Revolutionaire verbeteringen bij misdaadbestrijding

Ordehandhavingsdiensten staan in voor de openbare veiligheid. Het verzamelen, analyseren en delen van gegevens is van cruciaal belang om criminaliteit beter te kunnen voorspellen en voorkomen.

Oplossingen

Voorspellen en preventie van criminaliteit

Ontdek technologische oplossingen om criminaliteit terug te dringen en burgers te beschermen.

IBM analytics voor ordehandhaving

Maak gebruik van inlichtingengestuurd politiewerk om de openbare veiligheid te verbeteren.

Intelligente alarmcentrales

Bieden een veilig, real-time beeld van kritieke informatie bij noodgevallen.

Met wie we samenwerken

De politie van Edmonton bouwde het eerste digitale politieplatform in Canada om gegevens beter te kunnen benutten, misdaden sneller op te lossen en de veiligheid van agenten en de doeltreffendheid van de respons te verbeteren.

Trends en nieuws

Omgaan met noodsituaties in de 21e eeuw

Lees hoe samenlevingen in noodsituaties kunnen navigeren door de basis- en complexe infrastructuur.

IBM intelligent operations centers

Pas reacties aan op snel veranderende situaties door het correleren en analyseren van operationele informatie.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met een overheidsdeskundige van IBM en ontdek verborgen inzichten in uw gegevens.