, eller hvis du oppdager at opplysningene ikke er riktige og ønsker at vi skal rette dem, kan du kontakte oss. Du finner mer informasjon om dine rettigheter her.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføring via e-post fra IBM, kan du oppdatere preferansene dine her. Hvis du har et abonnement, kan du følge instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet, som finnes nederst i e-postmeldingene du mottar.