Overzicht

Dring de criminaliteit terug, bespaar tijd en optimaliseer resources door gebruik te maken van datagestuurde inzichten om te weten wat er staat te gebeuren. Maak gebruik van van gestructureerde en ongestructureerde gegevensbronnen, waaronder verslagen van incidenten, bewakingsbeelden, data uit sensoren en sociale-mediacontent.

Hoe het werkt

Wij combineren krachtige analytische en cognitieve mogelijkheden met een rijke set van geïntegreerde data afkomstig uit uw bestaande applicaties. Door gebruik te maken van zowel gestructureerde data - zoals gegevens over criminaliteit en strafbare feiten - als ongestructureerde data - zoals aantekeningen van agenten, data uit sociale media en videobeelden - kunt u het volgende doen:

  • Resources optimaliseren alsook de manier waarop ze worden ingezet
  • Misdaad in het oog houden, meten en terugdringen
  • Situationeel bewustzijn verbeteren door de politiemensen op straat informatie te bieden waar en wanneer ze die nodig hebben
  • Budgettering en planning verbeteren doordat u weet wat er morgen, volgende week of volgende maand staat te gebeuren

Wat zijn de voordelen voor u

De oplossingen van IBM voor misdaadvoorspelling en -preventie combineren krachtige analytische mogelijkheden met een rijke set van geïntegreerde data afkomstig uit uw bestaande applicaties. Deze oplossing is gebouwd op een bewezen IBM-softwareplatform en biedt organisaties de middelen om optimaal gebruik te maken van mensen en informatie om criminaliteit en trends in criminaliteit te monitoren, te meten en te voorspellen. Wanneer uiteenlopende bronnen van gestructureerde en ongestructureerde data worden samengebracht en beschikbaar worden gesteld voor analyse, wordt het inzicht in situaties verbeterd, wat de veiligheid van burgers en politieagenten ten goede komt.

Met wie we samenwerken

De politie van Edmonton bouwde het eerste digitale politieplatform in Canada om gegevens beter te benutten, misdaden sneller op te lossen en de veiligheid van agenten en de efficiëntie van de respons te verbeteren.

IBM Oplossingen voor ordehandhaving

Met IBM-technologie voor ordehandhaving bouwt u aan veiligere en economisch rendabele gemeenschappen, door u in staat te stellen misdaden te voorspellen, onder controle te houden en erop te reageren.

IBM Analytics-oplossingen voor de overheid

Bouwen aan een beter inzicht in douane en douanehandelingen met IBM analytics.

IBM Security

IBM® Security levert een geïntegreerd systeem van analytics, real-time verdediging en bewezen experts, zodat u strategische beslissingen kunt nemen over hoe u uw organisatie wilt beschermen.

Spreken met een overheidsexpert van IBM